mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.6.15

Marketing: Projekt

MARKETING
Ústredným prvkom procesnej organizácie sú lepšie služby pre zákazníkov (hlas zákazníka), ale zameranie na zákazníka musí byť v rovnováhe s tým, čo je dobré pre váš podnik (hlas podniku). 
Michael Hammer

Marketing
- Zákazníci
- Produkty
- Trh
- Hodnota pre zákazníka

Marketing: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

23.6.15

Hodnota pre zákazníka: Workshop

HODNOTA PRE ZÁKAZNÍKA
  
Hodnota pre zákazníka 
- Základné pojmy
- Pridaná hodnota v hodnotovom systéme
- Celková pridaná hodnota
- Hodnota pre zákazníka
- Spôsoby zvýšenia hodnoty pre zákazníka
- Hodnotový reťazec

Workshop
- Hodnota pre zákazníka

Hodnota pre zákazníka: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

21.6.15

Trh: Workshop

TRHTrh
- Prieskum trhu
- Segmentácia trhu
- Model 6 kľúčových trhov
- BSM
- Paretova analýza 80/20
- Rastové stratégie
- Ansoffova matica
- Rastové stratégie
- Diverzifikácia produktov
- Bostonská matica
- Rastové stratégie
- Cenové stratégie

Príklady
- Prieskum trhu
- Trhové segmenty
- BSM
- 80/20
- Ansoffova matica
- Bostonská matica 

Workshop
- Trh

Trh: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

20.6.15

Workshopy: Článok 2-Ako?

WORKSHOPY 
Nemal som čas napísať krátky list, tak som napísal dlhý. Mark Twain. 

AKO?

Všetko začalo tréningom metódy 5krát prečo. Keď som si vypočula požiadavky zákazníka, že zamestnanci chcú byť školení len v metóde 5krát prečo, nemohla som tomu uveriť. V svojej ponuke školení mám celý výrobný systém TPS. Dlho som uvažovala, či mám vôbec vyhovieť ich požiadavkám. Veľký počet záujemcov, aj z radov manažmentu, ma presvedčil, že to asi zmysel má. Pri príprave tréningu ma neustále prenasledovala otázka: „Ako môžu zákazníci chcieť niečo také jednoduché?“ Jednoduchšiu vec si už ani neviem predstaviť. Všetky moje pocity a otázky sa vyriešili na tréningu. Možno ešte stojí na zmienku, že zamestnanci boli z výrobnej firmy a pracovali v automobilovom priemysle. Tréning prebehol v pohode, zákazníkom sa páčil, ale to, čo som zistila ja, bolo dosť šokujúce.

Účastníci tréningu boli obyčajní ľudia, ktorí v práci nemali prístup k počítačom a už vôbec nie na internet. O výrobe vedeli veľa, veď to bola ich práca, ale keď som sa ich spýtala, v akom procese dochádza k chybám, nechápavo krútili hlavou. Vo výrobnom, bola ich odpoveď. Keď som sa snažila upriamiť ich pozornosť na miesto, kde dochádza k chybám, hneď prešli na zariadenie, ktoré spôsobuje chybu. Boli to výrobári a technici. Vo firme mali všetko vizualizované a štandardizované, kvalita bola u nich na vysokej úrovni, poznali rôzne reporty, ale o procesoch nevedeli takmer nič.

Bola som smutná. Uvedomila som si, že my, konzultanti, robíme obrovskú chybu. Snažíme sa ľudí učiť zložité veci a pritom oni túžia vedieť len jednoduché veci. Snažíme sa ľudí učiť zložité systémy a oni nevedia ani len čo je proces. Toto bolo pre mňa dosť tvrdé stretnutie s realitou. Čo sme doteraz vôbec robili, že vo výrobnej, automobilovej, firme nevedia čo je proces? Aké povedomie je vo firmách o procesoch? Buď žiadne, alebo zlé. Myslím si, že tentokrát som naozaj pochopila, aký význam má jednoduchosť.

Výsledkom celého toho príbehu je to, že som sa rozhodla tento stav zmeniť. Do firiem treba dostať povedomie o procesoch. Treba ľuďom jednoducho vysvetliť čo je proces a prečo je dôležitý. Treba ľudí naučiť, že procesy nie sú o dokumentácii, ale o ich práci. Treba ľudí naučiť rozmýšľať procesne, čo znamená, že keď nastane problém v procese, netreba hľadať vinníka, ale treba sa zamyslieť nad tým, prečo sa tak stalo a snažiť sa, aby sa chyba neopakovala. Treba ľudí naučiť, že svoju prácu nerobia preto, aby bol spokojný šéf, ale preto, aby bol spokojný zákazník. Treba ľudí naučiť, že procesy nie sú ťažké, ale ťažké je to, keď ich nepoznáme a máme vo firme chaos. Treba ľudí naučiť, že procesy nie sú zlé, ale zlý je ich manažment.

Treba manažérov naučiť, že riadiť firmu bez poznania procesov je ťažké a nereálne. To si nemôže dovoliť ani Tim Cook (CEO Apple). Treba manažérov naučiť, že firma sa skladá z tvrdých a mäkkých faktorov riadenia a lietať od jedného k druhému, podľa toho, čo sa nám hodí a čo je „in“, asi nebude ten najlepší spôsob riadenia firmy. Treba manažérov naučiť, že procesy a ľudia sú dve navzájom doplňujúce sa pohľady na riadenie a nie dva navzájom sa vylučujúce prístupy.

Robiť veci jednoducho je dosť ťažké. Osobne trénujem jednoduchosť už niekoľko rokov a musím priznať, že stále mám s tým problém, ako vidíte v prvom odseku. Robiť veci jednoducho neznamená, že veci odflákneme, ale práve naopak.

Robiť veci jednoducho znamená:

- Dobre veci poznať.
- Vedieť vystihnúť ich podstatu.
- Robiť veci krásne.
- Rozmýšľať jednoducho.
- Konať jednoducho.

Keďže som teraz mala čas, tak som urobila veci jednoducho. V priebehu 3 mesiacov som pripravila pre vás novú tému: Workshopy. Pri príprave workshopov som využila moje niekoľkoročné (22) skúsenosti v BPM. Workshopy idú po podstate vecí. Vybrala som tie najdôležitejšie myšlienky a zrazu som videla, aké je to krásne. Okrem najkrajších myšlienok obsahujú workshopy aj najdôležitejšie formuláre a najzaujímavejšie príklady z praxe. Teším sa, že workshopy sú hotové a pripravené pre vás.

Workshopy: článok-2

Pekný začiatok leta vám praje

Marta Krajčíová

17.6.15

Produkty: Workshop

PRODUKTY

Produkty
- Základné pojmy
- Tri úrovne produktu
- Marketingový mix
- Životný cyklus produktov
- Imidž
- Značka

Príklady
- Produkty
- Životný cyklus produktov

Workshop
- Produkty

Produkty: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

15.6.15

Zákazníci: Workshop

ZÁKAZNÍCI
  
Zákazníci
- Základné pojmy
- Transakčný marketing
- Marketing vzťahov
- Rebríček vzťahov so zákazníkmi
- Typy vzťahov
- Orientácia na zákazníka
- Komunikácia so zákazníkom
- Proces komunikácie
- Dôvody komunikácie
- Kategórie komunikačných prostriedkov
- Spokojnosť zákazníka
- Rast založený na spokojnosti zákazníka 

Príklady
- Zákazníci
- Spokojnosť zákazníka

Workshop
- Zákazníci

Zákazníci: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Workshopy: Článok 1-Prečo?

WORKSHOPY 
Jednoduchosť je najvyššia forma dokonalosti. Steve Jobs. 

PREČO?

Vážení zákazníci, milí priatelia,

niekoľko rokov som mala vypracovaný excelovský súbor s názvami workshopov BPM. Súbor mi slúžil ako pomôcka pri vypracovaní ponúk pre projekty BPM. Nikdy som si nemyslela, že tento excelovský súbor mi bude slúžiť aj na niečo iné.

V posledných rokoch si zákazníci stále viac želajú pracovať sami. V jednej firme ma zákazníci doslova prinútili, aby som ich naučila, ako sa robia procesné workshopy. Nikdy predtým som sa nad tým nezamýšľala, pretože mnohé veci po 22 rokoch praxe robím automaticky. Uznala som, že ak si zákazníci želajú niečo vedieť, tak ich to treba naučiť. Motivácia zákazníkov bola samozrejme iná. Možno sa chceli aj učiť, ale hlavne chceli ušetriť na konzultačných službách. Až na workshope som si uvedomila, že niečo sa naučiť dá, ale niečo sa naučiť nedá. Workshop, ako robiť workshop, sa síce uskutočnil, ale nebola som s ním spokojná. Vtesnať 22 ročné skúsenosti do 2 dňového workshopu sa mi samozrejme nepodarilo. Požiadavka zákazníka bola nerealistická.

Táto skúsenosť ma prinútila zamyslieť sa nad tým, aké typy workshopov robíme na projektoch BPM a ako pomôcť zákazníkom, ktorí sa rozhodnú, že si procesnú organizáciu vytvoria sami, bez pomoci konzultanta. Vtedy som siahla k môjmu excelovskému súboru a zamyslela som sa nad jeho obsahom z pohľadu zákazníka. Myšlienku na vypracovanie typových procesných workshopov som hneď zavrhla, pretože som si uvedomila to obrovské, niekoľkoročné, množstvo práce, ktoré sa za tým skrývalo.

Ubehli 2-3 roky a požiadavky zákazníkov sa opakovali. Zákazníci si už neželali byť školení. Zákazníci chceli riešiť konkrétny problém, v konkrétnej firme, sami a hneď. Posledné stretnutia so zákazníkmi sa už nedajú nazvať ani školením, ani tréningom, ani diskusiou. Sú to naozaj pracovné stretnutia. Konzultanti vedia pripraviť, viesť, moderovať, modelovať, zapisovať a ukončiť workshop. Problém má zákazník, ktorý to nevie urobiť. Ak chcú zákazníci pracovať sami, potrebujú nástroje, metódy a postupy. Je radosť mať zákazníkov, ktorí sami niečo chcú, len nevedia ako. Preto som sa rozhodla, že sa ešte raz pozriem na môj excelovský súbor a pokúsim sa vypracovať také podklady pre zákazníkov, ktoré by im pomohli pracovať samostatne.

Stále viac ma oslovujú zákazníci, ktorí patria do facebookovej generácie. V priebehu 22 rokov som školila štyri generácie zákazníkov: 50-60, 40-50, 30-40, 20-30 ročných. Posledná generácia ma najviac prekvapuje a zaujíma. Mala som pocit, že najväčšia éra procesného riadenia je už za nami. Posledných 5 rokov však pracujem s mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o procesy a tí už rozmýšľajú trochu ináč. Sú otvorení, nápadití a komunikujú medzi sebou pingpongovou rýchlosťou. Internet je pre nich hračka, pracujú po celom svete. Nesedia v kancelárii, ale obyčajne sedia v lietadle, alebo niekde pri mori s tabletom. To, čo potrebujú, je pomoc v riadení firmy. Svet sa mení. Vyhovieť týmto zákazníkom je mimoriadne zaujímavé, ale aj ťažké.

Požiadavky zákazníkov ma viedli k tomu, že som začala pripravovať nové workshopy BPM, ktoré vám dnes, po 3 mesiacoch intenzívneho vývoja, môžem predstaviť. Workshopy sú určené zákazníkom, ktorí chcú pracovať:

- s konzultantom, alebo
- s konzultantom na typovom workshope, alebo
- samostatne.

Jednotlivé workshopy budem postupne zverejňovať na tomto blogu a fb. Prajem vám príjemné sledovanie príspevkov.

Workshopy: článok-1

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

11.6.15

Stratégia: Projekt

STRATÉGIA
Vízia bez činov je len snom, činy bez vízie sú nočnou morou.

Stratégia
- Stratégia
- Hodnoty
- Strategické analýzy
- Strategická mapa
- Balanced Scorecard

Stratégia: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

10.6.15

Balanced Scorecard: Workshop

BALANCED SCORECARD Balanced Scorecard
- Procesy strategického riadenia
- Základné otázky
- Stratégia a BSC
- Čo je BSC?
- Definovanie a realizácia stratégie
- Perspektívy
- Ciele
- Ukazovatele výkonnosti
- Strategické a operatívne riadenie
- Metodika BSC
- BSC-šesť krokov vývojového procesu
- Zostavenie jednoduchého modelu BSC
- Bariéry k úspešnej implementácii stratégie

Príklady
- Metodika
- Systém
- Ciele
- Ukazovatele výkonnosti

Workshop
- Scorecard L1-ciele, KPI

Balanced Scorecard: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

7.6.15

Strategická mapa: Workshop

STRATEGICKÁ MAPA 

Strategické riadenie
- Procesy strategického riadenia
- Základná otázka
- Strategická mapa
- Finančná perspektíva
- Zákaznícka perspektíva
- Perspektíva interných procesov
- Perspektíva učenia a rastu

Príklady
- Strategické ciele
- Strategická mapa 

Workshop
- Strategická mapa

Strategická mapa: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

3.6.15

Strategické analýzy: Workshop

STRATEGICKÉ ANALÝZY 

Strategické analýzy
- Procesy strategického riadenia
- Základné otázky
- Hranice organizácie
- Strategické analýzy
  - STEEP analýza
  - Porterov model 5 síl
  - Analýza konkurencie
  - 5 zdrojov konkurenčnej výhody
  - Analýza CSF
  - SWOT analýza

Príklady
- STEEP
- Porterov model 5 síl
- Konkurencia
- CSF
- SWOT

Workshop
- STEEP
- Porterov model 5 síl
- Konkurencia
- CSF
- SWOT 

Strategické analýzy: produktový list

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

1.6.15

Hodnoty: Workshop

HODNOTY 


Príklady
- Google
- Apple
- Toyota
- Zappos
- Slobodná firma
- Southwest Airlines
- IDEO
- Etický kódex

Workshop
- Hodnoty

Hodnoty: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331