mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.8.08

Komunikácia - knihy

Jedným z najnáročnejších prípadov uplatnenia komunikácie sú situácie, kedy chceme zmeniť chod vecí okolo nás, alebo myslenie a správanie ľudí. Akonáhle sa o zmenu chodu vecí začneme pokúšať slovom, zákonite narazíme na komunikačné bariéry.

Resumé knihy nájdete tu.Jedna z aktivít nášho súkromného a profesionálneho života, v ktorej sa bez komunikácie nezaobídeme, je vyjednávanie. Vyjednávanie, ak má byť úspešné, musí prebiehať systémovo a riadiť sa špecifickými pravidlami. Pokiaľ sa budete nimi riadiť, miera vašej úspešnosti vo vyjednávaní pôjde hore a zvýši sa aj váš pôžitok z vyjednávacieho procesu.

Resumé knihy nájdete tu.

Techniky vedenia rozhovorov a modely myslenia vám síce môžu pomôcť, aby ste si boli istejší v neobvyklých pracovných situáciach, ale k tomu, aby ste s ostatnými ľuďmi vychádzali dobre, potrebujete viac než len techniky a pravidlá. Súžitie a spolupráca je založená na dôvere, ktorú človek poskytuje vopred.

Resumé knihy nájdete tu.


Termín "porada" nepochádza zo slova "poradiť", ale z výrazu "poradiť sa." Porozumenie tomuto na prvý pohľad veľmi jemnému významovému rozdielu je kľúčom k efektivite porád i spokojnosti jej účastníkov.


Resumé knihy nájdete tu.Knihy si môžete objednať kliknutím na ich obrázok.

Želám vám úspešný začiatok nového školského roku s dobrou knihou.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: