mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

19.12.13

Vianoce 2013

Šťastné a pokojné vianočné sviatky 2013 vám úprimne želá

Marta Krajčíová

Znalostný portál-4

Uvedomelé riadenie znalostí môže výrazne zlepšiť prácu organizácie a tým aj jej celkovú výkonnosť. Ludmila Mládková

ČO?
Znalostný portál BPM
Základnými stavebnými kameňmi znalostného portálu BPM sú:
- znalosti z projektov BPM
- znalosti zo seminárov BPM
- znalosti z kníh pre manažérov
- znalosti z blogov, zameraných na riadenie organizácie:
  procesná organizácia
  knihy pre manažérov
  vzdelávanie
  znalosti
  slobodná organizácia

Znalostný portál BPM som postupne tvorila v rokoch 2012 a 2013. Vytvorenie znalostného portálu bola veľmi náročná práca, preto sa teším, že znalostný portál je na svete a je pripravený pre vaše použitie.

Štruktúra znalostného portálu BPM
Znalostný portál BPM obsahuje produkty BPM, ktoré sú organizované podľa skupín procesov. Každá skupina procesov obsahuje: postupy, dokumenty a príklady. Dokumenty sú spracované v doc, pdf a xls forme. Postupy a príklady sú spracované vo forme modelov.

Základná štruktúra znalostného portálu BPM

Obsah znalostného portálu BPM
Projekty
- Procesy a modely v html forme
- Metodiky spracované vo forme modelov a smerníc
- Postupy spracované vo forme procesných smerníc
- Vzorové dokumenty a záznamy
- Formuláre
- Otázky k auditom
- Dotazníky
- Prípadové štúdie
- Príklady z projektov
- Zostavy, reporty, výsledky procesných analýz
- Skúsenosti z projektov
Semináre
- Slidy vzdelávania
- Cvičenia
- Manažérske hry
- Pracovné zošity
Knihy
- Minútové učebné stránky
- Najkrajšie myšlienky
- Citáty
- Postrehy
- Skúsenosti
Web knihy
- Mladý manažér
- Efektívny manažér
- Procesná organizácia MK
- Procesná organizácia MH
- Slobodná organizácia
- Baťa
- Manažment
- Manažment GH  
Propagácia produktov
- Produktové listy
- Programy seminárov
- Používateľská príručka

Verzie znalostného portálu BPM
Znalostný portál BPM je spracovaný v dvoch verziách:
- pdf verzia
  obsahuje dokumenty, uložené v Google Doc.
- web verzia
  obsahuje postupy, dokumenty a príklady v html forme.

Hlavné výhody pre zákazníka
Komplexnosť
- Metódy, postupy, nástroje, modely, skúsenosti.
Hospodárnosť
- Procesy, dokumenty, informácie v elektronickej forme a na webe.
Rýchlosť
- Rýchla implementácia znalostí.
Prispôsobivosť
- Parametrizácia postupov a metodík podľa podmienok vo firme.
Jednoduchosť
- Po odsúhlasení ponuky a zaplatení, sprístupnenie liniek na server.

Informácie
Všetky informácie o znalostnom portáli BPM sú zverejnené na web stránke a blogu procesná organizácia.

- Cenová ponuka
- Objednávka

V prípade záujmu o ďalšie informácie, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Znalostný portál-4: článok

Krásne vianočné sviatky vám praje

Marta Krajčíová

13.12.13

Znalostný portál-3

Duševný potenciál organizácie sú pracovníci so svojimi schopnosťami tvoriť a využívať svoje vedomosti a zručnosti.

AKO?

Asi budete prekvapení, keď vám napíšem, že svoje znalosti neriadim procesom, ani informačným systémom. Moje riadenie znalosti je založené na sebariadení, sebavzdelávaní a sebamotivácii. Tieto tri veci určujú, ako rozmýšľam, ako pracujem a ako som postupovala aj pri tvorbe znalostného portálu.

Sebariadenie
Nikto ma neriadi, riadim sa sama. Nikto ma nenúti robiť znalostný portál, rozhodla som sa sama, pretože to pokladám za dôležité. Svoje znalosti veľmi dobre poznám, nevyhľadávam znalostného pracovníka. Nemám nikoho nad sebou, komu by som reportovala, čo viem. Znalosti odovzdávam priamo vám-zákazníkom, nie manažérom, ktorí by rozhodovali o mojom osude. Musím priznať, že svoje znalosti nemeriam, ale vždy sa veľmi teším, keď sa niečo nové naučím a rozšírim znalostný portál. Keď pridám novú znalosť do znalostného portálu, neodmeňuje ma šéf, ale odmeňujú ma priamo zákazníci. Moje znalosti nehodnotí šéf a nehodnotím ich ani ja. Pravidelne však sledujem svoj mesačný progres a celkový ročný progres. Na zvyšovanie úrovne mojich znalosti nikto nedohliada. O svoj osobný rozvoj sa starám sama, pretože ma nové veci úžasne zaujímajú. 

Sebavzdelávanie
Vzdelávam sa sama. Neoceniteľným zdrojom inšpirácie sú pre mňa nové knihy. Knihy milujem. Knihy nielen čítam, ale po prečítaní knihy napíšem najdôležitejšie myšlienky, postrehy a skúsenosti o ktoré sa chcem podeliť s vami zákazníkmi. Najkrajšie knihy spracujem do formy minútových učebných stránok a web knihy, ktoré publikujem na blogoch.

Sebamotivácia
Blogovanie je pre mňa synonymom slobody. Sloboda je pre mňa tá najvyššia motivácia pre prácu. Pri písaní príspevkov na blogy si triedim myšlienky, pričom rozmýšľam nad tým, čo vám chcem povedať, aby som vás potešila, aby príspevok bol pre vás zaujímavý a aby vás inšpiroval pri vašej práci. Mojim hlavným zámerom je rýchla podpora a pomoc manažérom prostredníctvom informácií o manažmente na blogu-procesná organizácia, podpora vzdelávania na blogu-vzdelávanie, podpora sebavzdelávania na blogu-slobodná organizácia, pomoc pri rýchlom vyhľadávaní kníh pre manažérov na blogu-knihy a základné informácie o manažmente pre mladých manažérov na blogu-znalosti. Veľmi ma teší, keď si príspevky na blogoch čítate a uvažujete o tom, čo je v nich napísané. Som potešená, keď viem, že sa vám príspevky páčia a sú pre vás užitočné. To ma najviac teší. 

Postup tvorby znalostného portálu BPM
Pri tvorbe znalostného portálu som postupovala nasledovne:  

Príprava znalostného portálu
- Vytvorenie metodiky tvorby znalostného portálu:
  zásady, štruktúra, obsah, technológia, verzie, propagácia.
- Definovanie zásad znalostného portálu:
  jednoduchosť, komplexnosť, kompatibilita so službami BPM.
- Definovanie štruktúry znalostného portálu:
  podľa skupín procesov.
- Definovanie vstupov do znalostného portálu:
  projekty, semináre, knihy.
- Určenie technológie znalostného portálu:
  MS Word, MS Excel, MS Power Point, server, Google Doc, databáza. 
- Definovanie verzií znalostného portálu:
  pdf verzia, web verzia. 
- Definovanie spôsobu propagácie znalostného portálu:
  web, blogy.
Príprava podkladov do znalostného portálu
- Konverzia tacitných znalostí na explicitné.
- Sumarizácia znalostí z projektov.
- Sumarizácia znalostí zo seminárov.
- Sumarizácia znalostí z kníh.
Vytvorenie znalostného portálu-pdf verzia
- Vytvorenie štruktúry znalostného portálu.
- Vytvorenie pdf verzie dokumentov.
- Uloženie dokumentov na servri.
- Vypracovanie katalógu dokumentov.
- Priradenie linky ku každému dokumentu.
- Umiestnenie katalógu dokumentov v Google Doc.
Vytvorenie znalostného portálu-web verzia
- Vytvorenie štruktúry znalostného portálu v databáze.
- Nahratie postupov, dokumentov a príkladov.
- Priradenie liniek k dokumentom.
- Generovanie html stránky.
- Umiestnenie html stránky na servri.
Propagácia znalostného portálu
- Vypracovanie používateľskej príručky.
- Výpočet ceny produktu.
- Vypracovanie produktového listu produktu.
- Publikovanie produktového listu na blogu-procesy.
- Publikovanie produktového listu na web stránke.

Odovzdávanie znalostí zákazníkom
Znalostné portály firiem slúžia prevažne na interné použitie-evidenciu znalostných pracovníkov, výmenu znalostí medzi zamestnancami, štandardizáciu procesov, rýchle vyhľadanie potrebnej znalosti a riadenie zamestnancov. Zásadný rozdiel znalostného portálu BPM oproti firemným znalostným portálom je v tom, že vznikol na základe požiadaviek zákazníkov a je určený vám, zákazníkom: manažérom, študentom a každému, koho zaujíma BPM (Business Process Management) a veci s tým súvisiace.

Znalostný portál-3: článok

Peknú predvianočnú atmosféru vám želá

Marta Krajčíová

5.12.13

Znalostný portál-2

Skutočný rozdiel medzi webom a firmou nie je v použitej technológii, ale v systéme hodnôt.

PREČO?

Hodnoty
Keď som začala pracovať ako samostatná konzultantka (2006), môj názor na riadenie znalostí sa radikálne zmenil. Znalosti som neriadila, ale všetko, čo som robila, som zverejňovala na blogu. Prvý podstatný rozdiel oproti firme bol v slobode prejavu. Sloboda bola pre mňa tá najvyššia hodnota, ktorú som vyznávala a vyznávam. Prakticky to znamenalo, že som slobodne vyjadrovala svoje názory a delila sa so zákazníkmi o všetky novinky, ktoré som prežila na školeniach, alebo na projektoch. Slobodný človek dopraje slobodu aj iným, pretože pozná jej hodnotu, čo okamžite vyvolá medzi ľuďmi dôveru. Otvorená komunikácia na internete je pre mňa do dnešného dňa tou druhou najvyššou hodnotou. Možno sa pýtate, prečo to všetko robím? Veľmi som si priala, aby informácie a znalosti sa šírili okamžite, bezprostredne a transparentne. Vychádzala som z predpokladu, že keď človek poctivo podniká, nemá čo skrývať, tajiť a zahmlievať. Nemusí sa báť ani konkurencie, pretože základný princíp trhu je predsa súťaž. Zákazník si môže vybrať, čo sa mu najviac páči, koho osloví, čo sa mu najviac hodí pre jeho plány. Chcela som dopriať slobodu výberu aj zákazníkom.

Účel
Tým najsilnejším pocitom pre mňa však bolo pomáhať manažérom vo firmách a to okamžite-cez internet. Písanie ponúk a zdĺhavé výberové konania som úplne pustila z hlavy. Veľmi som si želala pozdvihnúť úroveň konzultačných služieb na Slovensku iným, modernejším spôsobom, ako bolo zvykom. Zdalo sa mi úplne úžasné osloviť manažérov vo firmách cez internet. Na internete si môžu ľudia pozerať veci kedy chcú, ako dlho chcú, kedy majú čas, kedy ich naozaj niečo zaujíma, kedy naozaj niečo potrebujú. Všimnite si, že mi odpadli návštevy manažérov a nudné prezentácie o firme. Na mojich blogoch a web stránke nájdu manažéri okamžite všetko, čo ich zaujíma a o čom môžu doma pokojne rozmýšľať.

Komunikácia
Základným komunikačným nástrojom so zákazníkmi boli a sú pre mňa blogy a facebook. Moje prvé príspevky na blogu boli veľmi rozpačité, vôbec som nevedela písať články. Skôr som vyjadrovala svoje pocity a radosť z práce. Keď som v roku 2007 začala písať na prvý blog, zákazníkom sa to veľmi páčilo, ale bývalí kolegovia ma považovali za blázna. V roku 2008 sme s kolegom Vaškom Kalendom písali na znalostnom portáli BPM o výrobnom systéme firmy Toyota. Požiadali sme o pomoc najväčších slovenských expertov na TPS-tiež konzultantov, ale všetci odmietli spoluprácu. Keď som o tom vtedy uvažovala, myslela som si, že tým hlavným dôvodom sú peniaze. Prečo by mali robiť niečo zadarmo? Dnes viem, že to neboli iba peniaze, ale rozdielny systém hodnôt. My sme blogovali nielen zadarmo, ale hlavne slobodne a s obrovským nadšením a nasadením. Tešilo nás, že povieme manažérom úžasne zaujímavé veci a môžeme sa s nimi na blogu o tom porozprávať. Nebola v tom ani manipulácia, ani iný obchodný zámer. Úprimnosť a otvorenosť sa nám ale niekoľkonásobne vrátili.

Spolupráca
Možne neuveríte, ale všetky projekty, ktoré som robila ako samostatná konzultantka, vznikli tak, že si ma zákazníci našli na internete. Nerobila som žiadny marketing, neplatila som za reklamu, ani som neorganizovala marketingové akcie. V roku 2008 som stála pred veľkým rozhodnutím, ako spolupracovať s firmou na Ukrajine, tak, aby sme nemuseli navzájom cestovať. Ukázalo sa, že zákazníci si vedia nielen vyhľadať konzultanta na internete, ale dokonca chcú s nim aj spolupracovať cez internet. To bola obrovská výzva a tiež zmena. Vedela, som, že ak má byť projekt úspešný, musí mať veľmi dobre premyslený systém komunikácie. Na projekte sme využili všetky možné komunikačné kanály. Musím priznať, že projekt som si doslova užívala. Na projekte som si prakticky vyskúšala, že môj zámer-poskytovať konzultačné služby cez internet, sa dá realizovať. Vyžaduje si však vysoký stupeň empatie, poznania požiadaviek zákazníka a skúsenosti. Na projekte som získala neoceniteľné komunikačné skúsenosti, ale zároveň som si uvedomila, že projekt cez internet musí mať veľmi dobre vopred pripravený systém informácií a znalosti, ktoré sú pre úspešnosť projektu kľúčové. Vtedy sa zrodili moje prvé úvahy o vytvorení znalostného portálu.

Produkt zo služby
Na ukrajinskom projekte sa zrazu ukázalo, že zákazníci túžia po samostatnej práci, nielen z finančných dôvodov, ale aj z prevádzkových dôvodov, napríklad sú ďaleko, sú v zahraničí, alebo pracujú po celom svete. Čím viac si uvedomujem, že zákazníci už nepotrebujú klasické konzultačné služby, pretože všetko si môžu nájsť na internete a urobiť sami. Stačí im poskytnúť správne nástroje, modely, metodiky, formuláre. Nie je to iba otázka peňazí a času, ale hlavne dôvery voči zákazníkom. Prebytok ponuky konzultačných služieb zákazníkov iba znechucuje a vyvoláva u nich pocit neistoty, že veci sú ťažké a že ich nezvládnu. Nie je to však pravda. Uvedomelí zákazníci majú zdravé sebavedomie, vedia čo chcú a vedia si potrebné informácie nájsť na internete. Keď potrebujú pomoc, vedia zavolať a dohodnúť sa na spolupráci. Bola som veľmi milo prekvapená, keď ma pred rokom oslovila jedna firma, ktorej manažéri uvažovali presne tak, ako som vám teraz napísala. Požiadavky zákazníka na podporu projektov cez internet stále rastú. Zákazníkov začínajú rovnako zaujímať nielen naše tacitné-osobné znalosti, ale aj explicitné-dokumentované znalosti, ktoré môžu hneď použiť vo svojej firme. Konzultanti preto stoja pred otázkami, ako vyrobiť zo svojich tacitných znalostí explicitné, alebo inými slovami, ako premeniť služby BPM na produkty BPM. Pre mňa to bol veľmi silný dôvod pre vytvorenie znalostného portálu.

Vzdelávanie
Podobný trend sledujem aj v oblasti vzdelávania. To, čo manažérom najviac chýba, nie sú peniaze, ale čas. Manažéri, hlavne tí mladí, chcú všetko rýchlo. Rýchlo chcú byť vzdelaní, rýchlo musia rozhodovať, rýchlo musia konať, rýchlo chcú mať výsledky. Netvrdím, že je to správne, ale to si želajú zákazníci. Myslím si, že najrýchlejšia cesta vzdelávania k zákazníkovi je prostredníctvom internetu. Zákazníci však netúžia po informáciách, tých majú na internete dosť. Zákazníkov zaujímajú komplexné informácie k danej téme: slidy, hry, cvičenia, videa, obrázky, knihy, minútové učebné stránky, články, odkazy na web stránky. Na seminároch zákazníci požadujú, aby dostali formuláre, otázky, príklady z praxe, metodiky, ktoré im okamžite po návrate zo školenia pomôžu uplatniť teoretické vedomosti v praxi. Zákazníci uvažujú správne. Pre lektorov to znamená, že nároky na nich stúpajú. Musia uspokojiť nielen požiadavky na kvalitu vzdelávania, ale aj na rýchlosť, prípadne náklady na vzdelávanie-najlepšie zadarmo. Všetky tieto požiadavky je možné splniť tak, že zákazníci nebudú míňať svoj čas, energiu a peniaze. Pokiaľ im na vzdelaní naozaj záleží, môžu predsa študovať aj sami, pričom podklady k vzdelávaniu môžu dostať kvalitne, okamžite a s čo najnižšími nákladmi. Vzdelávanie budúcnosti bude podľa mňa založené na sebavzdelávaní. Podpora vzdelávania a sebavzdelávania manažérov boli pre mňa ďalšie silné dôvody, pre vytvorenie znalostného portálu.

Zhrnutie
Hlavné predpoklady pre vytvorenie znalostného portálu boli tieto:

Hodnoty
sloboda, dôvera, poctivosť.
Komunikácia
otvorená, úprimná, moderné komunikačné technológie.
Informácie
transparentné, rýchle, aktuálne.
Spolupráca
moderná-cez internet, založená na poznaní požiadaviek zákazníka, empatii, skúsenostiach.

Hlavné dôvody, prečo som vytvorila znalostný portál boli tieto:

Účel
- Podpora manažérov pri riadení firmy.
- Zvýšenie úrovne konzultačných služieb.
- Spolupráca so zákazníkmi cez internet.
- Podpora samostatnosti zákazníka.
- Zvýšenie úrovne vzdelávania.
- Poskytovanie komplexných informácií pre manažérov.
- Podpora sebavzdelávania.

Znalostný portál-2: článok

Pekného Mikuláša vám praje

Marta Krajčíová

1.12.13

Znalostný portál-1

Znalosti sú uložené v hlavách ľudí, nie v počítačových systémoch. Ak chceme pracovať so znalosťami, musíme pracovať s ľuďmi.
Ludmila Mládková


FIRMAZnalostná ekonomika
Vážení zákazníci, milí priatelia, stretli ste sa už s pojmom znalostná ekonomika? Tento pojem s obľubou používajú politici, aby vyzerali múdro, ale obávam sa, že vôbec nerozumejú tomu, čo hovoria, pretože nerozumiem tomu ani ja, hoci ich dobre počúvam a snažím sa pochopiť, ako to vlastne myslia. Keďže znalosť je niečo, čo sa viaže na konkrétneho človeka, mohla by to byť množina znalostí politikov, alebo sumarizácia znalostí ľudí na ministerstvách, alebo mohli by to byť znalosti ľudí v štátnej a verejnej správe, alebo, to sa ani neodvážim povedať, ale mohli by to byť znalosti celého národa. No, myslím si, že to stačí. Nech si politici myslia čo chcú, ja sa radšej vrátim do reálneho života a napíšem vám niečo o riadení znalostí vo firmách.

Zamestnanec
Keď som pracovala vo firme ako zamestnanec, bola som súčasťou firemného riadenia znalostí, ktoré pozostávalo zo zadávania dát do nejakého toolu, ktorý sumarizoval znalosti zamestnancov. Softvérové riešenie malo slúžiť na rýchle vyhľadávanie pracovníka, ktorý má danú znalosť, prípadne ako databáza znalostí, z ktorej si mohli zamestnanci vybrať to, čo rýchlo potrebovali. V praxi to však takto nefungovalo. Na projekty neboli ľudia prideľovaní podľa znalostí, ale podľa toho, ako rozhodol manažér. Aplikáciu riadenia znalostí zamestnanci vôbec nepoužívali. Kolegovia navzájom vedeli o svojich znalostiach, ktoré si buď prirodzene vymieňali, alebo nevymieňali. Niektorí boli ochotní poskytovať znalosti, lebo si uvedomovali, že si tým zvyšujú reputáciu a zlepšujú si svoj imidž. Iní očakávali, že keď poskytnú oni znalosť, v budúcnosti dostanú od iných inú znalosť-reciprocita. Boli aj takí kolegovia, ktorí sa nad tým vôbec nezamýšľali a poskytovali svoje znalosti preto, lebo to považovali za dôležité pre tímovú spoluprácu. Poznala som však aj kolegov, ktorí neboli ochotní poskytovať znalosti vôbec, lebo znalosti boli pre nich silným nástrojom konkurencieschopnosti. Čo človek, to iný prístup. Úprimne, do ktorej skupiny patríte Vy?

Konzultantka
Keď som pracovala vo firme ako konzultantka, radila som firmám, ako majú znalosti riadiť. Odporúčala som im knihy o riadení znalostí a školila som ich v riadení znalostí. Medzi firemné procesy patril aj proces riadenie znalostí, preto sme ho ako iné procesy modelovali, merali jeho výkonnosť a zlepšovali. Proces riadenie znalostí slúžil hlavne na poznanie znalostí zamestnancov, rýchle vyhľadanie zamestnanca so znalosťami, meranie úrovne znalostí zamestnancov, hodnotenie znalostí zamestnancov, zvyšovanie úrovne znalostí zamestnancov a rozvoj zamestnancov. Manažéri považovali riadenie znalostí za niečo moderné, ale vôbec nerozumeli významu riadenia znalostí a dôvodom, prečo by mali znalosti riadiť. Obyčajne celý proces posunuli na informatiku, aby informatici vymysleli softvérové riešenie, ktoré bude znalosti zbierať a sumarizovať. V jednej konzultačnej firme som videla prekrásny portál dokumentovaných-explicitných znalostí, ktorý slúžil manažérom, konzultantom aj obchodníkom. Jeho hlavný prínos bol v znovu použiteľnosti znalostí, rýchlom prístupe k znalostiam a nižších nákladoch na získanie znalostí. Zo znalostného portálu si manažéri robili newsletter o nových príspevkoch na portáli, vedeli, kto, čo pridal na portál a podľa počtu príspevkov na portáli, odmeňovali zamestnancov. Znalostný portál dokonca slúžil ako interný facebook. Bolo to pôsobivé a iste aj užitočné.

Riadenie znalostí
Určite treba pochváliť firmy, ktoré sa dopracovali k takej úrovni riadenia znalostí, ako píšem. Myslím si, že väčšina firiem s riadením znalostí ani nezačala. Riadením znalostí sa obyčajne zaoberajú softvérové, alebo konzultačné firmy, pre ktoré nie je problém niečo naprogramovať. Uvedené firmy majú jednu spoločnú vlastnosť. Ich manažéri si myslia, že riadenie znalostí vyriešia informačným systémom. Znalosti začínajú riadiť od konca otázkou: ČO, pričom sa sústreďujú na explicitné-dokumentované znalosti a zabúdajú na tacitné znalosti, ktoré majú ľudia uložené v hlavách. Druhú otázku: AKO riešia manažéri procesmi a informačným systémom a zabúdajú na ľudí. Najdôležitejšiu otázku PREČO, manažéri neriešia vôbec. Prečo by mala firma riadiť znalosti, aké sú dôvody pre riadenie znalostí, prípadne prečo by mali zamestnanci odovzdávať dobrovoľne svoje znalosti kolegom a aký význam má riadenie znalostí pre zákazníkov a firmu.

Budúcnosť
Tak to však chodí vo veľkých firmách. Možno, keby mali firmy slobodných zamestnancov, znalosti by nebolo treba vôbec riadiť. Možno by nebolo treba riadiť ani zamestnancov. Možno by potom neboli potrební ani manažéri a zamestnanci by sa riadili sami. Vo firme, kde funguje sebariadenie zamestnancov, riadenie znalosti manažérmi stráca na význame. Aby sme si dobre rozumeli. Znalosti sú veľmi dôležité pre zamestnancov a zákazníkov. Tie však netreba riadiť, ale hlavne ich treba rozvíjať a odovzdávať zákazníkom, ináč všetky znalostné portály sú iba šuplíkom, do ktorého si odkladáme pekné veci a po čase na ne zabudneme.

Možno som veľký idealista, ale myslím si, že ľudia a znalosti môžu vo firme prekvitať hlavne vtedy, keď má firma:

Spoločný účel
Prečo existujeme.
Spoločné hodnoty
V čo veríme, čo nás spája.
Transparentné informácie
Ako posilňujeme vzájomnú dôveru.
Vysokú úroveň komunikácie
Ako si vážime jeden druhého, ako sa poznáme, ako rešpektujeme názor druhého-tolerancia.
Vysoko rozvinutú spoluprácu
Ako spoločne hľadáme riešenia užitočné pre zákazníka.

Učenie sa, zdieľanie znalostí a skúsenosti, kreativita a vytrvalosť, radosť z práce a nadšenie pre zmenu-to všetko stojí a padá na ľuďoch, na dôvere a spolupráci medzi nimi.


Pekný, slnečný, decembrový deň vám praje

Marta Krajčíová

20.11.13

Chris Guillebeau: Startup za pakatel


Mikrobiznisová revolúcia je spôsob, ako zarábať peniaze a pritom súčasne viesť nezávislý a zmysluplný život. 

7. výročie samostatnosti


Konzultanti
Keď som sa pred siedmimi rokmi stala živnostníčkou, netušila som čo sa stane. Nie so mnou, ale s mojimi kolegami, ktorých som ovplyvnila svojim odchodom z profesionálnej konzultačnej firmy. Nevedela som, že aj oni túžia po samostatnom podnikaní a už vôbec som nechcela meniť ich životy. V priebehu niekoľkých rokov som bola svedkom hromadného odchodu konzultantov z dvoch konzultačných firiem na Slovensku. Počet konzultantov, ktorí si založili živnosť, alebo firmu, sa postupne rozrastal.

Manažéri
Pre odchod konzultantov z konzultačných firiem som mala veľké pochopenie. Keď však z jednej firmy odišla finančná riaditeľka, začalo to byť vážne. Chcela som pomáhať manažérom riadiť firmy, no na moje veľké prekvapenie, manažéri odchádzali z firiem a začali samostatne podnikať. Veľmi ma to prekvapilo, naozaj som to nečakala.

Priatelia
Postupne ma začali oslovovať aj priatelia, ktorí boli zamestnaní vo veľkých firmách a rozmýšľali o samostatnom podnikaní. Neuvedomovala som si, že moje slová a činy majú na nich taký silný vplyv.

So začínajúcimi živnostníkmi sme sa stretávali v kaviarničke na Krížnej ulici v Bratislave, kde bývam. Naše zaujímavé rozhovory boli o hodnotách, čo robiť, čo nerobiť, prečo by mal človek sám podnikať, aké produkty ponúkať, ako neustále inovovať ponuku produktov a služieb, ako si zamilovať Google a internet, ako urobiť web stránku, ako písať na blogy, ako sa v dobrom rozísť s kolegami, ako si získať zákazníkov, ako poctivo podnikať a čo robiť, keď sa nedarí.

Motivácia mojich známych k samostatnému podnikaniu bola rôzna. Veľmi sme všetci túžili po slobode, živote podľa svojich hodnôt a takej práci v ktorej budeme môcť realizovať svoje nápady a poskytovať zákazníkom lepšie produkty a služby. Rozhodnutie k samostatnému podnikaniu u mnohých výrazne ovplyvnila možnosť pracovať doma, záujem organizovať si svoj osobný a pracovný život podľa vlastných predstáv a snaha o finančnú nezávislosť.

Zoznam samostatne podnikajúcich ľudí, ktorých poznám, sa na mojom PC postupne rozrastá. Po očku sledujem, ako sa mojim priateľom-podnikateľom darí a veľmi sa teším z každého ich úspechu.

Ak uvažujete o samostatnom podnikaní a chcete sa inšpirovať príbehmi mikropodnikateľov na celom svete, určite vás poteší kniha Startup za pakatel, ktorú vám dnes predstavujem.

CHRIS GUILLEBEAU

Je podnikateľ, cestovateľ, spisovateľ. V priebehu života, ktorý je naplnený množstvom podnikateľských aktivít-od on-line publikovania až po dobrovoľníctvo v západnej Afrike, navštívil takmer každý štát sveta. Je organizátorom medzinárodného stretnutia kreatívnych ľudí World Domination Summit a súčasne sa zameriava na podporu individuálnych projektov. Jeho kniha sa stala medzinárodným bestsellerom.

http://martaknihy.blogspot.sk/2013/10/chris-guillebeau-startup-za-bakatel.htmlSTARTUP ZA PAKATEL

Objavte spôsob, ako pracovať na sebe a živiť sa tým, čo vás baví.

Pred niekoľkými rokmi som si s úžasom prečítala knihu Z dobrého skvelé, ktorú si iste pamätáte. Jim Collins v nej skúmal najlepšie firmy sveta a snažil sa pochopiť v čom je tajomstvo ich úspechu. Podobne dnes, som si s radosťou prečítala knihu Startup za pakatel, v ktorej Chris Guillebeau skúma samostatne podnikajúcich ľudí a zamýšľa sa nad tým, prečo a ako podnikajú. Každá myšlienka v knihe je podporená konkrétnym príkladom. Chris nám v knihe odovzdáva svoje osobné skúsenosti z mikropodnikania a skúsenosti, ktoré pozbieral pri výskume iných mikropodnikateľov (1-5 osôb) na celom svete. Na knihe vysoko oceňujem prekrásny nápad-naučiť ľudí podnikať a ukázať im, že to nie je ťažké.

Nepotrebujete MBA, podnikateľský plán ani zamestnancov. Cesta k úspechu môže byť omnoho jednoduchšia.

Startup za pakatel: najkrajšie myšlienky
Startup za pakatel: video
Startup za pakatel: kniha
Startup za pakatel: článok

Pekné novembrové dni vám praje

Marta Krajčíová

1.11.13

John C. Maxwell: Každý komunikuje, málokdo naváže spojení

Počas prvých dní v konzultačnej firme, ktorá poskytovala SAP a BPM poradenstvo, som sa snažila s kolegami/kolegyňami dobre komunikovať, pretože mi veľmi záležalo na tom, aby sme mali dobré vzťahy. Ako sa mi to podarilo, posúďte sami. 

Tabuľka výkonnosti
Hneď po nástupe do firmy ma zaujala tabuľka výkonnosti konzultantov a ich pridelenia na projekty. Tabuľka bola vyvesená na chodbe, priamo oproti záchodom (asi preto, aby ju každý videl, a to niekoľkokrát za deň:-)). Pri jednej takej príležitosti, vychádzajúc zo záchoda, som sa s úžasom pozerala na tie výkony a mená konzultantov, ktorých som ešte nepoznala. Zrazu okolo mňa prešiel jeden kolega vo svetri a rifliach, ktorého som ja (staršia žena) slušne pozdravila a spýtala som sa ho, ako sa má. Nechápavo na mňa pozrel a išiel ďalej. Spojenie som nenadviazala. BPM konzultantov som už poznala, preto som usúdila, že to bude asi nejaký zamyslený (alebo namyslený?) SAP-ák. Až na najbližšom workshope som s prekvapením zistila, že to bol riaditeľ firmy. Pri podaní ruky sme si povykali.

Kopírka
Ďalšieho kolegu som stretla pri kopírke. Bol perfektne oblečený v čiernom obleku, bielej košeli a krásnej modrej kravate. Tomu som sa pre istotu radšej neprihovorila, ale ani nebolo treba. Hneď ako som vošla do kopírovacej miestnosti začal na mňa kričať, že prečo som pokazila kopírku a že tí BPM konzultanti vedia len všetko pokaziť a nič nevedia poriadne urobiť. Bola som taká zaskočená, že som sa zmohla len na úsmev a myslela som si, že to nemôže myslieť vážne. Keď mu kopírovanie nešlo a nešlo, tak som si dovolila podotknúť, že tí SAP-konzultanti sú takí neschopní, že nevedia ani obsluhovať kopírku. Pre zmenu sa usmial on. Spojenie bolo nadviazané. Predstavili sme sa, spolu sme opravili kopírku, pokopírovali sme, čo sme potrebovali a ďalší rok sme sa nevideli. Z tabuľky som sa dozvedela, že som sa práve zoznámila s najlepším (rozumej najvýkonnejším) konzultantom SAP.

Na konci prvého týždňa vo firme mi bolo úplne jasné, že s komunikáciou to tam nebude ľahké. Vedela som, že úprimný záujem a inteligentný humor, mi asi nebudú stačiť.

Komunikácia
Iste ste v živote zažili podobné situácie. Už od narodenia komunikujeme a snažíme sa každý deň povedať čo si myslíme a čo cítime. Komunikácia hovorí o nás, aké sú naše hodnoty, čo nás zaujíma, na čom nám záleží, akí sme ľudia. Dobrá komunikácia vytvára dobré medziľudské vzťahy, dobrú pracovnú atmosféru, je základom dobrej spolupráce, dobrých pracovných výsledkov a tiež nášho úspechu. Na dobrej komunikácii veľmi záleží.

Otázka preto znie: „Komunikujeme dobre?“

Dobre komunikovať neznamená veľa hovoriť. Dobre komunikovať znamená nadviazať s komunikačným partnerom spojenie. Dobrí komunikátori nadväzujú spojenie na spoločnom základe, dávajú si záležať na tom, aby komunikácia bola jednoduchá, vytvárajú skúsenosť, ktorá je príjemná pre každého, inšpirujú ľudí a žijú v súlade s tým, čo hovoria. Nadviazať pri komunikácii spojenie je veľmi ťažké, pretože dobre komunikovať znamená zaujímať sa hlavne o druhých a nemyslieť len na seba. Čím je naša komunikácia lepšia, tým rastie aj náš vplyv v každej situácii. Úroveň našej komunikácie hovorí o tom, akí sme profesionáli. Dobrá komunikácia vyžaduje veľa energie, preto je dobré niečo o komunikácii vedieť, aby sme energiou zbytočne neplytvali. Dobrá správa je, že komunikácii sa môžeme naučiť. Komunikácia nie je vecou prirodzeného talentu, ale skôr komunikačných zručností a skúseností. 

Veľmi som sa potešila, keď na našom knižnom trhu vyšla kniha o komunikácia od pána Johna C. Maxwella.

JOHN C. MAXWELL

Je medzinárodne uznávaný odborník na leadership, rečník a autor, ktorý predal viac ako 18 miliónov kníh. Dr. Maxwell je zakladateľ neziskovej organizácie EQUIP, ktorá vytrénovala viac ako 5 miliónov leaderov v 126 krajinách celého sveta. 

napísal prekrásnu knihu o komunikácii 

KAŽDÝ KOMUNIKUJE, MÁLOKDO NAVÁŽE SPOJENÍ 

Čo robia najúspešnejší ľudia ináč.

John C. Maxwell v knihe uvádza 5 princípov a 5 postupov spojenia, ktoré sú nevyhnuté pre dobrú komunikáciu. Spojenie autor charakterizuje ako schopnosť stotožniť sa s ľuďmi a konať s nimi takým spôsobom, že to zvyšuje váš vplyv na nich. Kniha je určená najmä leaderom, ktorí komunikujú s inou osobou, so skupinou, alebo s publikom. Osobne ma najviac zaujala jednoduchá komunikácia, príprava komunikácie a reč tela. Z celej knihy cítiť pokoj a duchovno. Kniha je plná zaujímavých príkladov a citátov.

Knihu si určite prečítajte, je poučná a veľmi dobre sa číta. Je o dobrej komunikácii.:-)

Každý komunikuje, málokdo naváže spojení: video

Pekný začiatok novembra vám praje

Marta Krajčíová

20.10.13

Gary Hamel: Na čom dnes záleží: zhrnutie

1. Hodnoty
Správcovstvo
Na čom dnes záleží viac než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby manažéri prijali zodpovednosť, ktorú prináša so sebou správcovstvo.

Hodnoty
To, na čom dnes záleží najviac, je presne to, na čom záležalo odjakživa: na našich základných hodnotách.

2. Inovácie
Inovácie
Jedinečný úspech Applu je výsledkom jeho jedinečných hodnôt, ktoré uľahčujú inováciu a sú zamerané na zákazníka. Apple je nesporným dôkazom toho, že dnes záleží na inovácii.

3. Adaptabilita
Zmena
Dnes je svet ovládaný veľkými organizáciami, od ktorých sme závislí ako konzumenti, zamestnanci a investori. Organizácie však často neplnia naše očakávania. Pokiaľ budeme smelí, vynaliezaví a odhodlaní, môžeme tieto organizácie zmeniť. Na tom dnes záleží.

Organizácia
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prospievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Dnes naozaj záleží na adaptabilite.

4. Zápal
Odlišnosť
Na čom dnes záleží, je relatívny podiel na hodnote vnímanej zákazníkmi a nákladmi, ktoré sú spojené s produkciou tejto hodnoty. Čím väčší je náš podiel na odlišnosti, tým väčší je podiel na ziskoch vo vašom odvetví.

Znalosti
Na čom dnes záleží, je rýchlosť, s akou firma dokáže porozumieť potrebám zákazníkov a vytvárať nové znalosti, ktoré pomôžu vytvoriť novú hodnotu pre zákazníkov.

Pracovné prostredie
Dnes je najdôležitejšou úlohou manažérov vytvoriť pracovné prostredie, ktoré bude inšpirovať výnimočné pracovné výkony a zaslúži si príval iniciatívy, predstavivosti a zápalu.

Zápal
Dnes je ťažké predstaviť si organizáciu, ktorá by bola príkladom všetkých vlastností internetu, ktoré posilňujú v ľuďoch zápal. To je cieľ, ktorý by si mali mať inovátori manažmentu v 21. storočí, pretože iba tak vytvoríme organizácie, ktoré budú ľudský zápal posilňovať a nie potláčať. A na zápale dnes záleží viac, ako kedykoľvek predtým.

Kreatívna ekonomika
Inovácie a vôľa ku zmenám sú výsledkom zápalu. Na tom nezáležalo so svete znalostnej ekonomiky, ale veľmi na tom záleží v ekonomike kreatívnej. So znalostnou ekonomikou sa musíme rozlúčiť a privítať kreatívnu ekonomiku. Problém nie je v nedostatku znalostí, ale v nedostatku nadšenia. Ľudské schopnosti, na ktorých v kreatívnej ekonomike záleží najviac, sa zároveň najhoršie riadia.

5. Ideológia
Zmena
Existuje veľa firiem, kde pretrvávajú ešte stále staré spôsoby riadenia. Na čom dnes záleží, je, aby sme to zmenili.

Na čom dnes záleží viac, než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby ste sa zamysleli nad svojimi zažitými domnienkami, vzdali sa svojej ješitnosti, prehodnotili svoje zásady, zvýšili svoje nároky a vyzvali ostatných, aby urobili to isté. Jedinou otázkou ostáva: „Kto bude viesť a kto bude nasledovať?“

Na čom dnes záleží: citáty

Literatúra 
Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

30.9.13

NANOVED 2013 & NANO INFO DAY

Vážení zákazníci, milí priatelia,

v septembri som mala možnosť zúčastniť sa vedeckej konferencie NANOVED 2013 & NANO INFO DAY, ktorá sa konala vo Svite. Šiesta medzinárodná konferencia NANOVED 2013 bola organizovaná v spolupráci s NANO INFO DAY projektu Nanoforce a bola zameraná na prezentáciu súčasných trendov a úspechov v oblasti nanovied, nanotechnológií, nanomateriálov a ich aplikácií v rôznych oblastiach vedy o materiáloch, fyziky, elektroniky, chémie, biológie, medicíny, atď..

Ambíciou konferencie bolo prezentovať vedecký a výskumný potenciál v týchto oblastiach, rovnako ako stimulovať prevod výsledkov vedy a výskumu do praxe. 

Konferencia
Na konferencii som sa dozvedela zaujímavé výsledky v prezentovaných oblastiach.
Zaujal ma prienik tém cez viaceré vedné odbory: fyzika, biológia, medicína, chémia. Veľmi pekne tu platil známy citát, že príroda nevie, ako sú delené fakulty na univerzitách.
Na konferencii vystupovali predstavitelia Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl aj zahraniční účastníci.
Na konferencii prednášal aj môj manžel, RNDr. Marián Krajčí DrSc., ktorý pracuje ako vedúci vedecký pracovník na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied.
Konferencia sa konala v spolupráci s firmou Chemosvit, a.s. Svit, kde som pred 10 rokmi modelovala procesy, optimalizovala veľkú skupinu procesov Inovácia produktového portfólia a nastavovala systém merania výkonnosti prostredníctvom metódy Balanced ScoreCard.
Na konferencii som stretla múdrych a zanietených ľudí z akademického sveta, ktorých mnohých poznám osobne. :-)

Konferencia bola pre mňa zaujímavá hlavne preto, lebo:

Inovácie a veda
Rozmýšľala som o tom, ako by sa dali využiť prezentované vedecké poznatky v praxi.
V mnohých firmách som sa ako konzultantka stretla s oddeleniami výskumu. V Chemosvite tiež majú VÚCHV. Myslela som na firmu Baťa (keďže som bola vo Svite :-)), ktorá tiež mala oddelenie návrh a vývoj obuvi.
Veľmi silne som si uvedomila, že inovácie vo firmách nezačínajú originálnym nápadom, ale tvrdou (obrovské množstvo výpočtov) vedeckou prácou, kedy sa preverujú rôzne pohľady na skúmaný jav-experimentálny aj teoretický-dnes už podložený sofistikovanými metódami a výpočtami. 

Biznis a sloboda
Uvedomila som si rozdielnosť sveta biznisu (moc a peniaze) a vedeckého sveta (zanietenie a sloboda).
Myslela som na firmu W. L. Gore & Associates, ktorej model riadenia je založený na slobode. Pán Gore vedel, že vedci netúžia po moci a vedúcej funkcii, ale po slobode. Gore tiež vedel, že vedecky zmýšľajúci ľudia prinášajú tie najrevolučnejšie nápady. Z hľadiska konkurencieschopnosti je preto najdôležitejšie pritiahnuť tie najlepšie mozgy a vytvoriť vo firme také prostredie, ktoré by podporovalo ich kreativitu.
Po 10 rokoch som sa s nadhľadom zamyslela nad prácou, ktorú som robila v Chemosvite a porovnávala som moje súčasné znalosti o firmách s firmou Chemosvit.

Záver
Želám všetkým vedcom-účastníkom konferencie, aby svojou prácou obohacovali svet biznisu a želám všetkým manažérom, aby tieto vedecké poznatky vedeli rozvinúť a využiť vo svojich firmách.

Veľmi by som si tiež priala, aby sa svet biznisu stal viac slobodným. Bez slobody si neviem predstaviť inovácie a bez inovácií si neviem predstaviť prosperujúcu firmu.

NANOVED 2013 & NANO INFO DAY: článok

Pekný koniec septembra vám praje

Marta Krajčíová