mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.9.08

PAKKO holding, Ukrajina: Organizácia

Projekt procesného riadenia v spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina sa dostáva do fázy, kedy sa zaoberáme organizačnými aspektami riadenia.
Medzi hlavné manažérske otázky patria:

- zodpovednosti a právomoci manažmentu
- pracovné náplne zamestnancov
- organizačná štruktúra

Uvedené témy sú jednoduché a v každej organizácii známe. Našou úlohou je prepojiť procesy s organizáciou a navrhnúť budúci stav organizačnej štruktúry.

Na hore uvedenom obrázku vidíte zamestnancov spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina, pri oslave 11. výročia vzniku firmy. Všetkým želám, aby im zavedenie procesného riadenia sprehľadnilo procesy do úrovne zodpovednosti za vykonávanie činností a zároveň poskytlo informáciu o všetkých činnostiach, ktoré vykonáva každé funkčné miesto v rámci organizačnej štruktúry.

Pre povzbudenie ich práce končím citátom:
"Existuje spôsob ako sa to dá urobiť lepšie - Nájdite ho!" Thomas A. Edison

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: