mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.3.17

Komunikácia: Online slidy

KOMUNIKÁCIA
Nestačí tvrdo pracovať. Nestačí robiť vynikajúcu prácu. K dosiahnutiu úspechu sa potrebujete naučiť, ako naozaj komunikovať s druhými.
KOMUNIKÁCIA: ONLINE SLIDY

Komunikácia: online slidy-plná verzia

Komunikácia: slideshare
Porada: slideshare
Prezentácia: slideshare

- Komunikácia: online test-plná verzia
- Komunikácia: online úlohy-plná verzia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

20.3.17

Online slidy: Organizácia

ORGANIZÁCIA
Čokoľvek vieš alebo o čom snívaš, že vieš...pusť sa do toho. Smelosť má v sebe génia, silu a kúzlo. Johann Wolfgang von Goethe.
ORGANIZÁCIA ONLINE SLIDY

- Účasť
- Testy
- Úlohy
- Skúšky
- Osvedčenia
- Certifikát 
- Odborný garant

Online vzdelávanie organizuje Marta Krajčíová.

Online vzdelávanie je založené na samovzdelávaní.

- Samostatnosť-1
- Samostatnosť-2

Po absolvovaní online vzdelávania si môžete objednať workshopy na dané témy:

- Manažment 20
- Manažment 21

Online slidy: organizácia

Kontakt

mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

17.3.17

Online slidy: Odborný garant

ODBORNÝ GARANT
My sami sme tými, na ktorých sme čakali. Šaman kmeňa Navaho.


ODBORNÝ GARANT 

- Vzdelanie
- Prečítané knihy
- Vizitka
- CV 

Kontakt

mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

13.3.17

Online slidy: Certifikát

CERTIFIKÁT
Plány sú iba dobrými úmyslami, pokiaľ sa okamžite nezvrhnú do podoby tvrdej práce. Peter F. Drucker

OSVEDČENIA
Teoretická časť
V prípade úspešného vypracovania testov Vám bude vystavené osvedčenie o absolvovaní teoretickej časti online vzdelávania.
Osvedčenie je bezplatné.
Osvedčenie na konkrétnu tému Vám bude zaslané mailom.

Praktická časť
V prípade úspešného vypracovania úloh Vám bude vystavené osvedčenie o absolvovaní praktickej časti online vzdelávania.
Osvedčenie je bezplatné.
Osvedčenie na konkrétnu tému Vám bude zaslané mailom.

CERTIFIKÁT
V prípade absolvovania všetkých častí jednotlivých modulov Vám bude udelený certifikát:

- Manažér 20. storočia
- Efektívny manažér
- Manažér 21. storočia

Certifikát je bezplatný.
Certifikát Vám bude zaslaný mailom. 

Online vzdelávanie: certifikát

Kontakt

mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

9.3.17

Online slidy: Skúšky

SKÚŠKY
Pokiaľ sa študent niečo nenaučil, je to preto, že ho to nenaučil školiteľ.


SKÚŠKY
Teoretická časť
V prípade Vášho záujmu o skúšku z teoretickej časti online vzdelávania prosím o zaslanie mailu so žiadosťou o zaslanie testov.
Testy Vám budú zaslané mailom.
Vypracované testy prosím zaslať mailom na dole uvedenú mailovú adresu.

Praktická časť
V prípade Vášho záujmu o skúšku z praktickej časti online vzdelávania prosím o zaslanie mailu so žiadosťou o zaslanie úloh.
Úlohy Vám budú zaslané mailom.
Vypracované úlohy prosím zaslať mailom na dole uvedenú mailovú adresu.

Skúška
Vypracované testy a úlohy posudzuje odborný garant online vzdelávania: Marta Krajčíová.
Výsledok skúšky bude uvedený v protokole o záverečnej skúške.
O výsledkoch skúšok Vás budem informovať zaslaním mailu. 

Online vzdelávanie: skúšky

Kontakt

mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

5.3.17

Online slidy: Úlohy

ÚLOHY 
Nič sa nestane, pokiaľ to neurobíte vy sami. Maya Angelouova


ÚLOHY

Úlohy: online-plná verzia

Kontakt
V prípade vášho záujmu o zaslanie úloh online vzdelávania, ma prosím kontaktujte:

mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

2.3.17

Online slidy: Testy

TESTY 
Kým začnete, poriadne sa pripravte. Marcus Tullius CiceroTESTY

Testy: online-plná verzia

Kontakt
V prípade vášho záujmu o zaslanie testov online vzdelávania, ma prosím kontaktujte:

mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331