mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

16.9.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK EDU

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
Príprava na certifikáciu
systému manažérstva kvality 
podľa normy EN ISO 9001 
Riešenie: SMK EDU

Sebavzdelávanie 
1. Predmet normy
- Požiadavky normy EN ISO 9001 na SMK
- Systém manažérstva kvality
- Projekt SMK

4. Systém manažérstva kvality
- Procesné riadenie
- Návrh procesov

5. Zodpovednosť manažmentu
- Strategické riadenie
- Procesná organizácia
- Zmena organizácie
- Manažérske kompetencie
- Inovácie manažmentu

6. Manažérstvo zdrojov
- Výkonnosť zamestnancov

7. Realizácia produktu
- Inovačný manažment
- Štíhle procesy
- Štíhla organizácia
- Projektové riadenie

8. Meranie, analýza a zlepšovanie
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Metódy zlepšovania procesov
- Kaizen

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK EDU

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová 

Žiadne komentáre: