mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.10.17

Toyota Production System: Online slidy

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
Koncepciu firmy Toyota je možné v stručnosti zhrnúť do dvoch pilierov, o ktoré sa opiera: neustále zlepšovanie a ohľaduplnosť k ľuďom.TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Toyota Production System: online slidy

Toyota Production System
Štíhle procesy
Štíhla organizácia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

27.10.17

Manažment 21: Online slidy

MANAŽMENT 21 
Sú to práve naše manažérske dogmy, ktoré bránia našim inštitúciám byť viac adaptabilné, inovatívne, inšpiratívne a charakterné. Obmedzuje nás naša vlastná manažérska ideológia. Gary Hamel.MANAŽMENT 21

Manažment 21: online slidy

Kultúra
Hodnoty

Sloboda
Sloboda

Inovácie
Inovačný manažment
Manažment nápadov
Efektívny inovátor
Inovácie stratégie
Inovácie manažmentu
Budúcnosť manažmentu
Procesy riadenia

Zmena
Zmena

Zápal
Zamestnanci 20. storočia
Zamestnanci 21. storočia

Manažment
Moderný manažment
Manažment 21. storočia
Manažment GH

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

23.10.17

Manažment: Online slidy

MANAŽMENT 
Zdá sa, že všeobecne platí, že úroveň uvažovania organizácie nie je schopná prekonať uvažovania jej lídra.

MANAŽMENT

Manažment: online slidy

Moderný manažment
Manažment 21. storočia 
Manažment GH

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

18.10.17

Zápal: Online slidy

ZÁPAL 
V dnešnej kreatívnej ekonomike sú to schopnosti v hornej časti pyramídy, ktoré vytvárajú najväčšiu hodnotu. Smelosť, predstavivosť, nadšenie, to sú tie rozhodujúce premene konkurenčného odlíšenia. Tieto schopnosti sú druhom talentu, nemôžu byť nariadené. Presvedčenie, že firma je na prvom mieste a ľudia na druhom mieste potrebujeme obrátiť o 180 stupňov. Gary Hamel 

ZÁPAL

Zápal: online slidy

Zamestnanci 20. storočia
Zamestnanci 21. storočia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

15.10.17

Zmena: Online slidy

ZMENA 
Ľudia nevzdorujú zmene. Vzdorujú tomu, že by mali byť menení. Peter Senge.

ZMENA

Zmena: online slidy

Zmena

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

11.10.17

Inovácie: Online slidy

INOVÁCIE 
Výkonný riaditeľ musí byť zároveň šéfom inovácií. Boh vytvoril životodarné podhubie na zemi. Nedelegoval túto úlohu.
INOVÁCIE

Inovácie: online slidy

Inovačný manažment
Manažment nápadov
Efektívny inovátor
Inovácie stratégie
Inovácie manažmentu
Budúcnosť manažmentu
Procesy riadenia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

7.10.17

Sloboda: Online slidy

SLOBODA 
Všetko skutočne veľké a podnetné tvorí človek, ktorý môže pracovať v slobodnej spoločnosti. Albert Einstein.

SLOBODA

Sloboda: online slidy

Sloboda

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

1.10.17

Kultúra: Online slidy

KULTÚRA 
Cnosti, ako prezieravosť, šetrnosť, sebakázeň a obetavosť, sú tie isté, na ktorých boli založené USA, Británia, Nemecko a Japonsko. Tieto cnosti sa však v minulých desaťročiach nenápadne vytratili. Gary Hamel.KULTÚRA

Kultúra: online slidy

Hodnoty

Kontakt

mobil: +421 911 556 331