mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

23.4.13

4 Vykonávatelia činností

4 VYKONÁVATELIA ČINNOSTÍ
Michael Hammer a Lisa W. Hershman

Profesionál
Profesionál je človek, ktorý robí, čo treba, na rozdiel od bežného pracovníka, ktorý robí, čo sa mu povie. Profesionál sa zameriava na výstupy a na zákazníkov a má značnú voľnosť vo vykonávaní rôznych činností, ktoré je treba urobiť, aby si podnik udržal existujúcich zákazníkov a získal nových.

Nový typ pracovníka
Firma, ktorá sa rozhodne prestavať svoje procesy tak, aby dosahovala vysokú výkonnosť, potrebuje nový typ pracovníka, s novými schopnosťami a skúsenosťami riešiť komplexné úkoly v rámci procesnej organizácie práce. Správny typ ľudí je zameraný na zákazníka namiesto svojho šéfa, na tímovú prácu, namiesto individuálneho výkonu, na výsledky namiesto plnenia zadaných úloh.

Ideálny pracovník procesnej organizácie: spolupracuje s ostatnými, pomáha im, zameriava sa na výsledky, usilovne pracuje, usiluje o naplňovanie širších cieľov, chce sa stále učiť a zlepšovať, baví ho riešiť problémy, vie si poradiť s konštruktívnou kritikou, vie počúvať a komunikovať, je ambiciózny, ale nie na úkor ostatných, je asertívny, nie agresívny. 

Právomoci
Manažment v procesnej organizácii odovzdáva právomoci na nižšie úrovne riadenia-tímu, zamestnancom, čo vedie k zvýšeniu záujmu, zodpovednosti a výkonnosti.

Prijímanie zamestnancov
Tradičný prístup k prijímaniu zamestnancov vychádza z identifikácie potreby obsadiť určité miesto. Potom sa hľadá niekto, kto má odpovedajúce vlastnosti a skúsenosti, aby mohol prácu vykonávať pri minimálnych nákladoch.

Procesná organizácia sa toľko nezaoberá schopnosťami a skúsenosťami. Strategický prístup k vyhľadávaniu správnych ľudí spočíva v posudzovaní ich postojov a vlôh. Človeka, ktorý má odpovedajúce postoje a vlohy, je ľahko možné naučiť všetkému, čo vyžaduje vykonávanie konkrétnych pracovných úloh.

Pre procesne riadenú organizáciu je otázka postojov veľmi dôležitá a pri prijímaní nového zamestnanca sa im venuje veľká pozornosť. Ideálny uchádzač sa vyznačuje dvomi mimoriadnymi vlastnosťami: umenie vychádzať s ostatnými a nebojácnosť. Schopnosť tímovej práce a nekonvenčné myslenie sú dva zásadné postoje, ktoré sa ale vyskytuje pomerne vzácne. Ľudia, ktorí sa neboja prechodu z jedného oddelenia do druhého, môžu byť tí, ktorých potrebujete. Takíto ľudia majú obyčajne celkovú predstavu o činnosti podniku a dokážu obratne prekonávať vnútropodnikové hranice. V organizácii si získavajú rešpekt pre svoju schopnosť dosahovať výsledky, vytvárať vízie a realizovať ich. Sú ideálnymi vlastníkmi procesov.

Otázka vlôh sa týka schopnosti učiť sa a chápať, čo robia iní zamestnanci vo firme.
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: