mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

29.11.16

Online vzdelávanie: Článok

ONLINE VZDELÁVANIE
Pracujte tak, aby ste chceli pracovať pre seba. Eric Smith10 výhod online vzdelávania
1. Vzdelávať sa môžete vtedy, keď máte osobný záujem o vzdelávanie, keď sa vám niečo páči, keď niečo potrebujete, keď sa chcete dozvedieť niečo nové v danej oblasti, keď vás niečo zaujíma, alebo keď to považujete za dôležité vo vašom odbornom raste.

2. O svojom vzdelávaní rozhodujete sami, nie vaši nadriadení. Svoje vzdelávanie môžete mať vo vlastných rukách. Výber tém vzdelávania závisí od cieľov vášho osobného rozvoja a od stupňa vašich znalostí. Vzdelávanie si môžete vybrať podľa pripravených odborných tém, prípadne vám môžem pripraviť online vzdelávanie presne podľa vašich požiadaviek.

3. Vzdelávať sa môžete všetci, nielen manažéri, alebo vyvolení zamestnanci vo firme. Online vzdelávanie úplne odstraňuje moc manažmentu nad zamestnancami. Online vzdelávanie je vysoko transparentné. Informácie sú zverejnené pre všetkých zamestnancov vo firme. Online vzdelávanie podporuje vašu vzájomnú komunikáciu. Môžete sa o získaných vedomostiach rozprávať a vymieňať si svoje nápady, postrehy, skúsenosti.

4. Vzdelávať sa môžete všade, nielen vo firme. Vzdelávať sa môžete všade tam, kde máte pripojenie na internet. Vzdelávať sa môžete v práci, doma, na pláži, v lietadle. Online vzdelávanie vám umožňuje rýchly prístup k informáciám.

5. Vzdelávať sa môžete kedykoľvek, nielen počas pracovnej doby. Vzdelávať sa môžete aj počas dovolenky. Nezabúdajte, že vzdelávanie vás baví a máte osobný záujem dozvedieť sa čo najviac.

6. Vzdelávať sa môžete tak rýchlo, ako vám to vyhovuje. Môžete sa k vzdelávaniu vrátiť, môžete si vedomosti opakovať, môžete si listovať v podkladoch k vzdelávaniu a uvažovať o tom, čo je tam napísané. Nemusíte sa ponáhľať. Nemusíte byť v strese. Keď ste unavení, nemusíte sa premáhať a nútiť sa do čítania. Môžete vzdelávanie prerušiť a oddýchnuť si.

7. Online vzdelávanie je kratšie, ako klasické vzdelávanie, ale bohatšie na množstvo informácií. Za kratší čas získate viac. Kvalita študijných materiálov je vyššia, pretože je cielená pre online vzdelávanie bez diskusie a obsahuje najdôležitejšie fakty k danej téme.

8. Online vzdelávanie je intenzívnejšie, pretože ak vás niečo naozaj zaujíma, skôr si to zapamätáte. Už samotný fakt, že sa pre vzdelávanie rozhodujete sami, je zárukou, že sa aj viac naučíte.

9. Nikto vás nebude skúšať. Nemusíte sa obávať, že niečo neviete. Nemusíte sa porovnávať s kolegami. Vzdelávanie je iba pre vás. Vaše názory, postoje a pocity ostanú vám. Nemusíte ich zdieľať, keď nechcete.

10. Vzdelávať sa môžete vtedy, keď si to zaplatíte sami, nielen keď vám vzdelávanie zaplatí vaša firma. Keď si vzdelávanie zaplatíte sami, budete si ho viac vážiť a budete k nemu pristupovať s väčšou zodpovednosťou. Cena vzdelávania sa odvíja presne od vašich požiadaviek. Viete za čo platíte a čo za to dostanete. Ceny sú prijateľné pre každého-študenta, manažéra aj zamestnanca. Ceny online vzdelávania sú niekoľkokrát nižšie ako ceny klasického vzdelávania.

Online vzdelávanie: článok

Pekný deň (v BA -3 stupne) vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: