mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

23.11.17

StartUp: Online

STARTUP 
Treba budovať vlastnú firmu, niečo, čo vám patrí a nad čím máte kontrolu.

STARTUP: ONLINE 

StartUp: online seriály-plná verzia

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

20.11.17

Podnikanie: Online slidy

PODNIKANIE 
Podnikateľské príležitosti sú ako autobusy, každú chvíľu ide ďalší. Richard Branson


PODNIKANIE: ONLINE SLIDY

Podnikanie: online slidy-plná verzia 

Virgin

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

16.11.17

Sebariadenie: Online slidy

SEBARIADENIE
 Rozloženie práce manažérov na celú organizáciu je nielen možné, ale i finančne výhodné.

SEBARIADENIE: ONLINE SLIDY

Sebariadenie: online slidy-plná verzia

Morning Star: slideshare
HCL Technologies: slideshare
Bank New Zealand: slideshare

Kontakt

mobil: +421 911 556 331

5.11.17

Baťov systém riadenia: Online slidy

BAŤOV SYSTÉM RIADENIA 
Zásadou môjho podnikania je urobiť zo svojich spolupracovníkov podnikateľov. Tomáš Baťa.

BAŤOV SYSTÉM RIADENIA: ONLINE SLIDY

Kontakt

mobil: +421 911 556 331