mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.2.11

Jeff Jarvis: Čo by urobil Google?

J E F F - J A R V I S

Internetový impresário a priekopník blogovania.

Spravuje Buzzmachine.com, jednu z najpopulárnejších a najuznávanejších blogových domén o internete a médiách. Článkami pravidelne prispieva do významných novín a časopisov. Na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v rokoch 2007 a 2008 bol zaradený medzi 100 najvplyvnejších mediálnych lídrov. Založil a redakčne viedol časopis Entertainment weekly. Prednáša na fakulte žurnalistiky na City University of New York.

Napísal úžasnú knihu:

Č O - B Y - U R O B I L - G O O G L E ?

Dávam do pozornosti všetkým blogerom, fanúšikom facebooku a sociálnych sietí, ľuďom otvoreným a transparentným, ľuďom ktorí radi odovzdávajú a zdieľajú informácie, priateľom a obdivovateľom Googlu, inteligentným ľuďom, ktorí sú malí a myslia vo veľkom, ľuďom podnikajúcim na internete, ktorí poskytujú služby zadarmo a zarábajú inými, vedľajšími cestičkami.

Ak sa chcete dozvedieť nové pravidlá novej doby, na čom sú založené nové vzťahy, ako vyzerá nová architektúra, čo znamená vystupovať verejne, ako bude vyzerať nová spoločnosť, nová ekonomika, nová obchodná realita, nový postoj, nová morálka, nová rýchlosť, nové povinnosti a aké sú vlastnosti generácie Google, prečítajte si túto inšpiratívnu a vizionársku knihu.

Minútová učebná stránka

Ďalšie informácie o knihe si môžete prečítať na blogu a facebooku.

Ďakujem pánovi Jeffovi Jarvisovi za krásnu knihu a posielam mu pekný pozdrav do New Yorku.

Marta Krajčíová

20.2.11

Modelovanie firmy: Mesačný vzdelávací cyklus

Vážení zákazníci, milí priatelia,

s radosťou vám oznamujem, že vo februári som ukončila vývoj nového vzdelávacieho cyklu:

M O D E L O V A N I E - F I R M Y

Moduly:
- Modelovanie stratégie
- Modelovanie procesov
- Modelovanie výkonnosti procesov
- Simulácia procesov
- Modelovanie organizácie

Komu je vzdelávanie určené:
- Manažérom, ktorí chcú získať komplexný pohľad na firmu cez organizáciu, procesy, produkty, funkcie a dáta.
- Manažérom, ktorí chcú porozumieť stratégii, procesom, produktom, organizácii, cieľom a ukazovateľom výkonnosti cez modely, objekty a ich vzájomné vzťahy.
- Manažérom, ktorí chcú riadiť svoju firmu a prijímať rozhodnutia na základe dát.
- Firmám, ktoré vlastnia softvérové nástroje ARIS.
- Vlastníkom procesov, manažérom kvality a procesným analytikom, ktorí sa chcú naučiť modelovať rôzne aspekty organizácie a sú vyškolení v základnom ovládaní nástrojov ARIS.

V čom je najväčšia pridaná hodnota vzdelávania:
- Modelovanie firmy v jednotnom databázovom nástroji ARIS.
- Metodický postup pri modelovaní rôznych aspektov riadenia.
- Modelovanie procesov podľa štandardu eEPC.
- Pracovné zošity, cvičenia, otázky k workshopom, formuláre, metodiky, referenčné databázy, príklady z praxe, vzory výstupných zostáv, reporty, procesné smernice.

Popis:
Školeniam, ktoré súvisia s ARISom, som sa do poslednej chvíle vyhýbala. Na trhu existuje veľa seminárov o modelovaní procesov. Napriek tomu sa na mňa obraciate s prosbami o tento druh vzdelávania, preto som sa rozhodla vyhovieť vašim požiadavkám. Všimla som si tiež, že je to potrebné a užitočné. Trošku som sa pohrala s možnosťami ARISu a pripravila som pre vás komplexné vzdelávanie, ktoré zahŕňa nielen modelovanie procesov, ale aj modelovanie ďalších oblastí firmy, ktoré súvisia s procesmi.

Patria sem hlavne:
- stratégia firmy, ktorá pracuje s vrcholovou procesnou mapou,
- organizačná štruktúra, ktorej zmeny priamo súvisia s procesmi,
- simulácia procesov, ktorá vychádza z reálnych procesov,
- výkonnosť procesov, ktorá je priamo naviazaná na procesný model firmy.

Pokiaľ sú procesy modelované podľa najlepších praktík, metodicky a podľa štandardov, je možné s nimi ďalej pracovať. Slúžia vrcholovým manažérom pre podporu strategických rozhodnutí, stredným manažérom pre ich riadenie, novým zamestnancom pre ich porozumenie, audítorom pre vykonávanie auditov.

V tom je vlastne krása modelovania, že zložitú realitu firmy transformuje do modelov, ktoré sú ľahšie zrozumiteľné a v spleti zložitých vzťahov v organizácii vytvárajú aký - taký poriadok, prehľad a systém. To bol aj hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla venovať tomu čas.

Modelovanie rôznych aspektov organizácie patrí k základným zručnostiam vlastníka procesov, manažéra kvality, procesného analytika a každého zamestnanca, ktorý to myslí s procesmi vážne. V praxi sa stretávam s prekrásne namodelovanými procesmi, čo vyžaduje veľa námahy a úsilia. Vizualizácia procesov je iba prvým krôčikom k ich detailnému porozumeniu a riadeniu. Procesy musia byť nielen identifikované, ale aj popísané, musia mať vytvorenú príslušnú smernicu, musíme merať ich výkonnosť, musia mať priradenú zodpovednosť, musia mať vytvorené rozhrania na iné procesy a definované externé a interné produkty. V prípade zložitých organizačných zmien nám procesný model slúži na optimalizáciu procesov, nové usporiadanie organizačných jednotiek, kapacitné plánovanie, podporu tímovej práce a tiež riadenie ľudí cez pracovné náplne zamestnancov a riadenie ich znalostí.

V dnešnej dobe už pri modelovaní firmy nevystačíme s MS Excelom. Zložité procesné a ďalšie modely firmy, ktoré sú prepojené, musia byť spracované v softvérových nástrojoch, ktoré poskytujú firmám istý firemný štandard a kvalitu. Vzdelávanie, ktoré som pripravila, súvisí so softvérovým nástrojom ARIS. Pokúsila som sa dostať z ARISu to najlepšie, pričom som využila svoje niekoľkoročné metodické a praktické skúsenosti práce s ARISom.

Teším sa, že cyklus vzdelávania je pripravený. :) Bola to moja povinnosť, keďže som konzultantka BPM. Doteraz som tomu nevenovala dostatočnú pozornosť. Všetko som však napravila a tak vám dnes ponúkam nový cyklus vzdelávania:

M o d e l o v a n i e - f i r m y


Modelovanie firmy: Produktový list
Modelovanie firmy: Vzdelávací cyklus

Teším sa na stretnutia s vami.

Pekný večer a úspešný začiatok nového týždňa vám praje

Marta Krajčíová