mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

16.11.12

Účtovníctvo: služby

ÚČTOVNÍCTVO 

Peniaze vždy boli, budú, len nikdy nie sú.Modelovanie a dokumentovanie procesov
- Správa záväzkov a pohľadávok
- Spracovanie účtovníctva
- Výkazníctvo
- Podpora účtovného auditu
- Ekonomická ochrana majetku
- Podpora implementácie informačného systému účtovníctva


Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

13.11.12

Účtovníctvo: produkty

ÚČTOVNÍCTVO
Ak získate 1 000 €, tým, že zatlačíte klienta do kúta, alebo ho oklamete, stratíte 20 000 € tým, že demotivujete schopných ľudí. John Whitmore
DocUC: dokumenty účtovníctva
- Katalóg dokumentov účtovníctva
- Procesný model účtovníctva
  - Hierarchia procesov
  - Interné produkty
  - Popisy procesov
  - Zodpovednosti za procesy
- Smernice účtovníctva
- Procesné listy účtovníctva

WebUC: dokumenty a procesy účtovníctva na webe
- DocUC: dokumenty účtovníctva
- Procesy účtovníctva

Účtovníctvo: produkty 

Cena
DocUC: 100 €
WebUC: 400 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

9.11.12

Finančné riadenie: článok

FINANČNÉ RIADENIE
Na peniazoch záleží a významne. Treba si ujasniť, na akom množstve peňazí vám záleží. Na samotnom postoji k peniazom, túžbe po nich alebo pocite ľahostajnosti k nim, či niečomu medzi tým, nie je nič zlé. Jack Welch

Pocity
Keď počujem slovo financie, predstavujem si manažéra v čiernom obleku, s mŕtvou tvárou, ktorý raz za čas niečo povie, neustále sa tvári múdro a len čakáte, aký argument použije na obhajobu svojich finančných cieľov.

Možno by som mala začať najprv tým, čo si predstavujem, keď počujem slovo peniaze. Musím veľmi rozmýšľať. Peniaze ma živia a prinášajú mi pocit slobody. To sú ich lepšie stránky. Ináč, peniaze sa u mňa v prevažnej miere spájajú so zlými pocitmi a preto im nevenujem veľa pozornosti.

Ako konzultantka som sa však musela vysporiadať so svojimi pocitmi, pretože tie zákazníkov veľmi nezaujímajú. Manažéri chcú vedieť, či dobre riadia tvrdé faktory organizácie, ktorými sú aj financie.

Vzdelanie
Či som chcela, či nie, prihlásila som sa na kurz CUB Riadenie financií. Už na prvej hodine som avizovala, že o peniazoch nič neviem, že peniaze ma nezaujímajú, a že som tu iba profesionálne. Všetci sa smiali. Lektorka sa však potešila, že je aspoň niekto úprimný. Mala šťastie a aj ja. Ona mala šťastie na dobrú, aktívnu študentku a ja som mala obrovské šťastie na človeka, ktorý mi prekrásnou formou vysvetlil, že peniaze nie sú zlé a že riadenie financií je úžasne krásna téma. Otvorili sa mi oči. Nechcem povedať, že sa mi to zapáčilo, ale minimálne som prekonala svoj negatívny postoj a strach zo slova peniaze a niečo som sa aj naučila. Nemyslela som si však, že získané vedomosti budem niekedy potrebovať. Na financie sú tu iní experti.

Výzva
Život ale priniesol niečo iné. Vrcholový manažment v jednej firme si želal, aby som ich naučila robiť finančnú analýzu organizácie. Dobre čítate, naučila, nie aby som analýzu urobila ja. S porozumením som si ich vypočula a doporučila som im inú konzultačnú firmu. Zorganizovala som aj spoločný workshop, na ktorom bola predstavená iná firma. Pri prezentácii som iba ticho sedela v ústraní a sledovala som tváre vrcholových manažérov. To, čo som videla, ma veľmi nepotešilo. Nemohla som tomu uveriť, ako sa z príjemných a zhovorčivých ľudí, zrazu stali smutní, strohí, podozrievaví a nedôverčiví ľudia. Firmu neprijali a generálny riaditeľ mi oznámil, že oni chcú, aby sme finančnú analýzu urobili spolu. Zbytočne som ho presviedčala, že ja nemám skúsenosti a že iní to urobia lepšie. Bolo rozhodnuté. Teraz aspoň vidíte, ako zákazníci riadia naše životy.

Notebook
Keď som sa s tým zmierila, povedala som si, že to nie je prvýkrát, čo robím niečo prvýkrát :-) a že to skúsime. Asi týždeň som sa na workshop pripravovala, až nastal deň „D“, alebo „F“? V hlave som mala iba súvahu a výkaz ziskov a strát. Zapla som projektor, notebook, pripravila som flipchard, fixky a začali sme. Asi po 15 minútach mi zhasol notebook. Bolo mi do smiechu. Naozaj som nevedela, či sa mám smiať, alebo plakať? Chcela som im povedať: „Aspoň vidíte, že ani „hore“ nechcú aby sme finančnú analýzu robili spolu“. Spokojne sme sa rozišli a dohodli sme si iný termín workshopu. Na notebooku mi odišiel zdroj a náhradný sme našťastie nemali. :-)

Tvrdá príprava
Teraz mi možno neuveríte, ale na druhý workshop som sa pripravovala ďalšie dva týždne. To, že mi odišiel zdroj na notebooku, som vzala ako príležitosť. Myslím, že v mojej praxi nebol workshop, na ktorý by som sa tak poctivo a dlho pripravovala. Nechcela som sklamať dôveru ľudí, na ktorých mi záležalo. Čím viac som sa pripravovala, tým viac otázok sa vyriešilo.

Workshop
O dva týždne som už do firmy kráčala profesionálne. V taške som mala pripravené príklady, vzorce, formuláre, dáta a náhradný zdroj. :-) Manažment si prizval na workshop aj najšikovnejšiu účtovníčku a všetci si priniesli kalkulačky. Workshop prebiehal pokojne a pracovne. Spočítali sme všetky možné ukazovatele finančnej výkonnosti organizácie: rentabilitu, aktivitu, likviditu, prevádzkový kapitál, zadĺženosť a produktivitu. Celý deň sme sa rozprávali o výsledkoch a rozmýšľali sme o tom, čo a ako ovplyvňuje finančné zdravie organizácie. Opatrenia na ozdravenie hospodárenia boli ťažké. Manažment vedel, že to nebude ľahké, ale ešte nikdy to nemal tak presne, čierne na bielom, spočítané a zdôvodnené. Teraz sme tomu rozumeli všetci, aj ja. Manažéri rozumeli sile finančných výsledkov a ja som rozumela významu finančnej analýzy pre organizáciu. Mala som úžasný pocit. Bol to najkrajší workshop v mojom živote. Tento zážitok som mala v predvianočnom čase, podobne ako teraz, preto som sa rozhodla, že vám o ňom napíšem.

Prajem vám pekné predvianočné workshopy a nezabudnite, že aj financie sa dajú riadiť s ľudskou tvárou. 

Finančné riadenie: služby
Finančné riadenie: produkty
Finančné riadenie: článok

Pekný predvianočný čas vám praje

Marta Krajčíová

8.11.12

Finančné riadenie: služby

FINANČNÉ RIADENIE 
Bohatstvo je ako potok. Niekedy prúdi tok peňazí ako príval, inokedy vyschne. Peniaze sú zaujímavé len kvôli tomu, čo vám umožnia podniknúť. Richard Branson
Modelovanie a dokumentovanie procesov
- Spracovanie plánu cash flow
- Zabezpečenie cudzích finančných zdrojov
- Riadenie voľných finančných zdrojov
- Riadenie platobného styku
- Vypracovanie pravidiel ekonomického riadenia
- Vypracovanie smerníc finančného riadenia

Finančná analýza
- Štruktúra majetku
- Štruktúra kapitálu
- Výpočet ukazovateľov finančnej výkonnosti
- Benchmarking finančnej výkonnosti
- Vypracovanie správy z finančnej analýzy
- Návrh opatrení na zlepšenie finančnej výkonnosti
  

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

6.11.12

Finančné riadenie: produkty

FINANČNÉ RIADENIE 
Prepúšťanie ľudí nie je cesta k zvyšovaniu výkonnosti, lebo nemať žiadne peniaze a nemať zisk sú dve rozdielne veci. Eliyahu M. GoldrattDocFI: dokumenty finančného riadenia
- Katalóg dokumentov finančného riadenia
- Vzdelávanie: prípadové štúdie
   - Ako porozumieť informáciám vo spoločnosti
   - Základy financií v spoločnosti
   - Podpora rozhodovania na základe správnych informácií
- Finančná analýza
  - Postup finančnej analýzy
  - Pomerové ukazovatele-príklad
  - Pomerové ukazovatele-hodnoty
  - Správa z finančnej analýzy
- Smernice finančného riadenia

WebFI: dokumenty a procesy finančného riadenia na webe
- DocFI: dokumenty finančného riadenia
- Procesy finančného riadenia

Finančné riadenie: produkty

Cena
DocFI: 400 €
WebFI: 700 €
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

1.11.12

Administratívne procesy: článok

ADMINISTRATÍVNE PROCESY

Milí priatelia,

keby som sa vás opýtala, čo sú administratívne procesy, vedeli by ste odpovedať? Otázka je na prvý pohľad jednoduchá a neškodná. Veď kto by nevedel, čo sú administratívne procesy, však? Takto som sa pýtala aj mojich zákazníkov a ich odpovede boli prekvapivé.

Vo výrobnej firme mi s opovrhnutím povedali, že to sú tie, ktoré robia v ich bielom dome (biela administratívna budova) a na ktorých oni vo výrobe robia. V bielej budove sedeli: generálny riaditeľ, ktorý mal na starosti okrem iného aj strategické riadenie a marketing, riaditeľ obchodu, ktorý riadil všetky obchodné procesy a ekonomická riaditeľka, ktorá spravovala celý podnik po ekonomickej stránke. Sedeli tam aj ľudia z oddelenia návrhu a vývoja, personalisti, informatici, kuchárky, upratovačky a strážna služba. Spozornela som a zrazu som presne nevedela, ktoré procesy by tak asi mohli byť administratívne. Asi tie, ktoré robia sekretárky?! Pýtala som preto na počet sekretárok.

Keď sme optimalizovali procesy na ministerstve, tiež som sa stretla s pojmom administratívne procesy. Myslela som si, že to budú asi všetky, pretože na ministerstve sa vykonáva prevažne administratívna práca. Tu som už zaváhala druhýkrát. Nie je predsa jedno, či skúmame projektovú činnosť, alebo varenie kávy. Keď som videla, ako sekretárky pobehujú s kávovarom z jednej miestnosti do druhej a keď som s prekvapením zistila, koľko sekretariátov je na ministerstve a s tým spojený príslušný počet sekretárok, zbystrila som pozornosť. Moja otázka sa zase týkala počtu sekretárok.

Tento článok nemá byť priatelia o sekretárkach a ich práci, hoci to tak na prvý pohľad vyzerá. Neodpustím si len malú poznámku, že Richardo Semler, ktorý v svojich 23 rokoch prevzal od otca vedenie firmy Semco, skúmal ako dlho ide list internou cestou do vedľajšej kancelárie. Keď s hrôzou zistil, že to trvá 3 dni, na druhý deň zrušil všetky sekretárky a od toho okamžiku všetky administratívne činnosti sekretárky si robia riaditelia sami.

S pojmom administratívne procesy som sa stretla aj pri výberovom konaní. Zákazník si želal vyškoliť svojich zamestnancov v zlepšovaní administratívnych procesov. Keď som sa spýtala, ktoré procesy presne tým myslí, bol prekvapený. Pojem administratívny proces bol pre neho taký jasný, že sa ešte nikdy nezamyslel nad jeho významom. Ja som však trošku zamyslela, spýtala som sa a dozvedela som sa zaujímavé veci. Odpoveď bola: "Veď viete, to sú tie, čo sa robia v kancelárii a kde je bordel. My vo výrobe už máme poriadok?!"

V odbornej literatúre sa administratívnym procesom venuje veľká pozornosť. Sú predmetom osobitného skúmania a to preto, lebo nie sú výrobné a keďže existujú, je pre nich vyhradená osobitná kapitola. V poslednej knihe, od renomovaných autorov, sa mi to potvrdilo. Delenie procesov na výrobné a tie ostatné mi pripadá dosť elitárske a pre firmu nebezpečné. Administratívne procesy sa optimalizujú, aplikujú sa na ne metódy zlepšovania procesov, 5S, analyzuje sa plytvanie, robia sa workshopy kaizen a sledujú sa prínosy. Metóda 5S sa aplikuje na papiere, neporiadok na stole a v počítači. Veľmi rada by som uverila, že to firme pomôže. Žiaľ si to nemyslím a preto som sa rozhodla napísať tento článok.

V základnom kurze procesného riadenia učím svojich poslucháčov, že procesy rozdeľujeme na riadiace, hlavné a podporné. V slovenských a českých firmách je to najčastejšie delenie, hoci si viem predstaviť aj iné delenia. Delenie procesov nie je náhodné. Súvisí s tým, ktoré procesy pridávajú hodnotu zákazníkovi, ktoré sú podporné a ktoré majú riadiaci charakter. Na prvý pohľad nevinná kategorizácia má však obrovský význam, pretože určuje, ktorým procesom je potrebné venovať maximálnu pozornosť. Priradením takto kategorizovaných procesov k strategickým cieľom, alebo kritickým faktorom úspechu, zistíme, ktoré procesy sú kritické a ktoré je potrebné napríklad optimalizovať.  

Názov procesu by mal obsahovať sloveso a podstatné meno, t.j. mal by vyjadrovať nejakú činnosť, napr. odoslať objednávku, vypracovať stratégiu. Už z názvu procesu je jasné, čo sa robí. Názov procesu administratívny proces môže obsahovať procesy strategického riadenia, procesy predaja, od definovania požiadaviek zákazníka, až po starostlivosť o zákazníka, môžu to byť tiež procesy marketingu, inovačné procesy, procesy personálneho a finančného riadenia. Všetky tieto procesy sa odohrávajú v kancelárii.

Uznávam, že aj generálny riaditeľ by mal mať poriadok na stole a v počítači a že to urýchľuje komunikáciu. V porovnaní s významom strategického riadenia pre firmu sú to zanedbateľné, nepodstatné veci, ktoré malou mierou, ak vôbec, ovplyvňujú konkurencieschopnosť firmy. V strategickom riadení je rozhodujúca rýchlosť a originalita myslenia. Podobné úvahy platia aj pre ďalšie uvedené procesy. Obávam sa, že pokiaľ firma nemá dobrú stratégiu, marketing, predaj a inovácie, žiadne 5S jej nepomôže. Žiaľ, nepomôže jej ani efektívna prevádzka.

Už viete, čo by mohli byť tie administratívne procesy? Mohli by to byť naozaj činnosti sekretárok, bez ohľadu na odvetvie podnikania (vo výrobnej firme, v štátnej a verejnej správe, alebo v službách). Vážim si ich prácu, len aby nedopadli tak ako tie v Semcu. Tie náhodou dopadli dobre, lebo ich preradili na inú prácu. :-)

Keďže som konzultantka BPM, mám pre vás tieto odporúčania. Skúste sa niekedy zamyslieť nad tým, čo sú administratívne procesy a podľa toho vyberajte vhodné metódy ich riadenia. Možno by bolo tiež dobré nepoužívať pojem administratívny proces, ktorý je zavádzajúci a nič nehovoriaci. V oblasti BPM už máme (niekoľko rokov) na procesy jasné a osvedčené názvy.

Administratívne procesy: článok

Veľa šťastia a pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová