mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

24.9.08

Ivan Bureš: 10 zlatých pravidiel predaja

Úspešné jednanie nie je súhrou šťastných náhod, ale má svoje pevné pravidlá.

Resumé knihy sa nachádza tu.

22.9.08

PAKKO holding, Ukrajina: Organizácia

Projekt procesného riadenia v spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina sa dostáva do fázy, kedy sa zaoberáme organizačnými aspektami riadenia.
Medzi hlavné manažérske otázky patria:

- zodpovednosti a právomoci manažmentu
- pracovné náplne zamestnancov
- organizačná štruktúra

Uvedené témy sú jednoduché a v každej organizácii známe. Našou úlohou je prepojiť procesy s organizáciou a navrhnúť budúci stav organizačnej štruktúry.

Na hore uvedenom obrázku vidíte zamestnancov spoločnosti PAKKO holding, Ukrajina, pri oslave 11. výročia vzniku firmy. Všetkým želám, aby im zavedenie procesného riadenia sprehľadnilo procesy do úrovne zodpovednosti za vykonávanie činností a zároveň poskytlo informáciu o všetkých činnostiach, ktoré vykonáva každé funkčné miesto v rámci organizačnej štruktúry.

Pre povzbudenie ich práce končím citátom:
"Existuje spôsob ako sa to dá urobiť lepšie - Nájdite ho!" Thomas A. Edison

Marta Krajčíová

19.9.08

TPS: ŽRK SOPK

V spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK sme 18.09.2008 zorganizovali pre podnikateľov seminár TPS.
V peknej zasačke sme sa od 9:00 do 17:00 rozprávali o výrobnom systéme firmy Toyota s týmto obsahom:

- Koncepcia firmy Toyota
- 14 zásad TPS
- TPS a procesné riadenie

Pre lepšie pochopenie excelentnosti firmy Toyota sme veľkú pozornosť venovali histórii firmy Toyota, japonskej kultúre a vzťahu Japonska a Ameriky.
Verím, že informácie o TPS budú prítomní ďalej komunikovať vo svojich firmách a prajem im veľa šťastia pri implementácii TPS.

Ďakujem pani Mgr. Cabajovej za vynikajúce organizačné zabezpečenie seminára a teším sa na ďalšie semináre v ŽRK SOPK.

Marta Krajčíová
email : mail@krajciova.sk
web : www.krajciova.sk
mobil : +421 911 556 331

17.9.08

TPS: BBRK SOPK

16.09.2008 nás privítala upršaná Banská Bystrica na seminári Toyota Production System. Pekné prostredie na BBRK SOPK a teplá káva a čaj od Ing. Dvořáčkovej nás povzbudili a priaznivo naladili na zaujímavú tému TPS.
Hovorili sme o koncepcii a zásadách TPS a uvádzali sme veľa príkladov z praxe z oblasti procesného riadenia. Veľký dôraz sme dávali na 4P: Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving.

Pre skúsených účastníkov nebola téma TPS nová. V dotazníku, ktorý sme vypĺňali, sa ukázalo, že slovenské firmy sú na tom s implementáciou zásad TPS celkom dobre. Na stupnici od 1-3 dosiahli viacerí hodnotu 2. Máme však čo zlepšovať. :-)

Ďakujem všetkým prítomným za príjemnú atmosféru a záverečný potlesk, ktorý ma milo potešil. :-)

Marta Krajčíová
email : mail@krajciova.sk
web : www.krajciova.sk
mobil : +421 911 556 331