mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

9.5.13

8 Riadiace mechanizmy

8 RIADIACE MECHANIZMY
Michael Hammer a Lisa W. Hershman

Problémy 
Pri transformácii podniku nestačí mať jedného nadšeného, vzdelaného a odhodlaného vodcu, kultúru zameranú na zákazníka, zamestnancov s osobnou zodpovednosťou, zavedenú tímovú prácu, disciplínu a ústretovosť voči zmenám, ale čakajú nás situácie, ktoré prinášajú problémy a tie treba riešiť. 

Informácie
Problémy vznikajú, keď rôzne skupiny pracujú na rôznych projektoch a neexistuje nikto, kto by mal celkovú predstavu o všetkom, čo sa deje.
Previazanosť
V tom prípade skupiny síce vedia o sebe, ale nezaujímajú sa o seba, alebo sú medzi nimi konkurenčné vzťahy, bojujú o zdroje, pozornosť, priority a podobne.
Odbornosť
Transformovať podnik nie je úloha pre amatérov alebo improvizátorov. Potrebujete ľudí, ktorí dokážu uriadiť teraz a v budúcnosti zložité problémy, ktoré transformácia vyvolá.
Najčastejšie problémy
Strata kontroly, strata moci, strata rozpočtu a zdrojov, IT až po procesoch. 

Miera úspešnosti pri zavádzaní procesnej organizácie práce do značnej miery závisí na tom, nakoľko ste svojmu cieľu odovzdaní. Nestačí iba záujem alebo zapojenie. 

Riadiace mechanizmy 
K tomu, aby zavádzanie procesov úspešne pokračovalo, potrebujeme riadiace mechanizmy: iniciátora, riaditeľa procesov, procesnú kanceláriu, procesnú radu a otvorenú komunikáciu. Svoj podnik musíte dobre zorganizovať, aby v ňom procesy mohli fungovať. 

Iniciátor 
Je človek, ktorý dáva veci do pohybu. Viac mu záleží na dosahovaní výsledkov, ako na uznaní jeho zásluh. Obyčajne zastáva vyššiu manažérsku funkciu. Má podnikateľské myslenie, skvelý prehľad o svojom podniku a rozumie jeho fungovaniu, má harmonické vzťahy s manažérmi na všetkých podnikových úrovniach. Keď iniciátor získa pre svoje myšlienky podporu vedenia, obyčajne sa z neho stáva riaditeľ procesov. 

Riaditeľ procesov 
Je ústredná postava transformačného projektu. Je pravou rukou vodcu podnikovej transformácie. Vodca má nadšenie, právomoc a víziu, ale niekto to všetko musí zavádzať do praxe. Jeho úlohou je vzdelávať, viesť, napomínať a niekedy aj kritizovať členov najvyššieho vedenia podniku, aby pochopili a prijali predstavu novej firmy. Niekedy dohliada aj na oddelenie IT, ktoré pomáha podniku zlepšovať výkonnosť. Je dobré, ak oddelenie IT spadá pod riaditeľa procesov a nie pod finančného riaditeľa, ako je zvykom. Zodpovedá tiež za realizáciu podnikovej stratégiesystém merania výkonnosti procesov. Funkcia riaditeľa procesov nie je nadriadená vlastníkom procesov, je to administratívna funkcia, ktorej náplňou je pomáhať vodcovi, podporovať vlastníkov procesov, koordinovať prácu jednotlivých prestavbových tímov a dohliadať na transformačný program ako celok. Vlastníci procesov sú na rovnakej úrovni ako riaditeľ procesov.

Riaditeľ procesov musí byť dobrým predajcom, ktorý propaguje dôležitosť transformácie a získava podporu vedenia. K tomu potrebuje presvedčivosť, znalosť podniku, trpezlivosť, a hlbokú znalosť procesov. Musí vedieť pôsobiť na ľudí, musí mať nervy zo železa a veľa skúseností s riešením konfliktov. 

Riaditeľ procesov musí mať dobrú presvedčovaciu stratégiu: 
- Smelé konfrontácie s najvyšším vedením.
- Rozsiahly vzdelávací program, ktorý prebieha na všetkých úrovniach organizácie (ako byť dobrým vlastníkom procesov, čo treba vedieť o procesoch, ako procesy ovplyvňujú našu prácu...).
- Prvé výsledky už v rannej fáze. 

8 Riadiace mechanizmy: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: