mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.1.09

Procesné riadenie: ŽRK SOPK

27.01.2009 sme v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK otvorili cyklus seminárov "Procesné riadenie", ktorý je zameraný na dve synegické oblasti - procesy a ľudí.- Procesné riadenie: 27.01.2009
- Výkonnosť organizácie: 10.02.2009
- Analýza a zlepšovanie procesov: 24.02.2009
- Management: 10.03.2009
- Riadenie znalostí: 24.03.2009

Cyklus seminárov je určený pre vrcholový a stredný manažment organizácie: riaditeľov, vlastníkov procesov, manažérov kvality, vedúcich projektov, majstrov a všetkých, ktorých zaujíma procesné riadenie.

Včerajší seminár sa niesol v znamení spolupráce. Stretli sa na ňom manažéri z rôznych kútov Slovenska: od Prešova až po Bratislavu. Bola som veľmi milo prekvapená zo stretnutia so známymi zákazníkmi, veľkej účasti prítomných a záujmu členov predstavenstva organizácií. Potvrdili sa nám naše názory, že aj v čase finančnej krízy treba naďalej pekne pracovať a robiť projekty, ktoré posúvajú firmy k prosperite.

Teším sa na ďalšie stretnutie v Žiline: 10.02.2009 na tému Výkonnosť organizácie.

MK

25.1.09

Irena Wagnerová: Hodnocení a řízení výkonnosti

Motivovať ľudí a viesť ich je umenie, na ktoré sa nedá nájsť recept. Je vždy treba vychádzať z konkrétnej situácie a reagovať na ňu citlivo, zrelo a skúsene. Tieto vlastnosti nie je možné získať iba štúdiom teórie, alebo praxou, ale i porozumením hlbším súvislostiam, ktoré môžeme nazývať rozvinutím múdrosti.

Resumé knihy sa nachádza tu.

Knihu si môžete objednať kliknutím na jej obrázok.

23.1.09

Marián Kubeš, Ľubica Šebestová: 360stupňová spätná väzba

Kniha je o tom, ako poskytnúť manažérom čo najpravdivejší pohľad na seba samého. Je o spätnej väzbe z prostredia, v ktorom manažér pôsobí, od ľudí, s ktorými spolupracuje a ktorí sú závislí na jeho dobrých rozhodnutiach.

Resumé knihy sa nachádza tu.

Knihu si môžete objednať kliknutím na jej obrázok.

Jaroslav Nenádal a kolektív: Moderní management jakosti

Prekrásna kniha od pána profesora Nenádala a kolektívu pedagógov z katedry kontroly a řízení jakosti VŠB-TU v Ostrave predstavuje prehľad základných princípov a konceptov moderného manažmentu kvality.

Osobne som veľmi potešená z týchto častí: podniková kultúra, stratégia, JIT, motivácia zamestnancov, komunikácia, rozvoj a riadenie znalostí, tímová práca, etika v podnikovom riadení, a pre zopakovanie - prehľadný súbor základných a nových nástrojov SMK.

Knihu doporučujem všetkým nadšencom kvality, najmä manažérom, študentom a tým, ktorí to myslia s kvalitou vážne.

Ďakujem pánovi profesorovi Nenádalovi a jeho kolegom za vydarené dielo.

Knihu si môžete objednať kliknutím na jej obrázok.

22.1.09

Systém manažérstva kvality - novinka

Vážení zákazníci,

stretli ste sa už s tým, že Systém manažérstva kvality vo vašej firme nefunguje, je formálny a správa z interného auditu sa píše pred príchodom externého audítora ? Ja sa stretávam s takýmito a ešte aj horšími javmi často a som z toho smutná, preto, lebo nikomu tým neškodíte, iba sebe. Iste súhlasíte so mnou, že systém sám za to nemôže, ale chybu bude asi treba hľadať niekde inde - v procesoch, alebo v ľuďoch.

Cieľom seminára s názvom Systém manažérstva kvality je odpovedať si na tieto otázky, spolu sa zamyslieť nad príčinami týchto nežiadúcich javov a hľadať riešenia na zlepšenie - veď hlavným cieľom SMK je neustále zlepšovanie, však ?

Program seminára je jednoduchý:

- Koncepcie kvality
- Požiadavky normy EN ISO 9001:2008 na SMK
- 8 zásad SMK
- Projekty ISO
- Príprava firmy na re/certifikáciu podľa normy EN ISO 9001:2008
- Kritické faktory úspechu projektu ISO

Na seminári uvedieme a porovnáme jednotlivé koncepcie kvality - podnikové štandardy, ISO, TQM, EFQM a Six Sigma. Podrobne preskúmame požiadavky normy EN ISO 9001:2008 vo vzťahu k 8 zásadám SMK a ohodnotíme úroveň vášho SMK. Uvedieme tiež príklady z projektov ISO: príprava firmy na re/certifikáciu, audit SMK a integrovaný audit SMK.

Rada sa s vami podelím o svoje skúsenosti z praxe a tiež si veľmi rada vypočujem, aké problémy riešite a čo treba zlepšiť.

Najbližší pripravovaný termín seminára je 01.04.2009 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK. Pekne vás na seminár už teraz pozývam a teším sa na stretnutie s vami.

MK

5.1.09

Audity

Pokiaľ je rýchlosť zmien vo vnútri spoločnosti pomalšia, ako mimo nej, je koniec spoločnosti v dohľadne. Jack Welch

Každá zmena je malá smrť. Édouard Stacke.

Na premenu dobrej spoločnosti na skvelú je potrebný tento typ vodcu: skromný, tichý, rezervovaný, so zmesou pokory a profesionálnej vôle, nesmierne pracovitý. Keď sa mu darí, pozerá von z okna, keď sa veciam nedarí, pozerá na seba do zrkadla a viní sám seba, pričom berie na seba plnú zodpovednosť. Jim Collins

V týchto citátoch sú ukryté odpovede na tri otázky:

- Je zmena potrebná ?
- Je zmena ľahká ?
- Kto je za zmenu vo firme zodpovedný ?


Na začiatku roka si zvykneme definovať ciele, chceme sa zlepšovať, meniť veci okolo seba a v nás. Viete aký je potenciál vašej firmy, vašich procesov, vašich manažérov a zamestnancov ?

Nezávislý pohľad na vašu organizáciu môžete získať auditom. Dovoľte mi preto, aby som vám predložila novoročnú ponuku auditov:

Ponuka auditov

A11 Strategické riadenie
A12 Procesná mapa
A13 Marketing
A14 SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2000
A21 Organizácia riadenia
A22 Riadenie ľudských zdrojov
A23 Manažérske kompetencie
A00 Procesy prinášajúce hodnotu

Prajem vám, aby ste zmeny vo vašej organizácii robili s rozvahou, aby ste mali chuť zlepšovať sa a aby to bolo prínosné pre vašu organizáciu, procesy, manažérov aj zamestnancov.

Marta Krajčíová

4.1.09

PF 2009

Vážení zákazníci, milí priatelia,


šťastný nový rok chcem vám priať, aby človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby nový rok za to stál.


PAX ET LABOR


Marta Krajčíová