mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.3.11

Google: Nový seminár

GOOGLE
Nepáchajme zlo.
Sergey Brin a Larry Page


N o v i n k a

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
1 deň

Obsah:
- Sergey Brin a Larry Page
- Model riadenia Google
- Nové pravidlá Google
- Google a Apple
- Môj Google

Google: Produktový list
Google: Seminár

Veľmi sa teším, že vám môžem predstaviť nový seminár o firme Google.

Seminár je o najlepšej firme na svete, ktorá by nám mala byť všetkým vzorom v hodnotách, ktoré vyznáva, produktoch, ktoré nám dáva zadarmo, poctivom spôsobe, akým podniká, otvorenosti, ktorú prináša a transparentnosti, ktorú poskytuje.

Google tvorí novú budúcnosť, vytvára nové podmienky pre podnikanie, vytvára nové vzťahy, ovplyvňuje ekonomiku, mení odvetvia, podporuje malé firmy, je príjemné byť priateľom Googlu.

Googlu patrí moje uznanie, obdiv a tiež poďakovanie. To bol hlavný dôvod, prečo som pripravila o ňom seminár.

Ak vás zaujímajú informácie o zakladateľoch Googlu, model riadenia Googlu a nové pravidlá Googlu, ktoré menia svet okolo nás, rada sa s vami stretnem a porozprávam vám aj o tom, ako ovplyvňuje Google moju prácu konzultantky.

Pekný jarný slnečný deň vám praje

Marta Krajčíová