mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

11.6.12

Nákup a logistika: produkty

NÁKUP A LOGISTIKA
Konajte s ohľadom voči svojim partnerom a dodávateľom a správajte sa k nim, ako by boli rozšírenou súčasťou vašej organizácie. J. K. Liker


DocNL: dokumenty nákupu a logistiky
- Katalóg dokumentov nákupu a logistiky
- Smernice nákupu a logistiky
- Procesné modely nákupu a logistiky
   - Hierarchia procesov
   - Interné produkty
   - Rozhrania
   - Vstupy výstupy
   - Zodpovednosti
   - Pracovné náplne
   - Aplikácie
   - Ciele a KPI

WebNL: dokumenty a procesy nákupu a logistiky na webe
- DocNP: dokumenty nákupu a logistiky
- Procesy nákupu a logistiky na webe

Nákup a logistika: produkty

Cena
DocNL: 300 €
WebNL: 600 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: