mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

5.2.13

Informačný systém: článok-časť druhá

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Pravú hodnotu informačného systému si uvedomíme až v okamžiku, keď o neho prídeme. Zdeněk Molnár 

Z á k o n y  p o d n i k a n i a
časť druháZložitosť
Problematika informačných systémov je veľmi zložitá. O jednoduchosti tu nemôže byť ani reč. Zložité sú firmy, ľudia, komunikačné kanály, softvérové nástroje pre analýzu procesov (BPM nástroje), softvérové nástroje pre analýzu a dizajn informačných systémov (CASE nástroje), zložité sú technológie, programovacie jazyky, testovacie nástroje a metodiky.

Firmy nemajú jeden informačný systém, ale niekoľko informačných systémov. Vo veľkých firmách sa tieto počty pohybujú okolo sto. Vzájomné prepojenie informačných systémov, konzistencia dát, bezpečnosť a spoľahlivosť informačných systémov si zasluhuje osobitnú pozornosť.

Informačné systémy vyvíjajú tímy ľudí, niekedy aj niekoľko rokov. Myslím, že neexistuje odvetvie, ktoré by sa menilo tak rýchlo, ako sa mení informatika. Menia sa technológie, mení sa architektúra spracovania dát, menia sa spôsoby fyzického uloženia dát. Je divné, že pri všetkej tej zložitosti to ešte celé funguje, alebo nefunguje? Potrebujeme vôbec takéto zložité informačné systémy?

Semco
Keď v demokratickom Semcu nastala počítačová éra, vrhli sa na nákup nového informačného systému. Oslovili svetoznáme firmy IBM, HP, Bull. Zriadili aj manažéra strategického plánovania, ktorým bol jeden Japonec. Starý systém zrušili a nový im nechodil. Ľudia zrazu nevedeli nič vymyslieť, keď mali pred sebou klávesnicu a monitor. Počítače im nepomáhali triediť informácie, ale utápali sa v nich.

Po jednej prehliadke výpočtového strediska, Semler (CEO-Chief Executive Officer) zistil, že pri ručnej fakturácii spracovali denne viac faktúr, ako pri automatizovanom spracovaní. Počítače na druhý deň zmizli a kolegovia sa vrátili k „primitívnemu“ ručnému spracovaniu údajov. Hodili za hlavu starosti, aby všetky počítače komunikovali spolu. Kto chce, môže si počítač kúpiť, tak ako všetko ostatné, ale na vlastné náklady. 

Pri čítaní knihy Podivín, kde pán Semler o tom píše, som sa dobre pobavila. :-) Čo keby sme zaviedli niečo také aj v našich firmách? To by nebola demokracia, ale revolúcia. :-) [4]

Baťa
Viete aký systém používal pán Baťa, pred 80-100 rokmi, kedy neboli žiadne informačné systémy? Informácie a dáta zapisovali do obyčajných zošitov. Systém nebol zameraný na spracovanie dát, ale na riadenie firmy, zvyšovanie produktivity zamestnancov a zlepšovanie efektívnosti a hospodárnosti procesov. Baťa svojim systémom riadenia predbehol svoju dobu asi o 70 rokov. Vybudoval firmu svetového formátu aj bez informačného systému. [5]

Zákony podnikania
Nesnažme sa robiť veci proti zákonom podnikania, ktoré sú už rokmi vyskúšané a osvedčené. Zložitosť sa stáva nekontrolovateľná a neúnosne drahá. Treba sa vrátiť k podstate podnikania, k hodnotám, k poctivej a tvrdej práci a k postupom, ktoré zaručujú prínosy pre firmu, zamestnancov a široké spoločenstvo. Žiadny informačný systém to nenahradí a nevyrieši.

Informačný systém: článok-časť druhá

Literatúra:
[4] Ricardo Semler, Podivín
[5] Marek Kudzbel, Actionmanagement

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: