mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.3.10

Výkonnosť a spokojnosť

Ako sa máte? Pýtala som sa v poslednom období mladých manažérov. So smútkom hovoria: Máme veľa práce, veľa pracujeme. Koľko pracujú iní manažéri?

Pýtala som na ich spokojnosť a oni mi hovoria o práci. Spokojnosť spájajú s prácou.

Prečo sú manažéri nespokojní s prácou? Naozaj pre množstvo práce? Mohli by byť šťastní, ak majú v dnešnej dobe prácu. Platy majú vysoké. V peniazoch to asi nebude. Manažéri nemajú čas na seba, svoje rodiny, priateľov, oddych, lebo musia ťažko - výkonne pracovať.

Celkom ma to zaujalo, preto sa prosím pozrime na to, čo je výkonnosť, spokojnosť a ako tieto dva pojmy medzi sebou súvisia.

Výkonnosť
Výkonnosť je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, tímami, procesmi a systémami. Poznáme:
- Výkonnosť organizácie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť zamestnancov
- Výkonnosť manažérov

Výkonnosť súvisí s produktivitou a kvalitou. Ich hodnoty pre organizáciu a procesy je možné ľahko vypočítať. Výkonnosť zamestnancov a manažérov nie je iba číslo. Pokiaľ výkonnosť ľudí nesmeruje k ich spokojnosti, je systém merania výkonnosti neúčinný.

Spokojnosť
Spokojnosť zamestnancov a manažérov je o udržaní rovnováhy v dôležitých aspektoch pracovného a súkromného života. Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti:

- súkromie-zamestnanie
- blahobyt-skromnosť
- práca-odpočinok
- náklady-zisk

Rovnováha
Nie je iba to dobré. Rovnováha je boj s protikladmi.

Úspech a neúspech
- Úspech poteší, ale stagnujeme.
- Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia.
- Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo poučme a sústreďme na zmenu.

Deň a život

- Hľadať rovnováhu v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na budúcnosť je nekonečné.
- Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne - v týždni.

Stres a nezáujem
- Obidva znižujú sústredenie.
- Hľadajme a sami si dávkujme mierny stres.
- Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky.

Podrobný plán a nič
- Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý upozorňuje na dôležité veci, ale ponecháva priestor na zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie.

Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch oblastiach života:

- Vzťahy
- Kondícia
- Potreby

Ako sa máte vy milí čitatelia?

Veľmi by som želala, aby ste boli v práci spokojní, primerane výkonní, aby ste poznali mieru vašej spokojnosti a výkonnosti. Preto sú potrebné tri veci:

- Dobre poznať svoju prácu.
- Dobre poznať svoje možnosti.
- Vedieť dosiahnuť medzi nimi rovnováhu.

V priebehu blížiacich sa veľkonočných sviatkov vám prajem pekné jarné prechádzky v prírode, oddych a malé zamyslenie nad vašou spokojnosťou a výkonnosťou. :-)


Použitá literatúra:
Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada Publishing, a.s., Praha, 2006

Marta Krajčíová

23.3.10

Mladý manažér: Pravidlá sebariadenia manažéra

Tretia časť seriálu Mladý manažér je o manažérskych procesoch, výkonnosti manažérov a komunikácii.

Mladý manažér: Pravidlá sebariadenia manažéra - tretia časťManažérske procesy:
- Manažment
- Plánovanie
- Organizovanie
- Rozhodovanie
- Delegovanie
- Kontrola
- Porada
- Prezentácia

Výkonnosť manažérov:

- Manažérske kompetencie
- Spätná väzba

Komunikácia:
- Pravidlá komunikácie
- Aktívne počúvanie
- Otázky
- Spätná väzba
- Kritika
- Konflikty

Zoznam použitej literatúry nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Príručku Mladý manažér: Pravidlá sebariadenia manažéra si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.


Pekný začiatok jari vám praje

Marta Krajčíová

15.3.10

Mladý manažér: Pravidlá vedenia zamestnancov

Druhá časť seriálu Mladý manažér je o personálnych procesoch: vedení zamestnancov, tímovej práci, výkonnosti zamestnancov, riadení znalostí a koučovaní.

Mladý manažér: Pravidlá vedenia zamestnancov - druhá časť

Personálne procesy:
- Vedenie

Tímová práca:
- Zásady tímovej práce, pracovná skupina
- Roly, fázy vývoja tímu

Výkonnosť zamestnancov:
- Riadenie výkonnosti
- Hodnotenie zamestnancov
- Motivácia

Riadenie znalostí:
- Znalosti

Koučovanie:
- Čo je koučovanie
- Dobrý výkon
- Sústredenie, STOP
- Kouč
- Kto, koho koučuje
- Metodiky koučovania
- Práca
- Predmet koučovania
- Princípy koučovania
- Komunikácia
- Postup koučovania
- Osobné ciele, akčný plán
- Kreslenie, skúsenosti, znalosti
- Meranie zlepšenia

Zoznam použitej literatúry nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Príručku Mladý manažér: Pravidlá vedenia zamestnancov si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.


Príjemný čitateľský zážitok a poučenie vám praje

Marta Krajčíová

9.3.10

Procesy: Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná

Začiatkom marca sme v spoločnosti EuroFinancie Bratislava úspešne ukončili prvú etapu projektu: Procesné riadenie - Procesy. :-)

Presne poznáme procesy firmy, vieme čo robí manažment a zamestnanci, aké sú rozhrania medzi procesmi, aké produkty si navzájom procesy odovzdávajú, kto vykonáva činnosti, aká je organizácia práce a dokumentácia riadenia.

Doteraz sme si odpovedali na otázku: ČO sa vo firme robí? Získať odpoveď na túto otázku nebolo pre nás ťažké.
:-)

ČO však nestačí.

Omnoho zaujímavejšie bolo pre nás hľadať odpovede na otázky AKO?

- AKO rozmýšľa manažment firmy?
- AKO dosahuje firma konkurenčnú výhodu?
- AKO má manažment premyslené procesy, aby boli úspešní na trhu?
- AKO procesy vykonávajú zamestnanci, aby boli rýchli a flexibilní?

Zásadný význam pri procesnom riadení majú:

- Myšlienky, úvahy a inteligencia manažmentu.
- Rýchlosť a flexibilita pri reagovaní na trh.
- Ponuka atraktívnych produktov.
- Cieľavedomé budovanie partnerských vzťahov so zákazníkmi.

- Záujem, nadšenie a výnimočnosť zamestnancov.
- Spolužitie zamestnancov založené na dohodnutých pravidlách.
- Rozvoj manažérov a zamestnancov.
- Poznanie dôležitosti informačných systémov pre podporu procesov.


Teší ma, že pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú odpovede na otázky, ktorí si priznávajú, že nevedia všetko, ktorí na sebe pracujú a ktorí majú obrovský záujem o nové a moderné veci. :-)

Ďakujem všetkým za doteraz odvedenú prácu, peknú spoluprácu a príjemné prostredie v ich firme.
:-)

Marta Krajčíová

6.3.10

Mladý manažér: Pravidlá riadenia procesov

Dnes oslovujem vás mladí (30) manažéri a podnikatelia.

Pripravila som pre vás seriál:

Mladý manažér:
- Pravidlá riadenia procesov
- Pravidlá vedenia zamestnancov
- Pravidlá sebariadenia manažéra

Čo ma k tomu viedlo?

Môj syn Martin, ktorý sa ma raz spýtal: "Mami, Ty vieš niečo o tých procesoch? Potrebujem rýchlo, rýchlo niečo o tom vedieť. Nemáš nejakú príručku BPM?" :-)
Aktuálny projekt v spoločnosti EuroFinancie a úžasné stretnutia s mladými manažérmi tejto firmy.

Prečo pravidlá?

Pán Vojtech Cepl, bývalý ústavný sudca ČR, povedal:

"Nechceme žiť pod nadvládou ľudí, ale chceme sa riadiť pravidlami a vládou práva, ktoré si slobodne volíme."

Preložené do jazyka BPM, to znamená asi toľko: Pravidlá určujú normy správania ľudí, ktorí sa na nich slobodne dohodli, lebo uznali, že to bude najlepší spôsob ich spolužitia. Pravidlá sú dohody. Pokiaľ máme dohody, je riadenie ľahšie, efektívnejšie a spolužitie ľudí príjemnejšie. Preto nechceme žiť pod nadvádou tých, ktorí tieto dohody nedodržiavajú.

Mladý manažér: Pravidlá riadenia procesov - prvá časť

Strategické procesy:
- Stratégia
- Balanced ScoreCard
- Výkonnosť organizácie

Zákaznícke procesy:
- Zákazníci
- Produkty
- Predaj
- Vyjednávanie

Inovačné procesy:
- Inovácie
- Inovácie manažmentu
- Budúcnosť manažmentu

Regulačné procesy:
- Koncepcie kvality
- Požiadavky normy na procesné riadenie
- 8 zásad SMK

Prevádzkové procesy:
- Procesné riadenie - základné pojmy
- Procesné riadenie - základné princípy
- Procesné riadenie - procesná architektúra
- Procesné riadenie - metódy
- Procesné riadenie - slovník pojmov
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Myšlienková mapa
- Brainstorming
- 5 krát prečo
- Ishikawa diagram

- TOC
- Lean
- Six Sigma a Lean Six Sigma
- Simulácia procesov

Riadenie zmien:
- Druhy zmien v procesne riadenej organizácii
- Roly riadenia zmien
- Riadenie zmien
- Riadenie projektov

Zoznam použitej literatúry nájdete na blogu: martaknihy.blogspot.com

Príručku Mladý manažér: Pravidlá riadenia procesov si môžete stiahnuť kliknutím na zelenú linku.

Príručku venujem môjmu synovi Martinovi, k jeho blížiacim sa 30-tim narodeninám.
:-)

Pekný jarný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová