mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

6.12.17

Manažment 20. a 21. storočia: Online slidy

MANAŽMENT 20. A 21. STOROČIA 
Dnes majú všetci, ktorí majú pripojenie na internet, prístup k mnohým komunikačným zdrojom a informáciám. Môžu vyhľadávať na internete a čítať Wikipédiu. Môžu sa zúčastňovať online kurzov, ktoré využívajú najlepší odborníci z akademického sveta. Môžu zdieľať poznatky na blogoch a mnohých bezplatných serveroch. Môžu robiť analýzy a prispievať k inovácii a tvorbe znalostí a čerpať pritom výhody z neobmedzenej výpočtovej kapacity. Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee

MANAŽMENT 20. A 21. STOROČIA: ONLINE SLIDY

Manažment 20. a 21. storočia: online slidy-plná verzia

Procesná organizácia
Manažment 21
Hodnoty: slideshare
Sloboda: slideshare

Inovačný manažment: slideshare
Manažment nápadov: slideshare
Efektívny inovátor: slideshare
Inovácie stratégie: slideshare
Inovácie manažmentu: slideshare
Budúcnosť manažmentu: slideshare
Procesy riadenia: slideshare

Zmena: slideshare
Zamestnanci 20. storočia: slideshare
Zamestnanci 21. storočia: slideshare

Moderný manažment: slideshare
Manažment 21. storočia: slideshare
Manažment GH: slideshare

Modely riadenia
Toyota Production System: slideshare
Štíhle procesy: slideshare
Štíhla organizácia: slideshare

Slobodné firmy-1: slideshare
Slobodné firmy-2: slideshare
Slobodné firmy-3: slideshare
Semco: slideshare
Zappos: slideshare

Google-1: slideshare
Google-2: slideshare
Google-3: slideshare
W. L. Gore & Associates: slideshare
Whole Foods Market: slideshare
Apple: slideshare
Maverici: slideshare

Morning Star: slideshare
HCL Technologies: slideshare
Bank New Zealand: slideshare

Virgin: slideshare
Baťa: slideshare

- Manažment 20. a 21. storočia: online testy-plná verzia
- Manažment 20. a 21. storočia: online úlohy-plná verzia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

23.11.17

StartUp: Online

STARTUP 
Treba budovať vlastnú firmu, niečo, čo vám patrí a nad čím máte kontrolu.

STARTUP: ONLINE 

StartUp: online seriály-plná verzia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

20.11.17

Podnikanie: Online slidy

PODNIKANIE 
Podnikateľské príležitosti sú ako autobusy, každú chvíľu ide ďalší. Richard Branson


PODNIKANIE: ONLINE SLIDY

Podnikanie: online slidy-plná verzia 

Virgin

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

16.11.17

Sebariadenie: Online slidy

SEBARIADENIE
 Rozloženie práce manažérov na celú organizáciu je nielen možné, ale i finančne výhodné.

SEBARIADENIE: ONLINE SLIDY

Sebariadenie: online slidy-plná verzia

Morning Star: slideshare
HCL Technologies: slideshare
Bank New Zealand: slideshare

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

5.11.17

Baťov systém riadenia: Online slidy

BAŤOV SYSTÉM RIADENIA 
Zásadou môjho podnikania je urobiť zo svojich spolupracovníkov podnikateľov. Tomáš Baťa.

BAŤOV SYSTÉM RIADENIA: ONLINE SLIDY

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

28.10.17

Toyota Production System: Online slidy

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
Koncepciu firmy Toyota je možné v stručnosti zhrnúť do dvoch pilierov, o ktoré sa opiera: neustále zlepšovanie a ohľaduplnosť k ľuďom.TOYOTA PRODUCTION SYSTEM: ONLINE SLIDY

Toyota Production System: online slidy-plná verzia

Toyota Production System: slideshare
Štíhle procesy: slideshare
Štíhla organizácia: slideshare

- Toyota Production System: online test-plná verzia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331