mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

23.1.08

SOPK Nitra: Vzdelávanie manažérov

Po úspešnom cykle seminárov z jesene 2007 opakujeme v spolupráci so SOPK Nitra vzdelávanie manažérov.

Program je uverejnený na web stránke SOPK Nitra, kde sa môžete tiež prihlásiť.

Teším sa na Nitru a stretnutie s vami. Mám veľa nových skúseností o ktoré sa chcem s vami podeliť.

17.1.08

KOVOTVAR, v.d. Kúty: 3.Etapa - Organizácia

V januári sme začali 3.etapu projektu Podpora ozdravenia hospodárenia s názvom "Organizácia".
Cieľom etapy je: optimalizácia organizačnej štruktúry a analýza a hodnotenie manažérskych kompetencií.

Organizácia
Informatika
Riadenie ľudských zdrojov
Kompetencie VM
Kompetencie SM
Meranie úrovne kompetencií VM
Meranie úrovne kompetencií SM

6.1.08

Jeffrey K. Liker: Tak to dělá Toyota

Jednoducho, tímovo, dlhodobo, vytrvalo, pokorne, zodpovedne, dôsledne, s rozumom a so zaujatím.

Kniha právom patrí do knihovne svetového manažmentu. Je prekrásna.

Resumé koncepcie a zásad TPS bude postupne uvedené nižšie. Prajem vám príjemné čítanie.

Toyota Production System

Z1 dlhodobá filozofia
Z2 procesný tok
- príklad 1
- príklad 2
- príklad 3
- príklad 4
Z3 ťah
- príklad 5
- príklad 6
- príklad 7
Z4 pracovné zaťaženie
- príklad 8
- príklad 9
- príklad 10
Z5 zastavenie procesu
- príklad 11
- príklad 12
- príklad 13
Z6 štandardizácia
Z7 vizualizácia
- príklad 14
Z8 technológie
- príklad 15
- príklad 16
Z9 vedúce osobnosti
- príklad 17
Z10 ľudia a tímová práca
- príklad 18
Z11 dodávatelia
Z12 vlastné oči
- príklad 19
- príklad 20
- príklad 21
Z13 rozhodovanie a zvažovanie
- príklad 22
- príklad 23
Z14 premýšľanie a zlepšovanie
- Článok 1
- Článok 2
- Článok 3
- Prípadová štúdia
Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
Implementácia TPS
- príklad 24
Slovník pojmov
Prvá strana

M. Kubeš, D. Spillerová, R. Kurnický: Manažerské kompetence

Manažérske kompetencie sa stávajú jedným z kľúčových stavebných kameňov úspechu firmy pri naplňovaní poslania a vízie, pri vytváraní pridanej hodnoty a pri zvyšovaní výkonu firmy a to najmä rozvojom vlastných ľudí.

Resumé knihy nájdete tu.