mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

14.8.19

Procesy: Online riešenie

PROCESY 
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prospievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Dnes naozaj záleží na adaptabilite. Gary Hamel

PROCESY: ONLINE RIEŠENIE

Procesy: online slidy-1
- Procesy: online testy-1
- Procesy: online úlohy-1
- Procesy: online minútové učebné stránky-1
- Procesy: online seriály-1
- Procesy: online web knihy-1
Procesy: online-0