mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

13.8.08

Pravidlá komunikácie

Všetko, čo sa deje medzi ľuďmi je komunikácia.
Petr Parma

Čo je pravidlo ? Vo Wikipédii som našla túto definíciu:

Pravidlo je kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania spôsobu realizácie konania a je vyjadrovaný v podobe návodu, predpisu alebo normy. Pravidlo určuje (kodifikuje) východisko činnosti, vlastnosti krokov, postupnosti krokov (operácií), ako aj zamýšľaný výsledok činnosti (výsledok poslednej operácie, cieľ činnosti).

Čo je komunikácia ? Wikipédia hovorí:

Komunikácia môže byť: výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov.

Keď si pozorne prečítate kľúčové slová v definícii pravidla, zistíte, že sa veľmi podobajú na definíciu procesu: Proces je skupina činností - aktivít, ktoré sú navzájom prepojené, vyžadujú jeden alebo viac vstupov a vytvárajú výstup, ktorý má pre zákazníka hodnotu (produkt, služba).

Pravidlá komunikácie hovoria o tom, ako má prebiehať proces komunikácie. Cieľom pravidiel je definovať postup v zložitom "procese" komunikácie. Proces komunikácie je preto zložitý, lebo ľudia sú zložití. Pri komunikácii pracujeme s ich emóciami, často s rozdielnymi názormi a postojmi, pričom výsledok komunikácie nie je vopred známy. To je na komunikácii krásne, ale najťažšie - tvoriť "ľudský" proces v reálnom čase. :-)

Aký význam majú pravidlá ?

- Stanovujú normu správania medzi ľuďmi.
- Sú to najlepšie praktiky, odskúšané životom a teda sú dobrým návodom pre druhých.
- Uľahčujú komunikáciu, lebo hovoria, ako sa má komunikovať.
- Vnášajú do komunikácie racionálny prvok.
Pomáhajú predvídať správanie druhých, eliminovať emócie vyvolané rozdielnymi názormi ľudí.
- Pomáhajú udržiavať takú úroveň komunikácie, ktorá vedie k obojstranne výhodnému riešeniu (win-win - vyhrávajú obidve strany).
- Pomáhajú ľuďom dohodnúť sa kultúrnym spôsobom.

Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života. Známe pravidlá sú predpokladom dobrej komunikácie a tiež jej výsledku, ktorým môže byť: odovzdanie informácie, dosiahnutie cieľa, vzťahy medzi komunikujúcimi, podanie správy o sebe.

Aké pravidlá komunikácie poznáme ?

Sú to napríklad: pravidlá vyjednávania, pravidlá predaja, pravidlá, ako povedať "nie" a pritom sa dohodnúť, pravidlá blogovania, pravidlá vedenia náročných rozhovorov, napr. kritiky, pravidlá prekonávania komunikačných bariér....

Seminár na tému Pravidlá komunikácie sa bude konať:

22.10.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK
28.10.2008 Bratislavská regionálna komora SOPK

Prihlásiť sa môžete takto:

SOPK: termíny na stránkach SOPK budú zverejňované postupne
e-mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: