mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.9.11

Zappos

T O N Y  H S I E H
CEO Zapposu

Potomok tchajwanských emigrantov do Spojených štátov. 

V rokoch 1996-1999 vybudoval firmu LinkExchange, ktorú v svojich 24 rokoch predal Microsoftu za 265 milión dolárov. 

V roku 1999 nastúpil do Zapposu, ktorému pomohol vyrásť do dnešných rozmerov. 

Zappos je do veľkej miery jeho experimentálne laboratórium, kde skúša princípy slobody. 

Dopyt po jeho vystúpeniach zďaleka prevyšuje jeho možnosti. 

Rád experimentoval a čítal. Podnikaniu sa venoval od detstva. 

Napísal knihu o hľadaní cesty k spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote, aby pomohol ľuďom vyhnúť sa chybám, ktoré urobil on. 
Chce, aby podnikatelia hľadali vlastnú cestu k úspechu. 

Z A P P O S
Internetový predajca obuvi so sídlom v americkej Nevade, ktorý za 10 rokov vyrástol z nuly na impozantnú 1 miliardu ročne. V júli 2009 kúpil Zappos Amazon za 1,2 miliardy dolárov. 

Zappos sa pravidelne radí medzi najobľúbenejšie pracoviská Spojených štátov. O firme sa hovorí ako o naj "sexi" spoločnosti Severnej Ameriky. 

Do jej centrály v Las Vegas prúdia davy zástupcov tradične riadených firiem, ktoré sa chcú dozvedieť viac o firme, ktorá zarobila miliardu dolárov na šťastí. 

Zappos je typickou ukážkou firmy naruby, ktorá stavia na princípoch slobody a zameriava sa na šťastie svojich zamestnancov a zákazníkov. 

Jednou z kľúčových hodnôt Zapposu je otvorenosť. Vo firme to vyzerá ako v zábavnom parku. Sami zamestnanci môžu natočiť video o firme a zverejniť ho na internete, alebo napísať na blogu o firme, môžete on-line sledovať porady Zapposu.

Okrem toho, že Zappos "predáva šťastie", tak napríklad platí zamestnancom za to, že odídu.

Zappos: firemná kultúra
Zappos: web stránka

Štěstí doručeno: kniha
Štěstí doručeno: minútová učebná stránka

Zappos: produktový list
Zappos: seminár
 


Pekný víkend vám praje
Marta Krajčíová

27.9.11

13. narodeniny Googlu
Milý Sergey a Larry, milí googláci,

k vašim 13. narodeninám vám prajem veľa dobrých nápadov, veľa zábavy a hlavne veľa dobrých pocitov z toho, že sa staráte o naše užívateľské blaho pri vyhľadávaní na webe. Ďakujem vám za vašu húževnatú prácu a radosť, ktorú nám spôsobujete.

Darček pre Google od Marty Krajčíovej:

18.9.11

Moc a sloboda


Moc, vplyv a autorita patria k základným pojmom moderného manažmentu. Gary Hamel v svojej knihe Budúcnosť manažmentu vyjadril silnú pochybnosť o zásadách a sile moderného manažmentu. Položil na váhy manažment a slobodu, hierarchiu a spoločenstvo, nabádanie a účel. [1]

Hamel nás vyprovokoval k úvahám o manažmente a vyzýva nás k vytváraniu slobodných a vysoko morálnych organizácií, ktoré fungujú ako spoločenstvo. Je to veľmi silné posolstvo. Vybudovať také spoločenstvo je veľmi náročné, no ešte náročnejšie je zmeniť firmu, ktorá takými cnosťami neoplýva. Hlavnými prekážkami  zmeny sú riadenie, hierarchia, príkazy a kontrola. 

Hamel uvádza príklady troch firiem: Google, W.L. Gore&Associates a Whole Foods Market, ktoré sú založené na slobode, spoločenstve a hodnotách. [1]

Slobodných firiem je na svete veľa. Nie je to módny výstrelok dnešnej doby. Slobodné firmy vznikali už v 80-tych rokoch minulého storočia a vznikajú aj dnes v 21. storočí. Sú pre nás obrovským zdrojom inšpirácie. Ich manažéri si zaslúžia naše uznanie a obdiv a to hlavne preto, lebo moc úplne zverili do rúk zamestnancov.  [5]

M O C
Mať moc znamená: mať zdroje, pozíciu, prístup k informáciám, možnosť vzdelávať sa a rásť. V klasickej firme je moc obyčajne záležitosťou manažmentu. Moc podporuje hierarchiu, lebo vytvára vzťahy nadradenosti a podradenosti. Od zamestnancov vyžaduje disciplínu a poslušnosť.

Poslušnosť už v dnešnej dobe nie je konkurenčným faktorom, je to globálna komodita. Vyžadujeme ju od malých detí a to preto, lebo ich vychovávame a máme obavy o ich bezpečnosť. Pre dospelých ľudí je poslušnosť obmedzujúcim faktorom.

Medzi symboly moci patria: vyhradené parkovanie, osobitná jedáleň, luxusné auto, kancelária vybavená drahým nábytkom, okázalé večierky, neúmerne vysoký plat, rôzne výhody, ktoré iní nemajú. 

Zbaviť sa moci znamená: odstrániť hierarchiu, viac delegovať, veriť ľuďom, zverovať im viac zodpovednosti, spoliehať sa na ich názor, vrátiť ľuďom dôstojnosť a sebavedomie, umožniť zamestnancom vzdelávať sa, dať zamestnancom prístup k informáciám, aby mohli sami rozhodovať, odstrániť symboly moci. Zbaviť sa moci znamená umožniť ľuďom pracovať slobodne. 

S L O B O D A
Sloboda je najvyššia hodnota, ktorá určuje dianie a vývoj vo firme. Kultúra založená na slobode a dôvere podporuje rozvoj, motiváciu a sebariadenie zamestnancov.

Sloboda neznamená chaos. Slobodní ľudia sú vysoko zodpovední a uvedomelí. Riadia nielen svoju prácu, ale aj svoje životy. Organizujú si pracovisko, maľujú kancelárie, kupujú kvety, zabezpečujú poriadok na pracovisku, búrajú steny, vytvárajú pracovné bunky, premiestňujú stroje, určujú si pracovnú dobu, plat, sledujú náklady a zásoby, zabezpečujú dodávateľov, vyberajú si lokalitu pracoviska, odstraňujú plytvanie, zodpovedajú za kvalitu, spolupracujú v tímoch, vzdelávajú sa, rozvíjajú si zručnosti, zavádzajú moderné metódy riadenia, zlepšujú procesy.

V minulom príspevku som vám predstavila firmu Semco, kde vládne demokracia a sloboda. Zložité zmeny vo firme - rozdeľovanie a spájanie, mohli robiť preto, lebo im to umožňovala ich kultúra: vyspelý manažment a uvedomelí zamestnanci. V Semcu moc minimalizujú. Moc je nahradená slobodou, dôverou a spoluprácou. Vďaka demokracii a slobode sú zamestnanci vysoko motivovaní a riadia sami seba. Manažéri tam ani nemajú veľmi čo robiť. Najvyšší manažéri sú profesionálne a ľudsky na takej úrovni, že Semler mohol vo veku 35 rokov opustiť firmu a ponechať im vedenie. [3]

Excelentným príkladom slobodnej firmy je firma Zappos. Moc v Zappose nemá žiadnu cenu. Tony Hsieh vybudoval firmu založenú na unikátnej kultúre, ktorá vytvára šťastie a potom peniaze. [4] 

Podniky normálne nie sú považované za strojcov šťastia. Pokiaľ by vedúci popísal jeden zo svojich cieľov vytváranie šťastia, vystavoval by sa riziku posmechu. Je to však reálna možnosť, ak budeme šťastie vnímať ako spokojnosť so životom. Jedným z najvýznamnejších faktorov spokojnosti zamestnancov je dôvera a sloboda. Pokiaľ nemajú zamestnanci žiadnu slobodu a všetko je podrobované kontrole, budú nešťastní. Vnímajú to ako nedostatok dôvery a úcty. [2] 

Ak sú cieľom firmy šťastní zamestnanci, potom je sloboda základom jej existencie. To, či sú zamestnanci v práci spokojní a nebodaj aj šťastní, závisí od manažmentu spoločnosti.

Prekrásne príklady slobodných firiem nájdete v dole uvedenej literatúre a na blogu: knihy.

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Literatúra:
1. Gary Hamel&Bill Green, Budúcnosť manažmentu, Management Press, 2009
2. Jeho svatost Dalajlama&Laurens van den Muyzenberg, Cesta pravého vodcu, Management Press, 2009
3. Ricardo Semler, Podivín, PeopleComm, 2011
4. Tony Hsieh, Štěstí doručeno, PeopleComm, 2011
5. Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, PeopleComm, 2011

12.9.11

Efektívny manažér: sebavzdelávanie

Vážení zákazníci, milí priatelia,
dnes, 12.09.2011, začíname
 slobodný a otvorený cyklus vzdelávania

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R
zameraný na vaše
S e b a v z d e l á v a n i e

Pre uvedenú formu vzdelávania som sa rozhodovala asi 1 rok. Možno si položíte otázku, čo ma k tomu viedlo. Odpovede sú jednoduché. Sú to predovšetkým vaše požiadavky na nové formy vzdelávania. Ja osobne budem rada, ak sa budete vzdelávať týmto spôsobom, ktorý vám ušetrí váš vzácny čas a získate tým tiež lepší prehľad o obsahu vzdelávania, pre ktoré si môžete následne objednať prednášku, diskusiu, alebo cvičenia.

Vzdelávanie je slobodné:
- môžete sa rozhodnúť pre čas, kedy budete študovať,
- môžete si vybrať témy, ktoré vás zaujímajú,
- môžete sa rozhodnúť, či si objednáte osobnú prednášku, diskusiu, alebo cvičenia,
- môžete sa rozhodnúť pre ukončenie vzdelávania osvedčením MŠ SR.

Vzdelávanie je otvorené:
- každý týždeň v pondelok budú zverejnené slidy na uvedené témy,
- podklady k štúdiu budú zverejňované na blogu, FB a web stránke,
- budem rada, ak k uvedeným témam napíšete komentáre, prípadne vyjadríte vašu spokojnosť kliknutím na +1, alebo like na FB.

Možno vás bude zaujímať, že každú z hlavných tém som spracovávala asi 1 rok. Boli to pre mňa nielen veľké interné projekty, ale získané vedomosti mi veľmi pomohli v osobnom a pracovnom živote. Komunikácia, koučovanie a osobný rozvoj sú pre mňa osobne najkrajšie témy, akými som sa zaoberala asi 3 roky. :-) Budem preto veľmi šťastná, ak sa vám uvedené témy budú páčiť a budú pre vás takým vodítkom v živote, ako boli pre mňa pred niekoľkými rokmi.

Želám vám veľa radosti a pozitívnych zážitkov pri štúdiu.

Pozdravuje vás

Marta Krajčíová