mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

12.8.12

Riadenie zamestnancov: produkty

RIADENIE ZAMESTNANCOV 

Ľudia usilujúci sa o sebarealizáciu hľadajú zmysel a cieľ života a často ho nachádzajú v pomoci druhým ľuďom. John Whitmore
MetRZ: metodika merania spokojnosti zamestnancov
- Metodika merania spokojnosti zamestnancov

DocRZ: dokumenty riadenia zamestnancov
- Katalóg dokumentov riadenia zamestnancov
- Personálny audit-otázky
- Správa z auditu riadenia ľudských zdrojov-príklad
- Stratégia rozvoja ľudských zdrojov-príklad
- Smernice riadenia ľudských zdrojov-príklady
- Merania spokojnosti zamestnancov s riadením a kultúrou-príklady
- Meranie spokojnosti zamestnancov s procesmi-príklad
- Prieskum spokojnosti zamestnancov s internými službami-príklad

WebRZ: dokumenty a procesy riadenia zamestnancov na webe
- DocRZ: dokumenty riadenia zamestnancov
- Procesy riadenia ľudských zdrojov-príklady

Riadenie zamestnancov: produkty

Cena
DocRZ: 400 €
WebRZ: 700 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: