mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.2.12

Riadenie kvality: článok

RIADENIE KVALITY

Kvalita ma sprevádza celým mojim profesionálnym životom konzultantky.

Moje prvé úvahy o kvalite sa začali tým, že som nevedela pochopiť, prečo nemôžeme v nemenovanej firme robiť projekty BPM. Manažérka kvality mi vysvetlila, že je to preto, lebo náklady na projekty sú vyššie ako príjmy. Ponaučenie, ktoré som si z toho vzala bolo, že kvalita súvisí s peniazmi. Projekty BPM sme nerobili a preto som odišla tam, kde príjmy prevýšili náklady. Teraz mi napadlo, že to asi preto, lebo sme poskytovali nižšiu kvalitu. :-)))

Musela som priznať, že o kvalite veľa neviem a preto som začala študovať. Prečítala som takmer všetky knihy od pána profesora Nenadála. Prekrásne podnety a myšlienky od pána profesora začali meniť môj vzťah ku kvalite - k lepšiemu. :-))) Šírku a rozsah tém kvality som jasne pochopila, až keď som začala študovať manažéra kvality v Českej spoločnosti pre kvalitu a urobila som skúšku zo štatistiky. :-))) V Prahe som tiež získala európsky certifikát manažéra kvality EOQ a absolvovala som ďalšie semináre v oblasti kvality: interný audítor a externý audítor. Semináre v Prahe mali svoje čaro. Stretávala som na nich múdrych lektorov a zanietených ľudí, ktorí pracovali v konkrétnych firmách ako manažéri kvality a hovorili svoje skúsenosti z praxe. Až vtedy ma kvalita chytila za srdce.


Môj prvý veľký projekt zameraný na kvalitu bol v Neografii Martin. Hlavný cieľ projektu bola príprava firmy na recertifikáciu v súvislosti s prechodom na novú normu kvality ISO 9001:2000. V Neografii Martin som prvýkrát v praxi videla výrobné procesy, ktoré sme identifikovali, dokumentovali a tiež merali ich výkonnosť. K Neografii Martin ma viažu prekrásne spomienky. Vo firme som si vyskúšala, ako je možné aplikovať požiadavky normy ISO 9001:2000 v praxi. Bola to cenná skúsenosť, za ktorú aj dnes ďakujem manažmentu a zamestnancom spoločnosti.


O projektoch ISO som v priebehu praxe počúvala nie práve najlichotivejšie vyjadrenia: že to nefunguje, že ľudia nerobia to, čo majú, že norma je strohá, že vyžaduje dokumentáciu, že je to len biznis a mnohé ďalšie. Už menej sa hovorí o pozitívach koncepcie ISO. Za hlavný prínos a najdôležitejšiu myšlienku koncepcie ISO považujem procesný prístup.


Revízia noriem ISO, v roku 2000, vyvolala veľký záujem firiem o procesné riadenie. Dnes viem, že to neboli iba požiadavky noriem ISO, ale aj potreba a záujem manažmentu firiem o zmenu organizácie práce, zmenu výkonnosti a zmenu produktivity. Kvalita takto ovplyvnila úroveň riadenia vo firmách, posunula firmy k lepšiemu, zlepšila život ľudí vo firmách a tým zlepšila aj kvalitu ich života.


Riadenie kvality považujem za dôležitý aspekt riadenia firmy. Vo februári som sa preto rozhodla, že spracujem pre vás balíček produktov a služieb, v ktorom zhrniem svoje niekoľkoročné skúsenosti a znalosti z projektov ISO.


Riadenie kvality: článok
Riadenie kvality: produkty
Riadenie kvality: služby

Hlavné prínosy:
  
- Procesne orientovaná metodika.
- Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2008 na SMK.
- Postup projektu ISO a kroky zavedenia požiadaviek normy do praxe.
- Povinné dokumentované postupy (6).
- Dokumenty a záznamy systému manažérstva kvality.
- Príklady a vzory dokumentácie riadenia.
- Požiadavky normy, postupy a dokumentácia riadenia na webe. 

Verím, že balíček produktov a služieb bude pre vás užitočný, tým, že:
 
- Zvýši úroveň znalostí o systéme manažérstva kvality.
- Štandardizuje známe postupy a požiadavky normy.
- Vizualizuje procesy a postupy.
- Poskytuje vzory dokumentov riadenia.
- Šetrí váš čas pri implementácii požiadaviek normy v praxi.
- Šetrí vaše peniaze, parametrizáciou produktov.
- Zvýši úroveň riadenia kvality vo vašej firme.

PS: Bola som veľmi milo potešená, keď mi po rokoch zavolal riaditeľ nemenovanej firmy a prosil ma o pomoc s projektom BPM. :-))) Kvalita ma sprevádza celým mojim profesionálnym životom konzultantky.


Pekný koniec februára vám praje

Marta Krajčíová

Riadenie kvality: produkty

         RIADENIE KVALITY

Procesne orientovaná metodika SMK
Požiadavky normy EN ISO 9001 na SMK
Dokumenty a záznamy SMK
MetQM - metodika SMK
- Požiadavky normy EN ISO 9001 na SMK
- Smernica postupu projektu SMK
- Smernica dokumentovaných pracovných postupov

DocQM - dokumenty SMK
- Katalóg dokumentov a záznamov SMK
- Vzory dokumentov a záznamov SMK


WebQM - procesy a dokumenty SMK na webe
- Vzdelávanie: slidy prednášok
- Teória SMK: minútové učebné stránky, prípadové štúdie
- MetNP: smernice a metodické dokumenty SMK
- DocNP: vzory dokumentov a záznamov SMK
- Požiadavky normy EN ISO 9001 na SMK
- Postup projektu SMK
- Príklady dokumentovaných pracovných postupov


Riadenie kvality: produkty

Cena
MetQM: 300 €
DocQM: 700 €
WebQM: 1300 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Pekný víkend vám praje

Marta Krajčíová

24.2.12

Riadenie kvality: služby

RIADENIE KVALITY
Kvalita znamená zhodu s požiadavkami. P. CrosbyVzdelávanie
- Systém manažérstva kvality

- Požiadavky normy EN ISO 9001 na SMK
- Projekt SMK

Audit 

- Audit systému manažérstva kvality


Projekt: Príprava na certifikáciu SMK podľa normy EN ISO 9001

- Rozhodnutie o prijatí koncepcie ISO
- Vytvorenie systému manažérstva kvality
- Vytvorenie procesného modelu
- Tvorba dokumentácie riadenia
- Meranie výkonnosti procesov
- Meranie spokojnosti zákazníkov
- Meranie spokojnosti zamestnancov
- NO/PO
- Interný audit
- Certifikačný audit

Riadenie kvality: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.