mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

1.4.13

Michael Hammer, Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie

Michael Hammer  
Bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov v oblasti podnikového managementu a tvorcom revolučných myšlienkových koncepcií. Bol spoluautorom knihy Reengineering the Corporation (Reengineering-radikální proměna firmy, Management Press, Praha, 1995, 1996, 2000), ktorá sa stala najdôležitejšou manažérskou príručkou deväťdesiatych rokov minulého storočia. 
 

Lisa W. Hershman
Je riaditeľkou spoločnosti Hammer&Co.-poprednej globálnej poradenskej spoločnosti, ktorá je zameraná na vzdelávanie a zavádzanie procesnej organizácie.

 napísali prekrásnu knihu
RÝCHLEJŠIE, LACNEJŠIE, LEPŠIE

9 faktorov účinnej transformácie podnikových procesov


Čas, náklady a kvalita sú tri zázračné slovíčka, ktoré by chcel mať každý manažér v procesoch pod kontrolou. Ako je to možné a čo treba preto urobiť si môžete prečítať v tejto inšpiratívnej knihe, ktorá podrobne popisuje transformáciu funkčne riadenej organizácie na procesne riadenú.

Kniha je určená milovníkom a vyznávačom procesného riadenia. Je veľmi vzácna, pretože na našom trhu je dobrých kníh o procesoch málo. Pán Hammer zomrel v roku 2008 (60), preto jeho ďalšie knihy už nevyjdú.

Na knihu som sa veľmi tešila. Moja radosť bola ešte väčšia pri čítaní knihy, kedy som zistila, že myšlienky v nej uvedené, vo veľkej miere aplikujeme aj my na projektoch procesného riadenia. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé porovnať skúsenosti popredných svetových odborníkov v oblasti BPR s mojimi skúsenosťami. 

Pán Hammer svojou knihou, Reengineering-radikální proměna firmy, výrazne ovplyvnil môj, takmer 20 ročný, profesionálny život s procesmi. Uvedená kniha bola vizionárska a nedávala praktický návod, ako viesť projekty procesného riadenia. Všetko sme sa museli naučiť na konkrétnych projektoch v spolupráci so zákazníkmi. Dnes vidím, koľko veľa práce sme urobili v oblasti procesov (návrh, meranie, analýza, zlepšovanie, dokumentovanie), modelov, metodík, vzdelávania, softvérových nástrojov a organizácie veľkých projektov BPR a BPM. Organizovať prácu ľudí podľa procesov je prekrásne a pre firmy užitočné. Som veľmi rada, že k tomu prispievam svojou prácou.

Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie: článok

Pekný začiatok pomaly prichádzajúcej jari vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: