mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

16.4.13

7 smrteľných hriechov v oblasti merania

7 SMRTEĽNÝCH HRIECHOV V OBLASTI MERANIA
Michael Hammer a Lisa W. Hershman

1. Márnivosť
Jedným z najrozšírenejších problémov v oblasti merania výkonnosti je používanie ukazovateľov, ktorých jediným účelom je ukázať podnik, jeho zamestnancov a manažérov v čo najlepšom svetleJe to tak preto, lebo systém merania výkonnosti je prepojený s bonusmi a odmenami.

2. Provincializmus
Podstatou tohto hriechu je umožniť, aby sa voľba ukazovateľov výkonnosti riadila hranicami danými organizačnou štruktúrou a záujmami jednotlivých útvarov. Na prvý pohľad by sa to mohlo zdať prirodzené a správne, aby jednotlivé funkčné útvary sledovali svoju výkonnosť. Podľa nich ich musí riaditeľ dokonca riadiť. V skutočnosti tak úzko ponímané sledovanie výkonnosti nevyhnutne vedie k suboptimalizácii a ku konfliktom medzi jednotlivými oddeleniami.

3. Narcizmus
Ide o neodpustiteľný hriech, ktorý spočíva v tom, že ukazovatele výkonnosti sú nastavené skôr z pohľadu firmy než z pohľadu zákazníka.

4. Lenivosť
Do tejto pasce sa chytia tí, ktorí predpokladajú, že vedia, čo je treba merať, pričom to poctivo nepremyslia a nepreveria.

5. Malosť
Až príliš mnoho firiem meria iba malú časť toho, čo je skutočne dôležité.

6. Hlúposť
Ukazovatele výkonnosti predurčujú správanieNapriek tomu firmy zavádzajú nové ukazovatele, pričom vôbec nezvážia, ako ich uplatnenie ovplyvní správanie ľudí a aké dôsledky to bude mať na celkovú výkonnosť organizácie.

7. Ľahkovážnosť
Najťažším hriechom je nebrať meranie vážneU ostatných hriechov ide o zlyhanie intelektu, v tomto prípade však ide o chybu charakteru a zlú podnikovú kultúru.

Zle nastavené systémy merania sú v lepšom prípade k ničomu, v horšom prípade podniku aktívne škodia. Pre niektoré firmy platí, že sa im darí dosahovať úspechy napriek ich systémom merania, nie vďaka nim.

7 smrteľných hriechov v oblasti merania: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: