mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

8.8.14

Systém manažérstva kvality: Záväzok manažmentu

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
podľa normy EN ISO 9001

Záväzok manažmentu


Certifikát kvality
6 rokov som pracovala vo firme, ktorá nemala certifikát kvality a napriek tomu poskytovala poradenstvo pri príprave na certifikáciu SMK. Bolo to dosť frustrujúce. Vrcholový manažment vedel, že by bolo treba niečo s tým urobiť, nikdy však nebol na to čas. Až jedného dňa prišla požiadavka zákazníka na vypracovanie ponuky, pričom zákazník požadoval vlastníctvo certifikátu kvality. Vtedy sa manažment prebudil a rozkýval. Môj nadriadený si ma zavolal a oznámil mi, že ponuka musí byť vypracovaná za mesiac aj s certifikátom. Vypočula som si ho a usmiala som sa. Bolo to takmer nemožné. Nahlas sme rozmýšľali, čo budeme robiť. Prvá reakcia môjho šéfa bola-kúpime si certifikát. S hrôzou som na neho pozrela a oznámila som mu, že do takého projektu ja nepôjdem. Môj šéf to dobre vedel. Napriek tomu trval na svojom presvedčení. Je to len a len biznis Marta, stále opakoval. Smutne som na neho pozerala. Vedela som, že má žiaľ pravdu, ale aj tak som ho prosila, aby sme skúsili za mesiac niečo urobiť pre čestné získanie certifikátu. Šéf súhlasil a tak sme obaja stáli pred náročnou úlohou, ako vybudovať za mesiac SMK, ktorý by bol certifikovaný tou najlepšou certifikačnou organizáciou na Slovensku.

Záväzok manažmentu
Vrcholové vedenie prijalo dôležitý záväzok, že chce, aby firma mala certifikát kvality a že niečo preto aj urobí. Svoje rozhodnutie oznámil riaditeľ celej firme. Boli nám pridelené zdroje: ľudia, čas aj peniaze. Garantom projektu sa stal môj šéf, ja som bola vedúcou projektu, preto som mala možnosť vybrať si konzultantov s ktorými to zvládneme. Vypracovali sme plán projektu a začali sme pracovať. Celá firma bola v pozore, každý nám vychádzal v ústrety. Také nasadenie tímu, aké bolo na tomto projekte, som ešte nezažila. Všetci sme sedeli v jednej kancelárii, každý vedel, čo má robiť a priebežne sme sa informovali o výsledkoch. Procesný model bol vypracovaný v softvérovom nástroji, preto mohol byť zdieľaný v celej firme. Neboli sme dokonalí, určite sme urobili aj chyby, ale termín sme dodržali a po mesiaci sme boli pripravení na certifikáciu. Certifikačná organizácia nám udelila vytúžený certifikát kvality. Vrcholový manažment dodržal slovo, vyplatil nám prémie a spoločnou večerou sme oslávili ukončenie projektu. Bolo to veľmi pekné a príjemné.

Kvalita práce
Manažment dodržal svoj záväzok, čo bolo potešujúce. Ponuku však nevyhral, napriek certifikátu kvality, čo bolo smutné. Najsmutnejšie však bolo to, že ja som z firmy odišla a dnes už ani spomínaná firma neexistuje. Ale taký je život. Ako sa komu darí, o tom predsa rozhoduje kvalita práce a nie certifikát kvality vyvesený na webovej stránke firmy. Neodpustím si ešte jednu malú poznámku. Aký je záväzok manažmentu, taký je aj výsledok.


Pekný piatok vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: