mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

19.12.13

Znalostný portál-4

Uvedomelé riadenie znalostí môže výrazne zlepšiť prácu organizácie a tým aj jej celkovú výkonnosť. Ludmila Mládková

ČO?
Znalostný portál BPM
Základnými stavebnými kameňmi znalostného portálu BPM sú:
- znalosti z projektov BPM
- znalosti zo seminárov BPM
- znalosti z kníh pre manažérov
- znalosti z blogov, zameraných na riadenie organizácie:
  procesná organizácia
  knihy pre manažérov
  vzdelávanie
  znalosti
  slobodná organizácia

Znalostný portál BPM som postupne tvorila v rokoch 2012 a 2013. Vytvorenie znalostného portálu bola veľmi náročná práca, preto sa teším, že znalostný portál je na svete a je pripravený pre vaše použitie.

Štruktúra znalostného portálu BPM
Znalostný portál BPM obsahuje produkty BPM, ktoré sú organizované podľa skupín procesov. Každá skupina procesov obsahuje: postupy, dokumenty a príklady. Dokumenty sú spracované v doc, pdf a xls forme. Postupy a príklady sú spracované vo forme modelov.

Základná štruktúra znalostného portálu BPM

Obsah znalostného portálu BPM
Projekty
- Procesy a modely v html forme
- Metodiky spracované vo forme modelov a smerníc
- Postupy spracované vo forme procesných smerníc
- Vzorové dokumenty a záznamy
- Formuláre
- Otázky k auditom
- Dotazníky
- Prípadové štúdie
- Príklady z projektov
- Zostavy, reporty, výsledky procesných analýz
- Skúsenosti z projektov
Semináre
- Slidy vzdelávania
- Cvičenia
- Manažérske hry
- Pracovné zošity
Knihy
- Minútové učebné stránky
- Najkrajšie myšlienky
- Citáty
- Postrehy
- Skúsenosti
Web knihy
- Mladý manažér
- Efektívny manažér
- Procesná organizácia MK
- Procesná organizácia MH
- Slobodná organizácia
- Baťa
- Manažment
- Manažment GH  
Propagácia produktov
- Produktové listy
- Programy seminárov
- Používateľská príručka

Verzie znalostného portálu BPM
Znalostný portál BPM je spracovaný v dvoch verziách:
- pdf verzia
  obsahuje dokumenty, uložené v Google Doc.
- web verzia
  obsahuje postupy, dokumenty a príklady v html forme.

Hlavné výhody pre zákazníka
Komplexnosť
- Metódy, postupy, nástroje, modely, skúsenosti.
Hospodárnosť
- Procesy, dokumenty, informácie v elektronickej forme a na webe.
Rýchlosť
- Rýchla implementácia znalostí.
Prispôsobivosť
- Parametrizácia postupov a metodík podľa podmienok vo firme.
Jednoduchosť
- Po odsúhlasení ponuky a zaplatení, sprístupnenie liniek na server.

Informácie
Všetky informácie o znalostnom portáli BPM sú zverejnené na web stránke a blogu procesná organizácia.

- Cenová ponuka
- Objednávka

V prípade záujmu o ďalšie informácie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Znalostný portál-4: článok

Krásne vianočné sviatky vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: