mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.7.07

John Whitmore: Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti

Cieľom koučovania je nastaviť rovnováhu v živote, čo je faktorom dobrého riadenia a základom vysokej výkonnosti. Skutočný výkon ľudí presahuje to, čo očakávajú iní. Ľudia si vytvárajú svoje vlastné normy, vyššie, ako sú požiadavky druhých. Zvyšovať výkonnosť znamená sústrediť sa na ciele, kontext, aktivity, učenie sa a pozitívne zážitky spojené s prácou. Keď chceme, aby boli ľudia skutočne výkonní, musí sa u nich vytvoriť vnútorná motivácia.

Resumé knihy nájdete tu.

23.7.07

Semináre

Chcete sa vzdelávať ? Kto by sa nechcel ? Nebude to také hrozné, ako to vyzerá na obrázku. Mnohé knihy som prečítala za Vás a rada by som Vám tiež odovzdala svoje skúsenosti z praxe a porozprávala sa s Vami na tieto témy :


- Procesné riadenie
- Výkonnosť organizácie
- Analýza a zlepšovanie procesov
- Základné manažérske procesy riadenia a vedenia zamestnancov
- Špecifické manažérske procesy riadenia a vedenia zamestnancov
- Riadenie znalostí
- Koučovanie

Program seminárov nájdete tu.
Prihlásiť sa môžete na adrese : www.krajciova.sk

Koučovanie

Už dlhšiu dobu sa zaoberám témou koučovania. Súvisí to s profesionálnym poskytovaním služieb Vám zákazníkom a tiež s tým, že ma baví pomáhať Vám pri riešení Vašich "problémov"
(toto slovo nemám rada). Na riešenie problémov, alebo otvorených otázok, prevládajú dva názory :
Prvý, ktorý podporuje lineárne myslenie : problém - riešenie a čo najkratšia cesta k nemu - pomáha vyriešiť technické problémy. Manažéri vo firmách majú veľa procesných problémov. Na ich riešenie existujú rôzne manažérske techniky, ale ukazuje sa, že sú málo účinné.
Druhý prístup rieši problémy ľudí a zvyšovanie ich výkonnosti. Pri koučovaní som sa dozvedela, že úlohou kouča nie je riešiť problém, ale ísť priamo k cieľu, prípadne sústrediť pozornosť koučovaného na ne-problém a odblokovať mu myslenie, tak, aby to zvýšilo jeho motiváciu a zodpovednosť. Problémy, ktoré sa týkaju ľudí, majú vplyv na ich pracovný aj súkromný život. Cieľom koučovania je nastaviť rovnováhu v živote.
Pokiaľ by sa podarilo spojiť tieto dva prístupy, zvýšila by sa výkonnosť procesov aj ľudí.
V každom prípade je potrebné pomôcť firmám a ľuďom v nich v tej prvej aj v tej druhej oblasti - samozrejme iba vtedy, ak budú chcieť.
V nasledujúcich letných dňoch Vám budem písať o tom, ako to vidia autori hore uvedených kníh. Ak Vás táto téma zaujíma, pozývam Vás na spoločné posedenie (na blogu) na tému koučovanie.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Marta