mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.9.12

Osobný rozvoj: článok

OSOBNÝ ROZVOJ

Keď sa chcete dostať dopredu, musíte to chcieť. Jack Welch

6. výročie samostatnosti. 
Výchova
Patrím ku generácii, ktorá bola vychovávaná k poslušnosti, pracovitosti a službe pre druhých. Už od detstva bola pre mňa najväčšou odmenou pochvala rodičov a učiteľov. Dobrá známka v škole bol ten najvyšší cieľ, pre ktorý som bola ochotná urobiť všetko. Môj život riadili rodičia a učitelia, oni určovali, čo je pre mňa dobré a čo nie. Rodičia mi nedovolili ani minútu zaháľať. Keď som mala chvíľku čas, musela som upratovať, pomáhať s domácimi prácami a starať sa o mladších súrodencov. Na zábavu a šport mi už čas neostal. To neboli dôležité veci v živote. Na prvom mieste bola práca a povinnosti. Myslím, že tento model výchovy bol v 60-tych rokoch minulého storočia normálny. Ani vo sne by ma nenapadla myšlienka, či je to spávne a či existuje nejaká iná alternatíva. Výchova a prostredie v ktorom som vyrastala, mi hlboko zakorenili isté návyky, ktoré mi mali zaručiť, že sa budem mať v živote dobre. 

Návyky
Moje návyky určovali takmer celý môj nasledujúci osobný aj pracovný život. Na prvých miestach bola práca, deti a rodina. Na zábavu a šport mi už čas neostal. Svoj základný názor na život som v priebehu 25 rokov nijako výrazne nezmenila. Návyky ma síce viedli k tomu, že som sa mala v živote dobre, ale zároveň ma viedli k workoholizmu, absencii akejkoľvek starostlivosti o seba, stresu a neposlušnosti tela. Keď som mala 50 rokov, už som začala rozmýšľať o tom, či je to správne a či existuje aj iná alternatíva.

Osobná výkonnosť
Môj záujem o life management súvisel aj s prácou konzultantky. Zaujímalo ma, či existujú metódy a spôsoby merania osobnej výkonnosti. Nemám na mysli pracovnú výkonnosť merateľnú rôznymi ukazovateľmi, ale osobnú výkonnosť, ktorú by si človek manažoval sám. Do rúk sa mi dostali prekrásne knihy o koučovaní, ktoré mi otvorili oči a ukázali mi, že metódy a spôsoby existujú, len ich treba vedieť používať. Potiaľ by to bolo dosť jednoduché a ľahké. Moje úvahy sa na začiatku uberali profesionálnym smerom. Bola som konzultantka a očakávalo sa, že budem vedieť poradiť iným ako pracovať a ako žiť.

Zmena
To ťažké nastalo až v okamžiku, keď som si uvedomila, že sa to týka aj mňa. Páni Parma a Pacovský (autori kníh Umění koučovat a Člověk a čas) začali nenápadne meniť najprv moje myslenie a neskôr aj moje konanie. Hlatala som jednu knihu o koučovaní za druhou, aby som sa čo najviac dozvedela. Nastal však okamžik, kedy bolo treba aj konať, nielen študovať a tešiť sa z krásnych kníh. Tým okamžikom bol október 2006, kedy som sa rozhodla, že zmením svoj život. Zmena sa navonok prejavovala tým, že som opustila firmu a stala som sa samostatnou konzultantkou.

Samostatnosť
Slovíčko samostatná nebolo len označenie môjho nového stavu, ale malo hlboký význam. Znamenalo skutočnú samostatnosť. Znamenalo nezávislosť na názoroch iných. Znamenalo, že som si uvedomila, kde je môj nový začiatok a čo by som chcela ešte v živote robiť. Znamenalo, že som dostala nový smer v živote. Zároveň sa mi otvorili obrovské možnosti nielen v tom čo robiť, ale aj prečo to robiť a ako si riadiť svoj život, nielen pracovný, ale aj súkromný. Bola to obrovská osobná zmena, ktorú bežný pozorovateľ nemohol vidieť. 

Energia
V októbri 2006 začala moja osobná premena. Začala som cieľavedomo a tvrdo na sebe pracovať. Začala som pomaly meniť svoje návyky. Na mojej osobnej zmene zapracovala aj moja kozmetička Janka. Začala som cvičiť, zmenila som si šatník, vymenila som čierne kostýmy sa farebné oblečenie a zmenila som aj stravovacie návyky. Manžel mi kúpil nový (môj prvý) bicykel, pravidelne navštevujem lekárov, ktorí dohliadajú na moje zdravie, pravidelne chodím na prechádzky do okolia Bratislavy, v zime s manželom bežkujeme v Rači a s manželom (keď má čas :-)) chodíme do divadla. Energia sa mi pomaly začala vracať.

Priestor
Obrovské zmeny sme začali robiť aj v byte. Nastalo také malé 5S. Urobili sme poriadok v byte, množstvo vecí sme preniesli do garáže, vymenili sme okná, dvere, radiátory, rekonštruovali sme kuchyňu a kúpelňu. Mojim cieľom bolo dosiahnuť jednoduchosť a mať v byte čo najmenej vecí.

Čas
To, čo som si okamžite všimla, keď som prestala chodiť do práce, bolo, že zrazu mám veľa času. Môžem byť v kníhkupectve ako dlho chcem, môžem sa prechádzať po meste, keď iní tvrdo pracujú, môžem chodiť na prechádzky cez týždeň, nielen cez víkend, môžem pracovať vtedy keď sa mi chce, nie vtedy keď musím, môžem v kľude chodiť do divadla, nielen na Vianoce, keď zvýši čas a môžem chodiť aj na 2-3 týždňové dovolenky, bez toho, aby mi niekto dal na to súhlas. V mojom slovníku sa začali pomaly udomácňovať slovíčka môžem a chcem, nie musím.

Vzťahy
Priznávam, že vzťahy s okolím sa výrazne vyčistili. Mám úplne nových priateľov, nadviazala som nové vzťahy, mám vlastných zákazníkov a to ma veľmi, veľmi teší.

Ciele
Keby ste sa ma spýtali, čo chcem ešte robiť a aké mám ciele, asi vás sklamem. Ciele si vôbec nedávam a to preto, lebo už sa neriadim cieľmi, ale prioritami. Týždenné aktivity si píšem na obyčajný papier A4. Keď niečo nestihnem v jednom dni, urobím to v priebehu týždňa. Pokiaľ ma niečo nebaví, tak to jednoducho nerobím, ale keď ma niečo zaujme a je to v súlade s mojimi hodnotami, venujem sa tomu s celým svojim srdcom a mysľou.

Práca
V práci sa snažím o jednoduchosť. Keďže pracujem doma, môžem sa na prácu maximálne sústrediť a zažívať úžasný pocit z plynutia myšlienok, ktorý v svojich knihách opisuje aj Leo Babauta. Pri práci si robím prestávky. Pracujem vtedy, keď mám dobré nápady, inokedy zase oddychujem. Rada čítam. Keďže som konzultantka BPM, mám štíhle procesy a poskytujem nízkonákladové konzultácie.

Ovocie
Pán Pacovský uvádza v svojej knihe Člověk a čas, že dôvod, prečo máme pracovať na sebe je jednoduchý. Pretože sa nám to vyplatí. S tým už dnes môžem súhlasiť. Čo sa také významné stalo v mojom živote? Minimalizoval sa stres, zlepšilo sa zdravie, objavila sa spokojnosť o ktorej som kedysi vôbec neuvažovala, zlepšili sa vzťahy. V takomto naladení môžem pre vás pripravovať pekné produkty a služby, môžem pre vás pracovať a radiť vám, ako pracovať a ako žiť. 

Veľmi by som si priala, aby vám interval nastavenia rovnováhy v živote netrval 30 rokov ako mne, ale omnoho menej. To je dôvod, prečo som sa rozhodla napísať tento článok.

Osobný rozvoj: článok
Osobný rozvoj: produkty 

Literatúra:
[1] Petr Parma, Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006
[2] Petr Pacovský, Človék a čas, Grada, 2006
[3] Dita Zandl, Life management, Grada, 2006

Pekný jesenný (hoci upršaný) deň vám praje

Marta Krajčíová

Osobný rozvoj: produkty

OSOBNÝ ROZVOJ

My všetci musíme riadiť svoj život a správne rozdeľovať čas - je to otázka priorít a hodnôt. Jack Welch


Vzdelávanie
- Sebapoznanie
- Sebavedenie
- Sebariadenie 
 
DocOR: dokumenty osobného rozvoja
- Katalóg dokumentov osobného rozvoja
- Vzdelávanie: slidy prednášok, pracovný zošit
- Hry pre manažérov
- Minútové učebné stránky
- Mladý manažér 

WebOR: dokumenty osobného rozvoja na webe
- DocOR: dokumenty osobného rozvoja

Osobný rozvoj: produkty

Cena
DocOR: 200 €
WebOR: 300 € 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

19.9.12

Služby BPM

SLUŽBY BPM

Poskytovanie služieb nie je len tvrdá práca, je to nekonečná práca. Richard Branson

- P01 Riadenie kvality: služby
- P02 Návrh procesov: služby
- P03 Výkonnosť procesov: služby
- P04 Analýza procesov: služby
- M01 Strategické riadenie: služby
- M02 Inovácie: služby
- M03 Marketing: služby
- M04 Predaj: služby
- M05 Nákup a logistika: služby
- M06 Výroba: služby
- M07 Finančné riadenie: služby
- M08 Účtovníctvo: služby

Organizačné poradenstvo
- O01 Riadenie organizácie: služby
- O02 Kapacitné plánovanie: služby
- O03 Projektové riadenie: služby
- O04 Tímová práca: služby
- O05 Interná komunikácia: služby
- O06 Informačný systém: služby

Personálne poradenstvo
- Z01 Riadenie zamestnancov: služby
- Z02 Personalistika: služby
- Z03 Manažérske kompetencie: služby
- Z04 Výkonnosť zamestnancov: služby
- Z05 Vzdelávanie: služby 
- Z06 Riadenie znalostí: služby
- Z07 Koučovanie: služby

Hlavné výhody 
Komplexná ponuka služieb
- Procesné, manažérske, organizačné a personálne poradenstvo.
- Vzdelávanie, audit, poradenstvo.
Kompatibilita vzdelávania, produktov a služieb.


Hlavná pridaná hodnota
Skúsenosti
- 19 ročné skúsenosti z projektov BPM (30) v rôznych odvetviach.
- Modelovanie, dokumentácia, analýza, zlepšovanie a simulácia procesov.
- Meranie výkonnosti organizácie a výkonnosti procesov.
- Znalosť riadiacich, hlavných a podporných procesov.
- Znalosť strategických, zákazníckych, prevádzkových, inovačných a personálnych procesov.
- Príprava firmy na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2008.
- Projektové riadenie.
- Metodické riadenie.
- Koučovanie manažérov a zamestnancov. 

Vzdelanie
- Záujem o procesné riadenie.
- Vzdelanie podložené certifikátmi-QM, EOQ, CUB-profesionálny certifikát v manažmente.
- 250 odborných kníh v oblasti manažmentu v súkromnej knižnici.
- 100 prečítaných kníh v oblasti manažmentu.

Spolupráca
- Vysoká úroveň spolupráce a profesionálnych vzťahov so zákazníkmi.
- Ochota pomáhať a riešiť otvorené otázky zákazníka.
- Pracovitosť.
- Zodpovednosť.

Komunikácia
- Vysoká úroveň osobnej komunikácie.
- Transparentnosť-zverejňovanie informácií o realizovaných projektoch.
- Propagácia znalostí o procesnom riadení na webovej stránke, 5 blogoch a 3 stránkach na facebooku. 

Informácie 
Služby BPM 
 
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: + 421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Koučovanie: článok

KOUČOVANIE

Treba robiť prácu tak, aby išla sama, bez väčšieho úsilia. Paul BirchKeď som sa pred niekoľkými rokmi začala zaoberať koučovaním, mala som na to niekoľko dôvodov.

Koučovanie zamestnancov
Hlavným dôvodom môjho záujmu o koučovanie boli požiadavky zákazníka na spôsob vedenia projektov-koučovaním. Manažment chcel na týchto projektoch ušetriť, mysliac si, že keď budú zamestnanci robiť všetko sami, bude to pre ich firmu lacnejšie. Možno to bolo pre ich firmy lacnejšie, ale pre zamestnancov mal tento typ spolupráce obrovský význam a to najmä preto, že sa stali samostatnými, zodpovednými za svoju prácu a veľa sa naučili. Často krát sa zamestnanci po skončení projektu stali špecialistami v procesnom riadení, manažérmi kvality a tým mali väčšie uplatnenie vo firme, alebo na trhu práce.

Výkonnosť procesov
Môj záujem o koučovanie bol aj profesionálny. Zaujímalo ma, ako sa dá dosiahnuť vyššia výkonnosť procesov. Ako som už na tomto blogu uviedla, po mnohých projektoch merania výkonnosti procesov som dospela k záveru, že výkonnosť procesov priamo ovplyvňujú zamestnanci a preto je potrebné zaoberať sa ich výkonnosťou. Vyššia výkonnosť zamestnancov sa dá dosiahnuť direktívnym štýlom riadenia, príkazmi a kontrolou, alebo koučovaním. Prax ukazuje, že druhý spôsob vedenia ľudí je omnoho účinnejší. Koučovanie však nie je zadávanie úloh a kontrola ich plnenia, ako mi povedal jeden manažér. Koučovanie je hlavne o sledovaní záujmov koučovaného a jeho odbornom raste. Ten podstatný rozdiel je v tom, že koučovaný sám chce niečo dosiahnuť a potrebuje pomoc. Zvyšuje to jeho zodpovednosť a samostatnosť.

Koučovanie manažérov
Ďalším dôvodom môjho záujmu o koučovanie boli manažéri. Veľakrát som sa v živote stretla s prosbou o pomoc k rôznym manažérskym otázkam: príprava odborných podkladov, príprava prezentácie, vzdelávanie a personálne otázky. Niekedy to bol len obyčajný rozhovor o hodnotách, morálke a etike podnikania. Manažéri majú tiež svoje témy, pri ktorých potrebujú pomoc.

Koučovanie študentov, diplomantov, doktoradov
Už niekoľko rokov ma oslovujú študenti, diplomanti a doktorandi, ktorí potrebujú pomoc so svojimi prácami a obhajobou diplomovej, či dizertačnej práce. Tejto skupine záujemcov o koučovanie stačí málo. Potrebujú odkazy na literatúru, prípadové štúdie, pomoc pri ujasnení cieľa, metodiky a zmyslu ich prác o procesnom riadení.

Čo je koučovanie
Vzhľadom na množstvo podnetov a vaše požiadavky som sa začala koučovaním zaoberať profesionálne. Preštudovala som niekoľko krásnych kníh o koučovaní, aby som zistila o čom koučovanie je a o čom nie je, aký je jeho obsah, význam, prípadne postup a metodika. Dozvedela som sa úžasne zaujímavé veci a musím priznať, že obdivujem profesionálnych koučov, ktorí pomáhajú ľuďom nielen v pracovnej oblasti, ale aj v súkromnom živote. Koučovanie je prekrásna téma a mal by sa ňou zaoberať každý. Zvyšuje to naše povedomie o tom, ako fungujeme my ako ľudia a ako môžeme zvyšovať nielen našu výkonnosť, ale aj našu spokojnosť.

Koučovanie seba
Tým posledným a možno najsilnejším dôvodom môjho záujmu o koučovanie som bola ja sama. Keď som sa pred 6 rokmi stala samostatnou, bolo to nielen na papieri, ale aj v realite a hlavne v mojej hlave. Koučovanie mi veľmi pomohlo ujasniť si kto som, aké sú moje silné a slabé stránky, naučila som sa zaujímať nielen o to, čo chce moje okolie, ale tvrdo som musela zapracovať na tom, čo chcem ja, aké sú moje hodnoty, čo je pre mňa dôležité a aké sú moje priority. Začala som vnímať realitu a všímať si moje pocity, čo je v súlade s mojimi hodnotami a čo nie. Naučila som sa používať slovíčko chcem, nie musím. Tieto zmeny som dala na vedomie, svojimi názormi a svojou prácou, celému svojmu okoliu. Takto som sa stala zodpovednou a samostatnou sama za seba. Cieľom môjho sebakoučovania nebolo zvýšenie výkonnosti, ale zvýšenie mojej osobnej spokojnosti a nastavenie rovnováhy v pracovnom a súkromnom živote. Bola to veľká zmena, ktorá mi umožnila stať sa vnútorne slobodnou. Je to celkom príjemný pocit, ktorý želám každému z vás. :-)

Zhrnutie
- Koučovanie je špecifická a dlhodobá starostlivosť o človeka, o jeho úspech a rast v profesnom a osobnom živote.
- Koučovať môžeme seba, manažérov, zamestnancov a kolegov, keď o to požiadajú.
- Koučovaním zvyšujeme zodpovednosť, samostatnosť, výkonnosť a tiež spokojnosť.
- Koučovanie je zaujímavá téma, ktorou by sa mal zaoberať každý.

Pokiaľ vás téma koučovania zaujala, v mojej ponuke mám vzdelávanie o koučovaní a služby biznis koučovania: procesné, manažérske, organizačné a personálne poradenstvo.

Rada sa s vami stretnem na seminári, alebo spoločnom projekte, kde vás budem koučovať. Nie preto, že je to lacnejšie (možno by to malo byť drahšie), ale preto, že tak je to správne. :-)

Koučovanie: článok
Koučovanie: služby
Koučovanie: produkty

Pekný začiatok jesene vám praje

Marta Krajčíová

18.9.12

Koučovanie: služby


KOUČOVANIE

Nepočúvajte veľmi, čo vám ľudia hovoria. Premýšľajte o tom, čo vám chcú povedať. Petr Parma

Vzdelávanie

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Koučovanie: produkty

KOUČOVANIE
Keby vedúci pracovníci venovali viac pozornosti podriadeným, ako finančným ukazovateľom, mohli by ich koučovať a finančné ukazovatele by sa postarali samy o seba. John Whitmore

DocKA: dokumenty koučovania
- Katalóg dokumentov koučovania
- Vzdelávanie: slidy prednášok, pracovný zošit
- Hry pre manažérov
- Minútové učebné stránky
- Mladý manažér
- Otázky ku koučovaniu 

WebKA: dokumenty koučovania na webe
- DocKA: dokumenty koučovania

Koučovanie: produkty 

Cena
DocKA: 200 €
WebKA: 300 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

13.9.12

Znalosti BPM

Milí priatelia,
veľmi sa teším, že po 9. mesiacoch práce, vám môžem predstaviť

Z N A L O S T I  B P M


- O01 Riadenie organizácie: produkty
Rýchly prechod od teórie k praxi-čas. 
Podpora projektov
Štandardizácia procesov-kvalita, čas. 
Znovupoužitie
Poriadok, rýchle procesy, semináre, projekty-čas, výkonnosť. 

Hlavná pridaná hodnota
- Metodiky spracované vo forme modelov.
- Postupy spracované vo forme procesných smerníc.
- Formuláre, dotazníky, otázky, vzorové dokumenty a záznamy.
- Slidy vzdelávania v pdf forme.
- Cvičenia, manažérske hry.
- Minútové učebné stránky, mladý manažér, efektívny manažér.
- Príklady z reálnych firiem a projektov.
- Prípadové štúdie.
- Zverejňovanie dokumentov a záznamov na GoogleDoc.
- Možnosť výberu z viacerých možností: pdf, doc, web.
- Zverejňovanie procesov a postupov na webe.

Hlavné výhody 
Komplexnosť
Sumarizácia metód, postupov, nástrojov, modelov, skúsenosti.
Hospodárnosť
Procesy, dokumenty, informácie v elektronickej forme a na webe. 
Rýchlosť 
Rýchla implementácia znalostí. 
Prispôsobivosť 
Parametrizácia postupov a metodík podľa podmienok vo firme.
Jednoduchosť 
Po odsúhlasení ponuky a zaplatení, sprístupnenie liniek na server. 

Informácie

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: + 421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Riadenie znalostí: článok

RIADENIE ZNALOSTÍ 

Riadenie znalostí je založené na uvedomelej práci s nositeľmi a vlastníkmi znalostí-ľuďmi. 


Riadenie znalostí 
Úmyselná činnosť, ktorej cieľom je zaistiť, aby ľudia mali v pravú chvíľu, pravé znalosti. Organizácie, ktoré vedia, ako riadiť znalosti a robia to uvedomele, dosahujú úspechu v krátkej dobe. Uvedomelé riadenie znalostí môže výrazne zlepšiť prácu organizácie a tým aj jej celkovú výkonnosť. Riadenie znalostí nie je založené na informačných systémoch, ako riadenie dát a informácií. Na riadenie znalosti nie je potrebné vynakladať veľké prostriedky, často stačí optimalizovať trh znalostí. 

Znalosť 
Znalosť = informácia + x
x-predchádzajúce znalosti, schopnosti a skúsenosti, mentálne modely, vzťahy, hodnoty a princípy, podľa ktorých žijeme, to, v čo veríme. 

Znalostný pracovník
Človek, ktorý má špecifickú znalosť, alebo súbor znalostí.

Typy znalostí
Explicitná znalosť: je ju možné vyjadriť formálnym a systematickým jazykom (vysloviť, napísať, nakresliť, alebo znázorniť) pomocou dát. S určitým zjednodušením platí, že explicitná znalosť je vlastne informácia.
Tacitná znalosť: je vytváraná interakciou explicitných znalostí a skúseností, schopností, intuície, osobných predstáv, mentálnych modelov jedinca. Je spojená s činnosťou, postupmi, rutinami, ideami, nápadmi, hodnotami a emóciami. S určitým zjednodušením platí, že tacitná znalosť je „x“ z definície znalosti.

Konverzia znalostí
Socializácia: konverzia tacitných znalostí na tacitné znalosti-odovzdávanie znalostí.
Externalizácia: konverzia tacitných znalostí na explicitné-príbehy, príklady, modely, zaznamenanie znalostí.
Kombinácia: konverzia explicitných znalostí na explicitné znalosti-spájanie znalostí.
Internalizácia: konverzia explicitných znalostí na tacitné znalosti-osvojenie znalostí.

Znalostné stratégie
Kodifikačná: organizácia pracuje s explicitnými znalosťami. Organizácie vyhľadávajú pracovníkov schopných pracovať s počítačom a generovať znalosti v databáze. 
Personalizačná: organizácia pracuje hlavne s tacitnými znalosťami. Podpora zdieľania znalostí a priama komunikácia medzi pracovníkmi. Organizácia zamestnáva alebo spolupracuje s expertmi.

Odovzdávanie a zdieľanie znalostí
Nástroje zdieľania tacitných znalostí:
- Rozprávanie príbehov
- Učňovstvo
- Komunity

Trh znalostí
Subjekty trhu znalostí: Predávajúci-má konkrétne znalosti. Kupujúci-hľadá znalosti, ktoré potrebuje. Sprostredkovatelia-ich úlohou je zaistiť, aby sa kupujúci stretol s vhodným predávajúcim.

Cena znalostí
Je určovaná: nákladmi na získanie a tvorbu znalostí, jej hodnotou a dostupnosťou. „Zadarmo“ sa znalosť odovzdáva z dôvodov: reciprocity (pracovník očakáva, že keď poskytne on znalosť, v budúcnosti dostane on inú znalosť), reputácie (pracovník si zlepšuje svoj imidž), altruizmu (pracovníkovi nejde o odmenu, ale o rozšírenie znalosti). Výmena znalosti môže prebiehať fyzicky aj virtuálne (IS/IT). Pre fungovanie trhu znalostí je dôležitá dôvera.

Signály trhu znalostí
Informujú, kde sa v organizácii nachádza konkrétna znalosť a ako sa k nej dostať. Formálne signály trhu znalostí sú pozícia a vzdelanie. Neformálne signály trhu znalostí-neformálna znalostná sieť. Trh znalostí funguje správne iba vtedy, ak je dôsledne riadený a podporovaný vrcholovým a stredným manažmentom.

Postup zavedenia riadenia znalostí
- Vzdelávanie
- Príprava projektu
- Pilotný projekt
- Rozširovanie a podpora riadenia znalostí v organizácii
- Inštitucionalizácia riadenia znalostí

Výhody riadenia znalostí
- Znovapoužiteľnosť-čas, náklady, zvýšenie finančnej výkonnosti.
- Rýchle vyhľadanie zamestnanca so znalosťami-čas.
- Zvyšovanie úrovne znalostí zamestnancov-rozvoj zamestnancov.

Pokiaľ máte záujem o zavedenie riadenia znalostí vo vašej organizácii, rada sa s vami podelím o svoje skúsenosti.

Riadenie znalostí: článok
Riadenie znalostí: služby
Riadenie znalostí: produkty 

Literatúra:
[1] Ludmila Mládková, Manažment znalostí v praxi, Professional Publishing, 2004

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

12.9.12

Riadenie znalostí: služby

RIADENIE ZNALOSTÍ 
Úspech prichádza skôr z organizácií prekypujúcich nápadmi, ako z organizácií prekypujúcich kapitálom.
Helena Tureková, Branislav Mičieta


Vzdelávanie
- Riadenie znalostí
- Modelovanie organizácie

Tvorba metodiky riadenia znalostí
- Prijatie oficiálnej znalostnej stratégie
- Vypracovanie metodiky riadenia znalostí
- Vypracovanie pravidiel práce so znalosťami

Mapovanie znalostí
- Modelovanie štruktúry znalostí
- Priradenie znalostí k procesom
- Priradenie znalostí k funkčným miestam
- Priradenie znalostí k zamestnancom

Meranie znalostí
- Meranie úrovne znalostí zamestnancov
- Rozvoj znalostí zamestnancov

Implementácia riadenia znalostí
- Zmena organizačnej štruktúry 
- Zavedenie riadenia znalostí v celej organizácii 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.