mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.3.16

Web knihy: Knihy

WEB KNIHY 
Internet je trhová ekonomika, kde sa každú chvíľu milióny jedincov rozhodujú, ako naložia s drahocenným platidlom svojho času a svojej pozornosti.
Gary Hamel


WEB KNIHY
Procesná organizácia
- Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie
- Procesná organizácia MK
- Systém manažérstva kvality

Efektívny manažér
- Mladý manažér
- Efektívny manažér

Nové trendy v manažmente
- Na čom dnes záleží
- Moderný manažment
- Slobodná organizácia

Modely riadenia
- Baťov systém riadenia
- Ako funguje Google
- Druhý vek strojov 

Knihy
- Minútové učebné stránky
- Seriály
- Web knihy

Web knihy: web kniha

23.3.16

Seriály: Knihy

SERIÁLY 
Internet je ekonomika založená na dávaní. Gary Hamel 
SERIÁLY 
Procesná organizácia
- Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie

Time management
- Petr Pacovský: Člověk a čas

Nové trendy v manažmente
- Gary Hamel: Budúcnosť managementu
- Gary Hamel: Na čom dnes záleží

Modely riadenia
- Jeffrey K. Leker: Tak to dělá Toyota
- Adam Lashinsky: Apple zvnútra
- Richard Branson: Biznis v plnej nahote
- Marek Kudzbel: Actionmanagement-Baťov systém riadenia
- Brian M. Carney a Isaac Getz: Sloboda v práci-slobodné firmy
- Eric Schmidt a Jonathan Rosenberg: Ako funguje Google 
- Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee: Druhý věk strojů 

StartUp
- Chris Guillebeau: StartUp za pakatel
- Reid Hoffman a Ben Casnocha: Váš osobný StartUp
- Jason Fried a David Heinemeier Hansson: Práca na diaľku

Seriály: web kniha

17.3.16

Minútové učebné stránky: Knihy

MINÚTOVÉ UČEBNÉ STRÁNKY 
Na webe sa nepočíta to, čo máte v životopise, ale čím môžete prispieť. 
Gary Hamel
MINÚTOVÉ UČEBNÉ STRÁNKY
Procesná organizácia
- Predaj
- Kvalita
- Procesné riadenie
- Výkonnosť procesov
- Six Sigma
- Lean Six Sigma
- Kaizen

Efektívny manažér
- Manažérske kompetencie
- Vedenie
- Koučovanie
- Výkonnosť a hodnotenie
- Znalosti
- Komunikácia
- Time management

Nové trendy v manažmente
- Sloboda
- Inovácie
- Zmena

Modely riadenia
- Semco
- Zappos
- Google
- Apple
- Maverici
- Podnikatelia

Minútové učebné stránky: web kniha

10.3.16

Hry: Ponuka

HRY 
Na nete prúdi ľudské úsilie smerom k projektom, ktoré sú atraktívne a zábavné. Gary HamelHRY 
Riadenie
- Typ osobnosti
- Rozbor riadiacich situácií
- Delegovanie úloh
- Delegovanie
- Odovzdávanie informácií
- Kontrola
- Stavba veže-1
- Stavba veže-2
- Manažérske procesy

Vedenie
- Pracovný štýl
- Vedenie

Tímová práca
- Kreslenie
- Test stroskotanca
- Priatelia
- Komu patrí zebra
- Modrá Harmónia

Koučovanie
- Pozitívne myslenie
- Koučovanie-1
- Koučovanie-2
- GROW-otázky
- Inner Game-otázky
- Konštruktívne otázky
- Myslíte ako GR-otázky 

Motivácia
- Motivačné faktory
- Motivačný program
- Motivácia

Znalosti
- Príbehy-1
- Príbehy-2

Kreativita
- Problém 9 bodov
- Záhada 7 zápaliek
- Bazén
- V reštaurácii
- Príbuzní
- Peniaze vo fľaši
- Farmárova voľba
- Tri kravaty
- Inovačný manažment-dotazník
- Inovačná organizácia

Komunikácia
- Verbálna pohotovosť
- Šiesty zmysel
- Odovzdávanie príbehu
- Aktívne počúvanie
- Spätná väzba
- Kritika
- Asertivita
- Emócie
- Komunikácia

Porada
- Príprava na poradu
- Vedenie pracovnej porady
- Porady

Sebapoznanie
- Workoholizmus
- Zásady obnovy síl
- Paradigmy
- Návyky
- Proaktívne správanie
- Time management

Sebavedenie
- Hlava
- Rituály
- Život

Sebariadenie
- Analýza hospodárenia s časom
- Eisenhowerov princíp
- Interné hodiny v organizovaní času
- Pravidlá obrany svojho času
- Model pracovného správania

PRACOVNÉ ZOŠITY
- Manažérske procesy
- Koučovanie
- Komunikácia
- Inovačný manažment
- Time management 

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

4.3.16

Formuláre: Ponuka

FORMULÁRE
Aby ste získali vplyv a postavenie, musíte rozdávať svoje odborné znalosti a informácie a musíte to robiť rýchlo, lebo vás niekto prebehne a zhrabne uznanie. Gary Hamel

FORMULÁRE
Strategická mapa
- Strategická mapa-1
- Strategická mapa-2

Strategické analýzy
- STEEP
- STEEP-otázky
- Porter
- Porter-otázky
- Konkurencia
- CSF-1
- CSF-2
- SWOT

Marketing
- Marketing-cvičenia
- Marketing-cvičenia

Financie
- Pomerové ukazovatele-priklad
- Zadanie

Návrh procesov
- Návrh procesov
- Návrh procesov-otázky
- Procesná mapa-PM
- Procesný list

Výkonnosť procesov
- Index výkonnosti procesu
- Výkonnosť procesov-otázky
- Výkonnosť procesov-1
- Výkonnosť procesov-2
- Výkonnosť procesov-metódy

Lean procesný audit
- PM-Hammer
- PM-BPM
- PM-kategórie
- PM-SM
- PM-CSF
- PM-OJ
- PM-FM
- PM-aplikácie
- Potenciál procesov
- Potenciál procesov-otázky

Detailný procesný audit
- Procesy
- Procesy-otázky
- 5 otázok
- 5 otázok-otázky
- Pridaná hodnota
- Efektivita
- FM
- Plytvanie
- TOC
- TOC-otázky
- Dokumentácia
- Dokumentácia-otázky
- Aplikácie-1
- Aplikácie-2

Zlepšovanie procesov
- Analýza problémov-1
- Analýza problémov-2
- Správa A3

Manažérske nástroje
- Paretov diagram-formuláre
- Paretov diagram-príklady
- Ishikawov diagram-formuláre
- Ishikawov diagram-otázky
- Ishikawov diagram-systém
- 5krát prečo-formuláre
- 5krát prečo-príklady
- 5krát prečo-otázky
- 5krát prečo-systém
- Myšlienková mapa
- Brainstorming
- Bodové hodnotenie
- Hodnotenie variant


Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331