mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.9.13

NANOVED 2013 & NANO INFO DAY

Vážení zákazníci, milí priatelia,

v septembri som mala možnosť zúčastniť sa vedeckej konferencie NANOVED 2013 & NANO INFO DAY, ktorá sa konala vo Svite. Šiesta medzinárodná konferencia NANOVED 2013 bola organizovaná v spolupráci s NANO INFO DAY projektu Nanoforce a bola zameraná na prezentáciu súčasných trendov a úspechov v oblasti nanovied, nanotechnológií, nanomateriálov a ich aplikácií v rôznych oblastiach vedy o materiáloch, fyziky, elektroniky, chémie, biológie, medicíny, atď..

Ambíciou konferencie bolo prezentovať vedecký a výskumný potenciál v týchto oblastiach, rovnako ako stimulovať prevod výsledkov vedy a výskumu do praxe. 

Konferencia
Na konferencii som sa dozvedela zaujímavé výsledky v prezentovaných oblastiach.
Zaujal ma prienik tém cez viaceré vedné odbory: fyzika, biológia, medicína, chémia. Veľmi pekne tu platil známy citát, že príroda nevie, ako sú delené fakulty na univerzitách.
Na konferencii vystupovali predstavitelia Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl aj zahraniční účastníci.
Na konferencii prednášal aj môj manžel, RNDr. Marián Krajčí DrSc., ktorý pracuje ako vedúci vedecký pracovník na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied.
Konferencia sa konala v spolupráci s firmou Chemosvit, a.s. Svit, kde som pred 10 rokmi modelovala procesy, optimalizovala veľkú skupinu procesov Inovácia produktového portfólia a nastavovala systém merania výkonnosti prostredníctvom metódy Balanced ScoreCard.
Na konferencii som stretla múdrych a zanietených ľudí z akademického sveta, ktorých mnohých poznám osobne. :-)

Konferencia bola pre mňa zaujímavá hlavne preto, lebo:

Inovácie a veda
Rozmýšľala som o tom, ako by sa dali využiť prezentované vedecké poznatky v praxi.
V mnohých firmách som sa ako konzultantka stretla s oddeleniami výskumu. V Chemosvite tiež majú VÚCHV. Myslela som na firmu Baťa (keďže som bola vo Svite :-)), ktorá tiež mala oddelenie návrh a vývoj obuvi.
Veľmi silne som si uvedomila, že inovácie vo firmách nezačínajú originálnym nápadom, ale tvrdou (obrovské množstvo výpočtov) vedeckou prácou, kedy sa preverujú rôzne pohľady na skúmaný jav-experimentálny aj teoretický-dnes už podložený sofistikovanými metódami a výpočtami. 

Biznis a sloboda
Uvedomila som si rozdielnosť sveta biznisu (moc a peniaze) a vedeckého sveta (zanietenie a sloboda).
Myslela som na firmu W. L. Gore & Associates, ktorej model riadenia je založený na slobode. Pán Gore vedel, že vedci netúžia po moci a vedúcej funkcii, ale po slobode. Gore tiež vedel, že vedecky zmýšľajúci ľudia prinášajú tie najrevolučnejšie nápady. Z hľadiska konkurencieschopnosti je preto najdôležitejšie pritiahnuť tie najlepšie mozgy a vytvoriť vo firme také prostredie, ktoré by podporovalo ich kreativitu.
Po 10 rokoch som sa s nadhľadom zamyslela nad prácou, ktorú som robila v Chemosvite a porovnávala som moje súčasné znalosti o firmách s firmou Chemosvit.

Záver
Želám všetkým vedcom-účastníkom konferencie, aby svojou prácou obohacovali svet biznisu a želám všetkým manažérom, aby tieto vedecké poznatky vedeli rozvinúť a využiť vo svojich firmách.

Veľmi by som si tiež priala, aby sa svet biznisu stal viac slobodným. Bez slobody si neviem predstaviť inovácie a bez inovácií si neviem predstaviť prosperujúcu firmu.

NANOVED 2013 & NANO INFO DAY: článok

Pekný koniec septembra vám praje

Marta Krajčíová

20.9.13

Gary Hamel: Na čom dnes záleží

GARY HAMEL 
Wall Street Journal považuje Garyho Hamela za najvplyvnejšieho mysliteľa v oblasti biznisu dneška. Fortune o ňom hovorí ako o poprednom odborníkovi na firemnú stratégiu. Podľa nich patrí k popredným postavám na poli humanizácie firemného prostredia. Je autorom niekoľkých kníh, preložených do viac ako dvadsiatich jazykov. Učí na London Business School. V Kalifornii založil vplyvný think-tank s názvom Management Lab. Medzi jeho najnovšie iniciatívy patrí i Management Innovation eXchange. 

napísal mimoriadne inšpiratívnu knihu 

NA ČOM DNES ZÁLEŽÍ 

Pokiaľ nie sú zamestnanci tak nadšení, zapálení a zaujatí, ako by mohli byť, nie je to preto, že práca je na kočku, ale preto, že manažment je pod psa. Gary Hamel
Gary Hamel napísal v roku 2008 knihu Budúcnosť manažmentu, v ktorej písal o budúcnosti firiem a ich manažérov. Dnes,  po 5 rokoch, píše o tom, na čom dnes záleží. Gary Hamel sa v knihe podrobne zamýšľa nad hodnotami, inováciami, adaptabilitou, zápalom a ideológiou. V knihe sú uvedené „mesačné misie“ (manažérske ekvivalenty k vyliečeniu malárie, odhaleniu veľkého tresku, či osídleniu vesmíru), ktoré identifikujú kľúčové výzvy v oblasti manažmentu. Kniha je mozaikový plán, pre vytvorenie organizácií, ktoré môžu uspieť vo svete neustálych zmien, tvrdej konkurencie a nezastaviteľného prúdu inovácií. Dnes záleží na tom, či vaša organizácia v budúcnosti uvädne, alebo bude rozkvitať. Rozhodnutie je iba na vás.

Po prečítaní knihy Na čom dnes záleží som si poriadne vydýchla. Silné myšlienky, ktoré vyžarujú z každej strany, sa čítajú málokedy a málokde. Kniha je od začiatku až do konca nabitá hlbokou znalosťou organizácií, kritickým, ale pravdivým obrazom tradičného manažmentu a úžasnými inováciami manažmentu. Excelentný štýl vám nedovolí pustiť knihu z ruky, pokiaľ ju neprečítate celú. 

Keď som pred 20-timi rokmi čítala knihu Reengineering radikálna premena firmy, revolúcia v podnikaní, mala som presne ten istý úžasný pocit, ako mám dnes, po prečítaní tejto knihy. Prvá kniha bola zameraná na efektivitu procesov, druhá kniha je zameraná na efektivitu riadenia. Dnes už máme efektivitu prevádzkových procesov ako-tak zvládnutú, teraz nás čaká obrovské množstvo práce, aby sme inovovali procesy riadenia. Gary Hamel nám dáva návod, čo treba robiť, pričom uvádza zaujímavé príklady firiem: Google, Apple, Bank of New Zealand, W. L. Gore, Morning Star, HCL Technologies, ktoré už niekoľko rokov robia inovácie manažmentu. 

Pokiaľ to myslíte s manažmentom vo vašej firme vážne, knihu si určite prečítajte.

Ďakujem Tomášovi Hajzlerovi zo spoločnosti Peoplecomm, Praha, za vydanie zaujímavej knihy.  

Na čom dnes záleží.video
Znovuobjavenie technológia ľudského úspechu.video
Management Innovation eXchange.web
Na čom dnes záleží.článok

Literatúra
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013

Pekný začiatok júna vám praje

Marta Krajčíová

10.9.13

Charles Duhigg: Sila zvyku

CHARLES DUHIGG

Narodil sa v roku 1974 v Novom Mexiku. Študoval históriu na Yalskej univerzite a neskôr Business School v Harwarde. Od roku 2006 je spravodajcom denníka New York Times, kde za svoje reportáže získal Pulitzerovu cenu a cenu Investigative Reporters and Editors Medal.

Duhigga zaujalo, keď sa počas vojnovej reportáže v Bagdade dopočul o istom majorovi, ktorý zmenou jediného zvyku zabránil nebezpečným vzburám v mestečku Kúfa. Duhigg si uvedomil, ako zvyky ovplyvňujú celý náš život, ako vznikajú a ako ich možno meniť. A hoci sa v prvej chvíli zdá, že majú zanedbateľný význam, časom významne vplývajú na naše zdravie, výkonnosť, úspech a šťastie.

S I L A  Z V Y K U
Prečo robíme, čo robíme, a ako sa zmeniť.

V júni som dostala zaujímavý mail, v ktorom mi pani Lucia z vydavateľstva TATRAN napísala, že mi posiela recenzný výtlačok knihy Sila zvyku a prosila ma, aby som zverejnila informácie o knihe na svojich blogoch a facebooku. O knihe som už vedela a práve som sa chystala si ju kúpiť. Trošku som sa zasmiala, pretože informácie o knihách zverejňujem automaticky aj sama a investície do kníh sú v našej rodine samozrejmá vec, preto ak mi niekto pošle knihu zdarma, mám s tým menší problém. Sľúbila som preto pani Lucii, že keď knihu prečítam, tak niečo o nej napíšem.

Prečo ma kniha Sila zvyku zaujala hneď po jej vydaní? Okrem toho, že je to najlepšia kniha roka 2012 (podľa The Wall Street Journal a Financial Times) je to aj kniha o tom, ako sami môžeme ovplyvňovať náš život, náš charakter, náš profesionálny a osobný rast, tým, že budeme poznať naše zvyky, prípadne meniť naše zlozvyky. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé.

Zvyky sú programy „vyryté“ v našom podvedomí. Bez zvykov si nie je možné život vôbec predstaviť. Nevyžadujú veľa energie, pretože čo robíme, dobre poznáme a robíme to automaticky. Sú hybnou pákou nášho rastu, ale zároveň i jeho veľkým ohrozením. Rast je neustále preverovanie našich vnútorných programov, zvykov a ich prepisovanie, ak sú zastarané.

Duhigg 8 rokov študoval najnovšie výskumy v oblasti zvykov, ktoré podložil pútavými príbehmi. Opisuje tisíce spôsobov, ako nám zvyky menia život. Duhigg si všíma jednotlivcov a tiež významné spoločnosti, ktoré sa zmenou jediného zvyku prepracovali k obrovským ziskom.

Kniha Sila zvyku ide do detailov. Autor nás postupne zasväcuje do toho, čo sú zvyky, ako zvyky fungujú a hlavne, ako môžeme naše zvyky meniť. Kniha je ilustrovaná peknými obrázkami, ktoré vizuálne dopĺňajú text. Kniha na mňa pôsobila pokojným dojmom, bolo z nej cítiť vytríbený novinársky štýl, znalosti a múdrosť. Kniha je veľmi poučná, preto vám ju doporučujem prečítať.

Sila zvyku: video
Sila zvyku: článok 1
Sila zvyku: článok 2 

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová