mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.9.13

NANOVED 2013 & NANO INFO DAY

Vážení zákazníci, milí priatelia,

v septembri som mala možnosť zúčastniť sa vedeckej konferencie NANOVED 2013 & NANO INFO DAY, ktorá sa konala vo Svite. Šiesta medzinárodná konferencia NANOVED 2013 bola organizovaná v spolupráci s NANO INFO DAY projektu Nanoforce a bola zameraná na prezentáciu súčasných trendov a úspechov v oblasti nanovied, nanotechnológií, nanomateriálov a ich aplikácií v rôznych oblastiach vedy o materiáloch, fyziky, elektroniky, chémie, biológie, medicíny, atď..

Ambíciou konferencie bolo prezentovať vedecký a výskumný potenciál v týchto oblastiach, rovnako ako stimulovať prevod výsledkov vedy a výskumu do praxe. 

Konferencia
Na konferencii som sa dozvedela zaujímavé výsledky v prezentovaných oblastiach.
Zaujal ma prienik tém cez viaceré vedné odbory: fyzika, biológia, medicína, chémia. Veľmi pekne tu platil známy citát, že príroda nevie, ako sú delené fakulty na univerzitách.
Na konferencii vystupovali predstavitelia Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl aj zahraniční účastníci.
Na konferencii prednášal aj môj manžel, RNDr. Marián Krajčí DrSc., ktorý pracuje ako vedúci vedecký pracovník na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied.
Konferencia sa konala v spolupráci s firmou Chemosvit, a.s. Svit, kde som pred 10 rokmi modelovala procesy, optimalizovala veľkú skupinu procesov Inovácia produktového portfólia a nastavovala systém merania výkonnosti prostredníctvom metódy Balanced ScoreCard.
Na konferencii som stretla múdrych a zanietených ľudí z akademického sveta, ktorých mnohých poznám osobne. :-)

Konferencia bola pre mňa zaujímavá hlavne preto, lebo:

Inovácie a veda
Rozmýšľala som o tom, ako by sa dali využiť prezentované vedecké poznatky v praxi.
V mnohých firmách som sa ako konzultantka stretla s oddeleniami výskumu. V Chemosvite tiež majú VÚCHV. Myslela som na firmu Baťa (keďže som bola vo Svite :-)), ktorá tiež mala oddelenie návrh a vývoj obuvi.
Veľmi silne som si uvedomila, že inovácie vo firmách nezačínajú originálnym nápadom, ale tvrdou (obrovské množstvo výpočtov) vedeckou prácou, kedy sa preverujú rôzne pohľady na skúmaný jav-experimentálny aj teoretický-dnes už podložený sofistikovanými metódami a výpočtami. 

Biznis a sloboda
Uvedomila som si rozdielnosť sveta biznisu (moc a peniaze) a vedeckého sveta (zanietenie a sloboda).
Myslela som na firmu W. L. Gore & Associates, ktorej model riadenia je založený na slobode. Pán Gore vedel, že vedci netúžia po moci a vedúcej funkcii, ale po slobode. Gore tiež vedel, že vedecky zmýšľajúci ľudia prinášajú tie najrevolučnejšie nápady. Z hľadiska konkurencieschopnosti je preto najdôležitejšie pritiahnuť tie najlepšie mozgy a vytvoriť vo firme také prostredie, ktoré by podporovalo ich kreativitu.
Po 10 rokoch som sa s nadhľadom zamyslela nad prácou, ktorú som robila v Chemosvite a porovnávala som moje súčasné znalosti o firmách s firmou Chemosvit.

Záver
Želám všetkým vedcom-účastníkom konferencie, aby svojou prácou obohacovali svet biznisu a želám všetkým manažérom, aby tieto vedecké poznatky vedeli rozvinúť a využiť vo svojich firmách.

Veľmi by som si tiež priala, aby sa svet biznisu stal viac slobodným. Bez slobody si neviem predstaviť inovácie a bez inovácií si neviem predstaviť prosperujúcu firmu.

NANOVED 2013 & NANO INFO DAY: článok

Pekný koniec septembra vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: