mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

9.4.17

Efektívny manažér: Online slidy

EFEKTÍVNY MANAŽÉR 
Veľká časť z toho, čo dnes nazývame riadením, ľuďom prácu iba sťažuje. Peter Drucker. 

EFEKTÍVNY MANAŽÉR

Efektívny manažér: online slidy

Manažéri
Manažérske kompetencie
Riadenie
Vedenie
Duchovný vodca
Tímová práca
Koučovanie-1
Koučovanie-2
Výkonnosť
Hodnotenie
Motivácia
Riadenie znalostí

Komunikácia
Komunikácia
Porada
Prezentácia

Time management
Sebapoznanie-1
Sebapoznanie-2
Sebavedenie
Sebariadenie

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: