mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

13.9.12

Znalosti BPM

Milí priatelia,
veľmi sa teším, že po 9. mesiacoch práce, vám môžem predstaviť

Z N A L O S T I  B P M


- O01 Riadenie organizácie: produkty
Rýchly prechod od teórie k praxi-čas. 
Podpora projektov
Štandardizácia procesov-kvalita, čas. 
Znovupoužitie
Poriadok, rýchle procesy, semináre, projekty-čas, výkonnosť. 

Hlavná pridaná hodnota
- Metodiky spracované vo forme modelov.
- Postupy spracované vo forme procesných smerníc.
- Formuláre, dotazníky, otázky, vzorové dokumenty a záznamy.
- Slidy vzdelávania v pdf forme.
- Cvičenia, manažérske hry.
- Minútové učebné stránky, mladý manažér, efektívny manažér.
- Príklady z reálnych firiem a projektov.
- Prípadové štúdie.
- Zverejňovanie dokumentov a záznamov na GoogleDoc.
- Možnosť výberu z viacerých možností: pdf, doc, web.
- Zverejňovanie procesov a postupov na webe.

Hlavné výhody 
Komplexnosť
Sumarizácia metód, postupov, nástrojov, modelov, skúsenosti.
Hospodárnosť
Procesy, dokumenty, informácie v elektronickej forme a na webe. 
Rýchlosť 
Rýchla implementácia znalostí. 
Prispôsobivosť 
Parametrizácia postupov a metodík podľa podmienok vo firme.
Jednoduchosť 
Po odsúhlasení ponuky a zaplatení, sprístupnenie liniek na server. 

Informácie

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: + 421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: