mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.10.10

Vzdelávanie manažérov

VZDELÁVANIE MANAŽÉROV
Duševný kapitál sa stáva účinným nástrojom konkurencie a prosperity. H. Tureková, B. Mičieta
Vážení zákazníci, milí priatelia,

veľmi sa teším, že vám môžem predstaviť nový blog:
Vzdelávanie manažérov


Prečo blog vznikol:
- Vzdelávanie je moja hodnota.
- Vzdelávanie je moja pomoc manažérom a podnikateľom.
- Vzdelávanie je môj osobný záujem - zaujímajú ma nové veci a chcem, aby ste sa ich dozvedeli aj vy.
- Vzdelaní ľudia vidia svet v širšej perspektíve a preto môžu robiť lepšie rozhodnutia.

Ucelené vzdelávanie:
- Podľa fázy vývoja organizácie.
- Komplexné vzdelávanie o procesoch.
- Prepojenie procesov a ľudí.
- Prepojenie zamestnancov a manažérov.
- Prepojenie ťažkých a ľahkých faktorov riadenia.

Vývoj:
- Vzdelávanie si pre svoju dôležitosť vyžaduje - samostatnú pozornosť.
- 32 seminárov je potrebné spracovať - prehľadne.
- Chcela som vám urobiť - radosť. -:)

Prajem vám, aby sa vám nový blog páčil a bol pre vás užitočný.

Pekný víkend vám praje

Marta Krajčíová

8.10.10

Stratégia

Stratégia je moja obľúbená téma. -:) Takmer všetky projekty procesného riadenia začíname s manažmentom firmy strategickým riadením. Stratégia sa mi páči preto, lebo je zaujímavá - je o budúcnosti firmy.

Zaujímavá je aj jej tvorba a zaujatie manažérov. Často krát sme sa s manažérmi na strategickom workshope hrali. -:) Ak sa pýtate prečo, tak dnes vám to poviem. Preto, aby sme navodili tvorivú atmosféru, rozosmiali vážne tváre a aby sme ju poľudštili. -:) Stratégia je predsa o ľuďoch, o ich živote vo firme a o tom, ako si predstavujú svoju budúcnosť, ako dosiahnu to, čo si myslia, že by sa dalo urobiť.

Stratégiu tvorí vrcholový manažment firmy a preto si myslím, že je opradená rúškom tajomstva, dôležitosti a vážnosti. Stratégia je vážna téma. Je pomerne ťažké predstaviť si, ako bude firma vyzerať za niekoľko rokov. Vyžaduje si to predstavivosť a tvorivosť manažérov. No a to je to, čo ma už dlhšiu dobu zaujíma. Ako dosiahnuť, aby stratégia bola tvorivá, aby manažéri nielen definovali strategické ciele, ale aby chŕlili nápady a tie premieňali v činy.

Na poslednom projekte procesného riadenia mi majiteľ firmy úprimne povedal, že oni nemajú strategický plán a pouvažuje, či ho budú robiť. Čo im však určite nechýbalo, boli nápady, nápady, nápady, na ktorých je založený celý ich biznis. -:)

Doba sa mení. Vo veľkých firmách tvoríme a rozvíjame ťažké stratégie, v menších firmách je stratégia súčasťou života, je založená na tvorivom myslení, nápadoch a na tom, ako rýchlo sa tieto nápady premieňajú v reálny biznis.

Počuli ste už o inováciách stratégie? Gary Hamel ich v svojej inšpiratívnej knihe, Budúcnosť manažmentu, zaradil na druhé miesto v poradí dôležitosti z hľadiska získavania konkurenčnej výhody. Na prvom mieste sú inovácie manažmentu. Keďže sú to inovácie, ich základným stavebným kameňom sú nápady. V prípade inovácií stratégie sú to nápady zamerané na konkurenciu, trh, firmu, obchodné siete, spotrebiteľskú hodnotu, trhový ekosystém ...

Nápady majú v procese tvorby stratégie mimoriadnu dôležitosť. Dobrá stratégia je podmienená jednou kritickou zložkou a tou je silný nápad. Nápadom začína každá úspešná stratégia. Získavanie nápadov, hodnotenie nápadov a zmena nápadov na stratégiu a jej realizáciu sú kľúčové témy dnešného strategického riadenia.

Som milo potešená, že na našom trhu vyšla kniha Stratégia odvážnych. Pán Schmitt v nej rozvíja témy odvážneho myslenia a odvážnych nápadov pri tvorbe stratégie. Pokiaľ vás stratégia a nápady zaujímajú, určite si ju prečítajte.

Minútovú učebnú stránku si môžete prečítať na:
- blogu: martaknihy.blogspot.com
- facebooku

Pekný slnečný víkend vám praje

MK