mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

1.10.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK PRO

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
Príprava na certifikáciu
systému manažérstva kvality 
podľa normy EN ISO 9001
Riešenie: SMK PRO
 
Procesy v html forme
1. Predmet normy
- Požiadavky normy EN ISO 9001 na systém manažérstva kvality
- Príprava na certifikáciu SMK podľa normy EN ISO 9001

4. Systém manažérstva kvality

- Riadenie procesov
- Modelovanie procesov
- Riadenie dokumentov
- Riadenie záznamov

5. Zodpovednosť manažmentu
- Balanced Scorecard
- Zmena organizačnej štruktúry
- Interná komunikácia
- Preskúmanie manažmentom

6. Manažérstvo zdrojov
- Riadenie ľudských zdrojov
- Personalistika
- Simulácia procesov
- Riadenie financií
- Účtovníctvo
- Technicko investičný rozvoj
- Správa majetku
- Riadenie ICT

7. Realizácia produktu
- Strategické riadenie
- Marketing
- Inovácia produktového portfólia
- Predaj
- Riadenie vzťahov so zákazníkmi
- Návrh a vývoj
- Nakupovanie
- Logistika
- Výroba
- Projektové riadenie

8. Meranie, analýza a zlepšovanie
- Meranie spokojnosti zákazníkov
- Meranie výkonnosti procesov
- Riadenie nezhodného produktu
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Riešenie procesných problémov
- Interný audit
- Nápravné opatrenia
- Preventívne opatrenia

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK PRO

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: