mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.8.08

Komunikácia - knihy

Jedným z najnáročnejších prípadov uplatnenia komunikácie sú situácie, kedy chceme zmeniť chod vecí okolo nás, alebo myslenie a správanie ľudí. Akonáhle sa o zmenu chodu vecí začneme pokúšať slovom, zákonite narazíme na komunikačné bariéry.

Resumé knihy nájdete tu.Jedna z aktivít nášho súkromného a profesionálneho života, v ktorej sa bez komunikácie nezaobídeme, je vyjednávanie. Vyjednávanie, ak má byť úspešné, musí prebiehať systémovo a riadiť sa špecifickými pravidlami. Pokiaľ sa budete nimi riadiť, miera vašej úspešnosti vo vyjednávaní pôjde hore a zvýši sa aj váš pôžitok z vyjednávacieho procesu.

Resumé knihy nájdete tu.

Techniky vedenia rozhovorov a modely myslenia vám síce môžu pomôcť, aby ste si boli istejší v neobvyklých pracovných situáciach, ale k tomu, aby ste s ostatnými ľuďmi vychádzali dobre, potrebujete viac než len techniky a pravidlá. Súžitie a spolupráca je založená na dôvere, ktorú človek poskytuje vopred.

Resumé knihy nájdete tu.


Termín "porada" nepochádza zo slova "poradiť", ale z výrazu "poradiť sa." Porozumenie tomuto na prvý pohľad veľmi jemnému významovému rozdielu je kľúčom k efektivite porád i spokojnosti jej účastníkov.


Resumé knihy nájdete tu.Knihy si môžete objednať kliknutím na ich obrázok.

Želám vám úspešný začiatok nového školského roku s dobrou knihou.

Marta Krajčíová

14.8.08

Semináre - jeseň 2008

Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite. prof. Tošenovský

Vážení zákazníci,

v spolupráci s regionálnymi obchodnými komorami SOPK: Nitra, Bratislava, Banská Bystrica a Žilina pripravujeme od septembra do decembra 2008 tieto semináre:
Toyota Production System

16.09.2008 Banskobystrická regionálna komora SOPK
18.09.2008 Žilinská regionálna komora SOPK
09.12.2008 Bratislavská regionálna komora SOPK

Pravidlá komunikácie
22.10.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK

Manažérske kompetencie
05.11.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK

Strategické riadenie
19.11.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK

Prihlásiť sa môžete takto:

SOPK: kliknutím na linku SOPK, termíny na stránkach SOPK budú zverejňované postupne
e-mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

13.8.08

Pravidlá komunikácie

Všetko, čo sa deje medzi ľuďmi je komunikácia.
Petr Parma

Čo je pravidlo ? Vo Wikipédii som našla túto definíciu:

Pravidlo je kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania spôsobu realizácie konania a je vyjadrovaný v podobe návodu, predpisu alebo normy. Pravidlo určuje (kodifikuje) východisko činnosti, vlastnosti krokov, postupnosti krokov (operácií), ako aj zamýšľaný výsledok činnosti (výsledok poslednej operácie, cieľ činnosti).

Čo je komunikácia ? Wikipédia hovorí:

Komunikácia môže byť: výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov.

Keď si pozorne prečítate kľúčové slová v definícii pravidla, zistíte, že sa veľmi podobajú na definíciu procesu: Proces je skupina činností - aktivít, ktoré sú navzájom prepojené, vyžadujú jeden alebo viac vstupov a vytvárajú výstup, ktorý má pre zákazníka hodnotu (produkt, služba).

Pravidlá komunikácie hovoria o tom, ako má prebiehať proces komunikácie. Cieľom pravidiel je definovať postup v zložitom "procese" komunikácie. Proces komunikácie je preto zložitý, lebo ľudia sú zložití. Pri komunikácii pracujeme s ich emóciami, často s rozdielnymi názormi a postojmi, pričom výsledok komunikácie nie je vopred známy. To je na komunikácii krásne, ale najťažšie - tvoriť "ľudský" proces v reálnom čase. :-)

Aký význam majú pravidlá ?

- Stanovujú normu správania medzi ľuďmi.
- Sú to najlepšie praktiky, odskúšané životom a teda sú dobrým návodom pre druhých.
- Uľahčujú komunikáciu, lebo hovoria, ako sa má komunikovať.
- Vnášajú do komunikácie racionálny prvok.
Pomáhajú predvídať správanie druhých, eliminovať emócie vyvolané rozdielnymi názormi ľudí.
- Pomáhajú udržiavať takú úroveň komunikácie, ktorá vedie k obojstranne výhodnému riešeniu (win-win - vyhrávajú obidve strany).
- Pomáhajú ľuďom dohodnúť sa kultúrnym spôsobom.

Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života. Známe pravidlá sú predpokladom dobrej komunikácie a tiež jej výsledku, ktorým môže byť: odovzdanie informácie, dosiahnutie cieľa, vzťahy medzi komunikujúcimi, podanie správy o sebe.

Aké pravidlá komunikácie poznáme ?

Sú to napríklad: pravidlá vyjednávania, pravidlá predaja, pravidlá, ako povedať "nie" a pritom sa dohodnúť, pravidlá blogovania, pravidlá vedenia náročných rozhovorov, napr. kritiky, pravidlá prekonávania komunikačných bariér....

Seminár na tému Pravidlá komunikácie sa bude konať:

22.10.2008 Nitrianska regionálna komora SOPK
28.10.2008 Bratislavská regionálna komora SOPK

Prihlásiť sa môžete takto:

SOPK: termíny na stránkach SOPK budú zverejňované postupne
e-mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová