mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

23.5.13

Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie: web kniha

RÝCHLEJŠIE, LACNEJŠIE, LEPŠIE
Michael Hammer a Lisa W. Hershman 

Procesná organizácia
Nová organizácia práce, kontinuálne procesy a ich implementácia
9 faktorov účinnej transformácie podnikových procesov

1 Návrh procesov
Návrh procesov, 7 princípov návrhu procesov, nástroje, prestavba procesov
7 základných princípov návrhu procesov

2 Ukazovatele výkonnosti
Výstupy a ovplyvňujúce faktory, ukazovatele, správanie pracovníkov
7 smrteľných hriechov v oblasti merania
Meranie

3 Vlastníctvo procesov
Vlastník procesu, manažér funkčného útvaru, vedenie

4 Vykonávatelia činností
Profesionál, nový typ pracovníka, ideálny pracovník, právomoci, prijímanie zamestnancov
Pravidlo 20-60-20
Tímová práca

5 Infraštruktúra
Rozpočty, systém odmeňovania, štruktúra odmeňovania, hodnotenie zamestnancov, kariérny postup
Zručnosti a znalosti, vzdelávanie, informačné technológie

6 Vedenie
Vodcovstvo, vodca, chyby vedenia, základné faktory úspešného riadenia zmien

7 Firemná kultúra
Zmena kultúry, 5 základných hodnôt firemnej kultúry procesnej organizácie

8 Riadiace mechanizmy
Iniciátor, riaditeľ procesov
Procesná kancelária
Procesná rada
Komunikácia

9 Odbornosť
Odborníci na procesy, vlastnosti odborníkov, hľadanie odborníkov, pomoc a podpora tímu odborníkov

Metodický model PEMM
Rámcová metodika PEMM
Metodický model PEMM.en
Metodický model PEMM.sk 

Kniha
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie 

Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie : web kniha 

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: