mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.5.08

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Vážení zákazníci,

v spolupráci s Nitrianskou regionálnou komorou SOPK a Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK sme pre vás pripravili seminár:

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Ako to robí Toyota ?

Jednoducho, tímovo, dlhodobo, vytrvalo, pokorne, zodpovedne, dôsledne, s rozumom a so zaujatím.

Cieľ seminára:

- Odhaliť "tajomstvo" systému štíhlej výroby firmy Toyota.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Toyota.
- Uviesť postup implementácie TPS.
- Porovnať zásady TPS so zásadami procesného riadenia.

Obsah seminára:

- Koncepcia firmy Toyota
- 14 zásad TPS
- Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
- Implementácia TPS
- TPS a procesné riadenie

Termíny:

05.06.2008 - Nitrianska regionálna komora SOPK
16.09.2008 - Banskobystrická regionálna komora SOPK

Na seminári vám rada porozprávam o Japonsku, kde som pred 20 rokmi strávila 1 mesiac (Tokyo).

Na stretnutie s vami sa teší

Marta Krajčíová25.5.08

PAKKO holding, Ukrajina: Procesný model

13.05.2008 sme ukončili v spolupráci s PAKKO holding Ukrajina, 1. etapu projektu Koučovanie v oblasti procesného riadenia - Procesy.
Hlavnou pridanou hodnotou projektu, po 3 mesiacoch náročnej práce, je vytvorený procesný model retailovej organizácie, ktorý bude slúžiť manažmentu pre podporu riadenia v celom holdingu. Procesný model obsahuje:

- procesnú mapu
- produkty pre všetky procesy - pridaná hodnota procesov
- popísané procesy so zdrojmi, dokumentmi, rozhraniami
- identifikované a popísané podprocesy
- popísané činnosti s udalosťami, vstupmi a výstupmi
- grafické zobrazenie priebehu procesov

Z hľadiska procesného riadenia za najväčšiu pridanú hodnotu pokladám:

- štandardizáciu riadiacich a podporných procesov
- definovanie a popis hlavných procesov Category management a Realizácia predaja
- definovanie rozhraní medzi procesmi
- popis všetkých procesov v organizácii s cieľom ujednotenia terminológie a dokumentovania procesov

Projekt prebieha formou koučovania. Ukazuje sa, že táto forma vedenia projektov má obrovské výhody pre zákazníka aj konzultanta. Na projekte sú zaujímavé rôzne formy komunikácie, ktoré je možné realizovať vďaka novým komunikačným technológiám.

Na projekte platí zásada: Kde je vôľa, je aj cesta. Kľúčovými faktormi úspechu projektu sú:

- silný záujem a "drajv" na strane manažmentu
- dôvera
- spolupráca založená na partnerstve
- správni ľudia (skromní, pracovití, šikovní, slušní ...)

Ďakujem manažmentu PAKKO holding za zaujímavú spoluprácu. Pozdravujem kolegov na Ukrajine a želám im veľa vytrvalosti a entuziazmu v ďalšej náročnej práci.

Marta Krajčíová

5.5.08

TPS na BPM blogu

Pred 20 rokmi (1988) som 1 mesiac strávila v Japonsku. Pozval ma tam manžel, ktorý pracoval 1,5 roka na Tokijskej univerzite ako ašpirant. Japonsko a ľudia v ňom urobili na mňa veľký dojem. V časoch hlbokej totality (u nás) bol to pre mňa kultúrny šok.

Dnes sa k Japonsku a ľuďom v ňom vraciam cez peknú knihu "Tak to dělá Toyota" o ktorej som vám písala v januári 2008.

V spolupráci s pánom Ing. Václavom Kalendom uverejňujeme na BPM blogu v záložke MAGAZIN a BPM*BLOG seriál TPS. Dnes vychádza prvý diel - Koncepcia firmy Toyota. Príspevky budú zverejňované vždy v utorok a štvrtok. Minútové učebné stránky k jednotlivým témam si môžete sťahovať v januárovej záložke TPS na mojom blogu.

Prajem vám pekný zážitok pri sledovaní seriálu a keď sa spolu dozvieme aj niečo nové, tak sa budem tešiť.

Motto seriálu je: "V jednoduchosti je krása."

3.5.08

Redakčná rada BPM portálu

24.04.2008 som sa stretla v Bratislave s časťou Redakčnej rady československého BPM portálu, pánmi: Václavom Kalendom a Jánom Satinom.

Dohodli sme sa na spolupráci a tak som sa stala členkou Redakčnej rady BPM portálu :-). Na portále vás budem informovať o témach, ktoré súvisia s mäkkými faktormi BPM.

Teším sa na stretnutia s vami a významnými osobnosťami BPM sveta - na BPM blogu :-) .

Marta Krajčíová