mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

7.2.16

Efektívny manažér: Slidy

EFEKTÍVNY MANAŽÉR 
Múdrosť spočíva v uvedomovaní si toho, že nič nevieme. Sokrates.SLIDY
Manažéri
- Manažérske kompetencie
- Riadenie
- Vedenie
- Tímová práca
- Koučovanie-1
- Koučovanie-2
- Výkonnosť
- Hodnotenie
- Odmeňovanie
- Motivácia
- Znalosti

Komunikácia
- Pozitívna komunikácia
- Proces komunikácie
- Informácie
- Verbálna a neverbálna komunikácia
- Vzťahy v komunikácii
- Aktívne počúvanie
- Náročné rozhovory
- Komunikačné bariéry
- Riešenie konfliktov
- Spätná väzba
- Kritika
- Osobná komunikácia
- Porada
- Prezentácia

Time management
- Sebapoznanie-1
- Sebapoznanie-2
- Sebavedenie
- Sebariadenie 

Efektívny manažér: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: