mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

3.12.08

Manažérske hry

Milí priatelia,

pomaly sa blíži koniec roka a vtedy zvykneme robiť rekapituláciu svojej ročnej práce. Takú malú rekapituláciu som urobila aj ja a zistila som, že sme sa v priebehu roka na seminároch pekne hrali.

- Vežu z lega sme stavali na seminároch: Management.
- Myšlienkové mapy sme tvorili na seminároch: Analýza a zlepšovanie procesov.
- Obrázky vašej firmy ste kreslili na seminároch: Koučovanie.
- Príbehy z prekrásnych kníh sme si čítali na seminároch: Toyota Production System.
- Dotazníky a cvičenia ste usilovne vypĺňali na seminároch: Manažérske kompetencie a Strategické riadenie.
- Komunikáciu ste si precvičovali na seminári: Pravidlá komunikácie.

Bola to práca, alebo zábava ? Číňania majú pre nepracovanie, alebo prácu bez úsilia, výraz "wu wei", ktorý hovorí, že najlepšie vyzerá práve to, čo ide samé. Želám vám, aby vám práca išla bez väčšieho úsilia a aby ste ju robili s radosťou.

Pre potešenie vám prikladám zoznam zaujímavých hier a štyri hry, pri ktorých si môžete preveriť vaše manažérske zručnosti.

- Silné a slabé stránky
- Rozbor riadiacich situácií
- Kreslenie
- Priatelia

Ak nedosiahnete maximálny počet bodov, nebuďte smutní. V roku 2009 môžete na sebe pracovať a zlepšovať sa :-) .

Chcem sa vám všetkým poďakovať za spoločnú prácu a pekné spoločné zážitky na seminároch. Budem sa tešiť, ak vám budem môcť byť aj naďalej užitočná :-) .

Veselého Mikuláša vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: