mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.2.08

PAKKO, UA: Koučovanie v oblasti procesného riadenia

Od 15.02.2008 pracujem na medzinárodnom projekte :-) . Spoločnosť sa volá PAKKO a zaoberá sa retailom na Ukrajine. Cieľom projektu je zavedenie procesného riadenia vo všetkých retailových firmách, ktoré patria do holdingu a ich reštrukturalizácia. Témy: ECR (Efficient Consumer Response) a CM (Category Management) sú úžasne zaujímavé :-) . Mojou úlohou je koučovanie manažmentu spoločnosti v procesnom riadení. Projekt bude trvať do konca roku 2008.

12.2.08

Koučovanie - skúsenosti

V priebehu posledných 4 rokov sledujem zmeny v požiadavkách zákazníkov na poskytovanie konzultačných služieb. Začalo to požiadavkou jednej pani riaditeľky, ktorá vyjadrila svoju požiadavku takto: "My chceme, aby ste koučovali našich ľudí". Vtedy som si kúpila prvú knihu o koučovaní :-) . Moja otázka, ktorú som si vtedy položila bola: "Mám ich koučovať, alebo naučiť ich koučovať iných" :-( ?

Dnes, po 4 rokoch, ma požiadavky na koučovanie neprekvapujú. Stretávam sa s nimi stále častejšie. Môj posledný projekt bol tiež o koučovaní. Rada by som vám preto stručne zhrnula moje najdôležitejšie skúsenosti z praxe. Prikladám aj teóriu z dobrých kníh :-) . Goethe povedal: "Šedá je teória, zelený je strom života". Teória je preto druhá :-).

Koučovanie - skúsenosti

Vo štvrtok je Valentína. Srdiečka však tentokrát neznamenajú lásku, ale vieru vo vás :-) :-) :-).

Pekného Valentína vám praje

Marta

7.2.08

KOVOTVAR, v.d. Kúty: 3.Etapa - Organizácia

06.02.2008 sme s vrcholovým manažmentom KOVOTVAR, v.d. Kúty ukončili 3.etapu projektu Podpora ozdravenia hospodárenia.

Jack Welch vo svojej knihe Cesta k víťězství hovorí, že keď sa niečo podarí, tak sa máme tešiť a oslavovať. Tak sa aj stalo. Rada by som vám stručne zhrnula, čo sme oslavovali - to vás asi najviac zaujíma :-))) .

KOVOTVAR, v.d. Kúty - firma s 50. ročnou históriou, prechádza zložitou transformáciou hospodárenia - mohli by sme povedať od socialisticky riadenej firmy v kapitalistickú firmu. Vrcholový manažment stojí pred neľahkými úlohami: ako obstáť v konkurencii, ako sa uplatniť na nových trhoch, ako si udržať zákazníkov, prípadne získať nových, ako zabezpečiť prácu pre ľudí a ako uspokojiť zamestnancov a členov v.d..

V priebehu 5. mesiacov sme sa spolu snažili odpovedať si na mnohé otázky, riešili sme množstvo problémov a hľadali sme ich príčiny. Hlavnými okruhmi problémov boli procesy a ľudia. Tretia etapa projektu bola zameraná na ľudí: organizačnú štruktúru, zodpovednosti a právomoci garantov a vlastníkov procesov a najmä na manažérske kompetencie a meranie ich úrovne.

Za najväčšie prínosy 3. etapy projektu a manažmentu pokladám:

1. Návrh novej organizačnej štruktúry, pričom boli použité tieto kritéria:

- Počet úrovní líniového riadenia
- Súlad riadenia procesov a riadenia organizačných štruktúr
- Organizácia procesov podľa procesných tokov
- Organizácia procesov podľa produktových skupín
- Organizácia procesov podľa procesných scenárov

2. Kompetenčný model

- Identifikácia kompetencií VM a SM
- Meranie úrovne kompetencií

SWOT analýzu asi všetci dobre poznáte. Poznať a analyzovať však silné a slabé stránky ľudí, počnúc vrchlovým a stredným manažmentom, to už asi poznáme menej. Osobne to pokladám za prejav veľkej odvahy a sily. Kompetenčný model a hodnotenie úrovne kompetencií slúži pre nasmerovanie rozvoja manažérov, zlepšovanie manažérskych kompetencií a sledovanie ich progresu. Pri meraní úrovne kompetencií sme použili sebahodnotenie a 360° spätnú väzbu.

Tým pozornejším iste neunikla podstatná vec a cieľ celého projektu. Od zvyšovania výkonnosti organizácie a procesov v 2. etape projektu sme sa dostali až k zvyšovaniu výkonnosti ľudí.

Ako vidíte, cesta je to neľahká, ale možná. Preto sme oslavovali. Neznamená to však, že všetko končí. Práve naopak. Stále myslím na to, čo mi povedal večer môj syn Miro (25): "Ciele a cesta sú jasné, teraz treba len vôľu".

Prajem manažmentu KOVOTVARU, v.d. Kúty vôľu, silu a nadšenie a zamestnancom silu vytrvať a popasovať sa s problémami, ktoré môžu riešiť samy a pomôcť tým manažmentu v naplnení cieľa, ktorým je ozdravenie hospodárenia svojej firmy.

Vaša koučka :-)))

Marta Krajčíová