mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.8.15

Manažment 20: Ponuka workshopy

MANAŽMENT 20
Najdôležitejšou otázkou z hľadiska dosiahnutia úspechu vo svete podnikania, ktorý prechádza morom zmien, je spôsob, akým sa práca vykonáva. Michael Hammer 

WorkshopyProcesná organizácia
Stratégia
- Spokojnosť 

Efektívny manažér

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

25.8.15

Workshopy: Článok-3-Čo?

WORKSHOPY 
Boj je v detailoch. 

ČO?


Workshopy sú zamerané na: 
Procesná organizácia
- Stratégia
- Marketing
- Predaj
- Financie
- Procesy
- Organizačná štruktúra
- Zamestnanci

Životný cyklus procesov
- Návrh
- Výkonnosť
- Analýza
- Zlepšovanie

Efektívny manažér
- Manažéri
- Komunikácia
- Time management 

Podklady
- Slidy
- Formuláre
- Príklady
- Hry

Štatistika
- Počet slidov: 2109
- Počet formulárov: 148
- Počet príkladov: 235

Workshopy: článok-3

Úspešný začiatok školského roka vám praje

Marta Krajčíová

24.8.15

Organizačná štruktúra: Projekt

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
Spôsob, akým sú dnešné podniky organizované a riadené, im neumožňuje dosiahnuť dramatické zvýšenie výkonnosti a to ani v prípade, že by zamestnali samých supermanov. Jedinou možnosťou je pristúpiť k hlbokým a úplne zásadným zmenám v spôsobe organizácie práce.
Michael Hammer 

Organizačná štruktúra
- Organizačná štruktúra-návrh
- Organizačná štruktúra-analýza
- Organizačná štruktúra-zmena

Organizačná štruktúra: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

23.8.15

Zamestnanci: Projekt

ZAMESTNANCI 
Učenie sa, zdieľanie znalostí a skúsenosti, kreativita a vytrvalosť, radosť z práce a nadšenie pre zmenu-to všetko stojí a padá na ľuďoch, na dôvere a spolupráci medzi nimi.

Zamestnanci
- Pracovné náplne
- Spokojnosť

Zamestnanci: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

22.8.15

Spokojnosť: Workshop

SPOKOJNOSŤ
V tradičnej spoločnosti býva veľmi málo ľudí spokojných a to preto, lebo firemná kultúra nenapĺňa ich univerzálne potreby, ale napĺňa potreby nomenklatúry. Veľká časť zamestnancov v dôsledku toho nie je iba nespokojná, ale žije v chronickom strese, so zdravotnými následkami, ktoré to prináša.
Spokojnosť
- Spokojnosť zamestnancov s procesmi
- Spokojnosť zamestnancov

Workshop
- Spokojnosť zamestnancov s procesmi
- Spokojnosť zamestnancov

Spokojnosť: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

20.8.15

Pracovné náplne: Workshop

PRACOVNÉ NÁPLNE 
Presný rozpis pracovných postupov obmedzuje potenciál ľudí a bráni im v tom, aby si prácu užívali.


Pracovné náplne
- Pracovné náplne

Workshop
- Pracovné náplne

Pracovne náplne: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

18.8.15

Manažérske kompetencie: Workshop

MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE 
Meranie úrovne kompetencií má slúžiť k rozvoju manažérov, nie k ich hodnoteniu. Manažérske kompetencie
- Manažérske kompetencie
- Kompetentný pracovník
- Štruktúra kompetencií
- Emocionálna inteligencia
- Kompetenčný model
- Postup
- 360° spätná väzba
- Meranie úrovne kompetencií
- Požiadavky na kompetencie
- Analýza zodpovednosti za proces

Workshop
- Identifikácia kompetencií
- Hodnotenie a vyhodnotenie kompetencií
- Hodnotenie pracovnej výkonnosti manažérov
- Zodpovednosti

Manažérske kompetencie: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

16.8.15

Organizačná štruktúra-zmena: Workshop

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA-ZMENA


Organizačná štruktúra-zmena
- Dôvody zmeny organizačnej štruktúry
- Optimalizačné opatrenia
- Zmena 1: Líniová stará-líniová nová
- Zmena 2: Líniová stará-maticová nová
- Zmena 3: Maticová stará-maticová nová
- Zmena 4: Procesy nové-organizačná štruktúra nová
- Zmena 5: Tímová organizačná štruktúra

Príklady
- Organizačná štruktúra-zmena

Workshop
- Organizačná štruktúra-zmena

Organizačná štruktúra-zmena: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

12.8.15

Organizačná štruktúra-analýza: Workshop

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA-ANALÝZA 
Organizačná štruktúra-analýza
- Organizačné jednotky
- Proces-organizačná jednotka
- Organizačné prerušenia
- Priestorové prerušenia
- Funkčné miesta
- Proces-funkčné miesto
- Vyťaženie funkčných miest 

Príklady
- Organizačná štruktúra-analýza

Workshop
- Organizačná štruktúra-analýza

Organizačná štruktúra-analýza: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

11.8.15

Organizačná štruktúra-návrh: Workshop

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA-NÁVRH 
Základný problém dlhodobo zlej výkonnosti nespočíva v otázke, kto je komu nadriadený či podriadený, ale v tom, ako konkrétne sú organizované a vykonávané pracovné činnosti.
Michael Hammer


Organizovanie
- Podniková architektúra
- Organizácia
- Druhy organizačných kultúr
- Organizovanie
- OSCAR
- Typy organizácií
- Organizačná politika
- Typy sietí
- Skvelá organizácia

Príklady
- Organizačná jednotka
- Organizačná štruktúra
- Funkčné miesta

Workshop
- Organizačná jednotka
- Organizačná štruktúra
- Funkčné miesta

Organizačná štruktúra-návrh: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

9.8.15

Zlepšovanie procesov: Projekt

ZLEPŠOVANIE PROCESOV 
K dobrým nápadom sa príde tak, že prídete s množstvom nápadov a tie zlé zahodíte. Linus Pauling, nositeľ Nobelovej ceny. 

Zlepšovanie procesov
- Cyklus PDCA
- Kaizen

Zlepšovanie procesov: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

6.8.15

Kaizen: Workshop

KAIZEN 


Kaizen
- Kaizen
- Mapovanie procesu
- Analýza súčasného stavu procesu
- Návrh budúceho stavu procesu
- Implementácia nového procesu
- Vyhodnotenie výsledkov
- Udržiavanie výsledkov a neustále zlepšovanie cez PDCA
- Správa A3
- Cyklus BPR
- Ako zlepšovať

Workshop
- Mapovanie súčasného stavu procesu
- Analýza súčasného stavu procesu
- Návrh budúceho stavu procesu
- Implementácia nového procesu
- Vyhodnotenie výsledkov-vedenie
- Udržiavanie výsledkov a neustále zlepšovanie cez PDCA-tím 

Kaizen: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

4.8.15

Cyklus PDCA: Workshop

CYKLUS PDCA

 Zlepšovanie procesov
- Zlepšovanie procesov
- Proces
- Pridaná hodnota procesu
- Kvalita
- 6M, 4M
- Základné otázky zlepšovania procesov
- Metódy zlepšovania procesov
- Cyklus BPR
- Ako zlepšovať

Demingov cyklus PDCA
- William Edwards Deming
- Cyklus PDCA
- Cykly PDCA a SDCA
- 7 krokov zlepšovania procesov
- 7 základných nástrojov SMK
- 7 nových nástrojov SMK
- Myslenie

Workshop
- Cyklus PDCA

Cyklus PDCA: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

2.8.15

Analýza procesov: Projekt

ANALÝZA PROCESOV 
Pokiaľ si myslíte, že podstatou procesu sú vývojové diagramy a políčka zakreslené na papieroch, chápete to úplne zle. Podstatou veci je riadiť váš podnik iným spôsobom, inými cestami dosahovať plnenie vašich cieľov a zaisťovať spokojnosť zákazníkov. Michael Hammer


Analýza procesov
- Lean procesný audit
- Detailný procesný audit

Analýza procesov: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331