mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

29.11.10

Siemens s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

V novembri 2010 sme sa dohodli so spoločnosťou Siemens s.r.o. na spolupráci v oblasti procesného poradenstva.

Predmetom spolupráce je zmena procesnej architektúry v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry spoločnosti.

Ďakujem manažmentu spoločnosti za prejavenú dôveru. Som potešená možnosťou pracovať pre koncern, v ktorom som pred niekoľkými rokmi tiež pracovala.

Verím, že spolupráca a výsledky projektu budú užitočným podkladom pre riadenie procesov tejto spoločnosti, ktorá je známa vysokými štandardmi projektového riadenia a riadenia kvality.

Marta Krajčíová

7.11.10

Podnikateľ, podnikavosť, podnikanie

Podnikateľ
Podnikatelia majú energiu niečo rozbehnúť. Vidia svet inak ako ostatní ľudia. Vytvárajú príležitosti, ktoré si ostatní nemusia všimnúť a majú odvahu ich využiť. Podnikateľ nemusí byť schopný viesť firmu. Ak ste podnikateľ, potrebujete si nájsť manažéra.

Medzi podnikateľom a manažérom je základný rozdiel. Ide často o protichodné typy. Nesnažte sa byť jedno aj druhé. Dobrých manažérov je treba vyvažovať zlatom. Ľudia, ktorí ovládajú to jemné psychologické tajomstvo, majú know how, ako hladko organizovať prebiehajúce obchodné špekulácie a pritom zvládať s tým súvisiace tlaky, sú tmelom sveta biznisu. Takým ľuďom poskytnite patričný podiel vo firme, pretože sa veľkou mierou pričinia o úspech. Úlohou podnikateľa je stiahnuť sa zakaždým, keď sa mu podarí rozbehnúť novú spoločnosť.

Podnikavosť
Nie je niečo z čoho by sme mali vyrásť, ani to nie je čosi, čo sa hodí pre drobných živnostníkov alebo malé firmy. Podnikavosť je univerzálna podnikateľská cnosť. Dá sa uplatniť na všetky problémy, výzvy a príležitosti, bez ohľadu na ich rozsah. Ak sa chcete stať podnikateľom, musíte byť ochotní vstúpiť do priepasti. Je to nebezpečné. Ak chcete zažiť trochu vzruchu, staňte sa podnikateľom a vyskúšajte si to.

Ľudia sa neúspechu boja, čo je pochopiteľné, ale zároveň čudné. Práve robením chýb sa učíme, ako postupovať správne. Neúspech nie je to, že skúšate, čo by vám mohlo ísť. Neúspešní ľudia sú takí, ktorí nikdy nič nevyskúšajú a o nič sa nesnažia.

Podnikavosť je pulzujúce srdce biznisu. Podnikavosť nepramení z kapitálu, ale z myšlienok. Podnikavosť pramení z dobrých výsledkov, ktoré človek dosahuje pre seba a za seba, keď skúma, čo je v živote dobré. Čo sa vďaka podnikavosti naučíte, prinesie priamy úžitok vašej firme, či živnosti. Veľké firmy zabudli myslieť ako podnikatelia a dávno zabudli, aký je to vlastne pocit - podnikať.

Podnikanie
Podnikateľ je v histórii známy ako kapitalista, ktorý zarába peniaze a to sú hanlivé výrazy. Podnikanie však odstraňuje chudobu, zabezpečuje väčšinu daňových príjmov, vytvára pracovné miesta a bohatstvo celého štátu. Kapitalizmus funguje. Komunizmus a reálny socializmus už nemožno brať vážne, pretože jednoducho nefungujú.

V podnikaní nejde o ošmeknutie zákazníka, nejde o to, že pracujete pre seba, nejde o honbu za stupňami víťazov, nevyhnutne ani o zarábanie veľkých peňazí. A už vôbec nejde o to, že by sa váš život mal obmedziť iba na prácu. Práve naopak.

Ide o to, aby z toho, čo vás baví a zaujíma, vytvoriť kapitál, ten zveľadiť a niečo s ním dosiahnuť. Podnikanie je náš prirodzený stav - vznešené dospelácke slovo, ktoré sa zredukuje na niečo oveľa samozrejmejšie, a to "hravosť" , kde hrdlačenie nemá miesto.

Základom podnikania je: držať jazyk za zubami, schopnosť počúvať, ochota riskovať, klásť triviálne otázky. V podnikateľskom sektore vás konzervatívne uvažovanie ochromí, obratný postoj vás oslabí a neschopnosť pozrieť sa realite do očí vás zničí.

Článok si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.
Seminár

Literatúra:
Richard Branson, Biznis v plnej nahote, eastone books, 2009

4.11.10

Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

4.11.2010 sme sa dohodli s manažmentom spoločnosti Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava na spolupráci v oblasti procesného poradenstva.

Hneď v úvode spolupráce ma zaujala podstata biznisu spoločnosti a spôsob, akým pracuje so základnou myšlienkou obchodovania a tou je ponuka a dopyt.

Procesy verejného obstarávania sú veľmi zaujímavé. Teším sa, že spoločnosť, pre ktorú budem teraz pracovať, ich vykonáva ako svoj core biznis. Zaujímavé na tom je to, že sú to vlastne podporné procesy v iných firmách. Pokiaľ budú na trhu firmy, ktoré profesionálne (výberom v reťazci ponuka-dopyt) zabezpečia podporné procesy organizácie, stávajú sa tým tieto procesy štandardom na trhu. Zlepšuje sa tým trhové prostredie, možnosti obchodovania a z firiem sa odstraňujú činnosti, ktorých pridanú hodnotu je ťažké vyčísliť, až do okamžiku, keď ich za nás vykonáva niekto iný. Spojiť záujmy viacerých externých firiem, dodať konečnému odberateľovi kvalitnú službu a mať z toho ešte aj úžitok, je inteligentný biznis. -:)

Podľa môjho názoru, vývoj pôjde týmto smerom, čoho dôkazom sú aj mnohé internetové aplikácie, pracujúce na princípe ponuka-dopyt.

Ďakujem za oslovenie a teším sa na zaujímavú spoluprácu.

Marta Krajčíová

3.11.10

Podnikatelia v Spišskom Štiavniku

Počas dušičkových sviatkov sme navštívili mojich rodičov v Spišskom Štiavniku. Je to malá dedinka pri Poprade, počet obyvateľov asi 1 500. Ako vždy, porozprávame sa s mojim otcom aj o tom, čo je nové a ako sa rozvíja vo Štiavniku biznis. Posledné informácie sú potešujúce. Vo Štiavniku už majú piatich podnikateľov:

- farmára, ktorý chová kravy a pestuje obilie,
- zámočníka so zámočníckou dielňou,
- murára s murárskou čatou,
- majiteľa píly,
- podnikateľa, ktorý vyrába matrace.

Ako sa títo ľudia stali podnikateľmi? Najprv ich prepustili z okolitých fabrík. Keďže mali rodiny, ktoré museli živiť, tak sa pustili do práce. Odkúpili od miestnych občanov pozemky, na ktorých vybudovali dielne. Sú odborníci, vedia urobiť svoju prácu kvalitne. O zákazky sa neboja. Najprv zamestnávali svoje deti, ale dnes zamestnávajú ľudí z okolitých dedín. Zamestnávajú iba toľko ľudí, koľko uživia. Ich zamestnanci chodia do práce na bicykli o 6-7 ráno. Svoju prácu si vážia, lebo v regióne je veľká nezamestnanosť. Zamestnávajú iba zodpovedných a svedomitých ľudí, nie pijanov. Toľko z rozprávania môjho otca.

Som potešená, ako sa podnikanie vyvíja, ako sa dostáva aj na slovenské dedinky, ako sa mení myslenie ľudí. Spomínaní podnikatelia sú obyčajní ľudia, ktorých život prinútil niečo so sebou robiť. Myslím si, že najväčšou motivačnou silou a dôvodom pre ich podnikanie bol nedostatok. Nedostatok práce, peňazí, uznania. Dnes sú v širokom okolí známi. Majú prácu, vedia uživiť nielen seba, ale aj iných, čo im dvíha sebavedomie. Majú dosť peňazí a prekrásne domy, kde vychovávajú svoje deti. Pravidelne chodia do kostola. Tak, toto je taký jednoduchý recept na šťastie a spokojnosť.

Pamätám si na jednu múdrosť, ktorú mi povedal môj starý tato, keď som bola malá. Modli sa a pracuj. Vtedy som tomu nerozumela vôbec, ale dnes mi to dáva zmysel. Starý tato bol múdry človek. Bol murárom, ale nie obyčajným murárom. Bol podnikateľom. Zamestnával ďalších murárov, hľadal pre nich prácu, chodili spolu murovať domy do širokého okolia. Objednával tiež šindle na strechy a tie predával. Keď nemal čo robiť, tak strihal všetkých ľudí dookola. Myslím, že to robil zadarmo. Okrem toho bol starostom, mal 9 detí, prežil dve svetové vojny, bol vo vyhnanstve v Rusku a zažil kolektivizáciu, kedy mu komunisti vzali všetok majetok. Moja mamka často opakuje historickú vetu, ktorú vtedy chudák pri svojom dome povedal: "Cez tento prah bieda nikdy neprejde." Počas svojho života postavil všetkým svojim žijúcim deťom (5) krásne domy.

Je čas dušičiek. Myslím na môjho starého tata. Chcem mu za všetko poďakovať a posielam mu pekný pozdrav do nebíčka.

Marta Krajčíová