mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

1.9.18

Manažment 20. a 21. storočia: Online slidy

MANAŽMENT 20. A 21. STOROČIA 
Dnes majú všetci, ktorí majú pripojenie na internet, prístup k mnohým komunikačným zdrojom a informáciám. Môžu vyhľadávať na internete a čítať Wikipédiu. Môžu sa zúčastňovať online kurzov, ktoré využívajú najlepší odborníci z akademického sveta. Môžu zdieľať poznatky na blogoch a mnohých bezplatných serveroch. Môžu robiť analýzy a prispievať k inovácii a tvorbe znalostí a čerpať pritom výhody z neobmedzenej výpočtovej kapacity. Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee

MANAŽMENT 20. A 21. STOROČIA
Manažment 20. a 21. storočia: plná verzia online slidov-zadarmo

Procesná organizácia
Stratégia

Marketing

Predaj
Predaj

Financie

Kvalita

Procesy
Modely
Kaizen

Organizácia

Manažment 21
Kultúra
Hodnoty

Sloboda
Sloboda

Inovácie
Inovačný manažment
Manažment nápadov
Efektívny inovátor
Inovácie stratégie
Inovácie manažmentu
Budúcnosť manažmentu
Procesy riadenia

Zmena
Zmena

Zápal
Zamestnanci 20. storočia
Zamestnanci 21. storočia

Manažment
Moderný manažment
Manažment 21. storočia
Manažment GH

Modely riadenia
Efektivita
Toyota Production System
Štíhle procesy
Štíhla organizácia

Sloboda
Slobodné firmy-1
Slobodné firmy-2
Slobodné firmy-3
Semco
Zappos

Inovácie
Google-1
Google-2
Google-3
W. L. Gore & Associates
Whole Foods Market
Apple
Maverici

Sebariadenie
Morning Star
HCL Technologies
Bank New Zealand

Podnikanie
Virgin
Baťa

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

Marta Krajčíová