mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

23.7.12

Riadenie organizácie: služby

RIADENIE ORGANIZÁCIE
Manažment je proces koordinácie činností skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí, za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou.


Vzdelávanie
- Zmena organizácie
- Zmena organizačnej štruktúry

Audit
- Organizačný audit

Modelovanie organizačnej štruktúry
- Modelovanie organizačných jednotiek
- Modelovanie funkčných miest
- Modelovanie vzťahov OJ-FM
- Priradenie funkčných miest k organizačným útvarom
- Definovanie zodpovedností a právomocí podľa procesného modelu
- Priradenie funkčných miest k činnostiam
- Modelovanie procesu návrhu a zmeny organizačnej štruktúry

Organizačné analýzy
- Analýza priradenia procesy-organizačné jednotky
- Analýza organizačných prerušení
- Analýza lokalizácie organizačných útvarov
- Analýza priestorových prerušení
- Analýza funkčných miest v rámci organizačných jednotiek
- Analýza priradenia procesy-funkčné miesta
- Analýza vyťaženia zamestnancov

Optimalizácia organizačnej štruktúry
- Návrh novej organizačnej štruktúry podľa procesného modelu
- Optimalizácia kompetencií manažérov podľa procesného modelu
- Optimalizácia funkčných miest podľa procesného modelu
- Optimalizácia počtu zamestnancov podľa procesného modelu

Tvorba organizačnej dokumentácie
- Vypracovanie organizačného poriadku
- Vypracovanie popisov kompetencií a právomocí manažérov
- Vypracovanie popisov činností zamestnancov
- Vypracovanie katalógu funkčných miest
- Vypracovanie pracovných náplní podľa procesného modelu
- Vypracovanie smernice pre návrh a zmenu organizačnej štruktúry

Riadenie organizácie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: