mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.3.09

Ludmila Mládková: Management znalostních pracovníků

Novinka !!!

Prekrásna kniha od pani doc. Ing. Ludmily Mládkovej, Ph.D., ktorá pracuje na katedre managementu Fakulty podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pani Mládková je špecialistkou na management znalostí a management znalostných pracovníkov.

Knihu si určite kúpte - kliknutím na obrázok. Patrí medzi najlepšie v oblasti riadenia znalostí. Príjemné čítanie.

MK

Riadenie znalostí: ŽRK SOPK

24.03.2009 sme v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK ukončili cyklus seminárov "Procesné riadenie" témou Riadenie znalostí s týmto programom:

- Riadenie znalostí
- Typy znalostí
- Znalostná stratégia
- Trh znalostí
- Intelektuálny kapitál
- Procesné riadenie a riadenie znalostí
- Mapovanie znalostí
- Znalosti a rozvoj osobnosti
- Znalosti a konkurenčná výhoda
- Implementácia riadenia znalostí

Som veľmi potešená záujmom manažérov o túto "soft BPM" tému. Riadenie znalostí je plynulým pokračovaním rozvoja procesného riadenia z pochopiteľných dôvodov: procesy vykonávajú ľudia a preto výkonnosť zamestnancov a ich rozvoj prispieva výraznou mierou k výkonnosti procesov.

Znalosti sú súčasťou intelektuálneho bohatstva firmy, preto ich treba chrániť, rozvíjať a vážiť si ich.

Verím, že informácie na seminároch vytvorili dobrý základ pre rozvoj znalostí manažérov a ich použitie v praxi.

Ďakujem pani Mgr. Cabajovej za organizačné zabezpečenie seminárov.

Na ďalšie stretnutia s Vami sa teší

Marta Krajčíová

12.3.09

Revízia normy EN ISO 9001:2008

11.03.2009 som sa zúčastnila na kurze: Preškolenie interných audítorov SMK podľa normy EN ISO 9001 s výkladom zmien v novej norme EN ISO 9001:2008.

Okrem zaujímavého kurzu som sa stretla v Senci aj s pánom Ing. Molnárom a pánom Ing. Chráščelom z TUV NORD Slovakia, ktorí celý kurz viedli. Ďakujem im za odborný výklad a posedenie pri čaji. Teší ma tiež získané osvedčenie.

Pravidlá prechodu z EN ISO 9001:2000 na EN ISO 9001:2008. Podmienky prechodu sú stanovené v komuniké ISO a IATF:

- Podľa EN ISO 9001:2000 sa môže certifikovať iba do 14.11.2009.
- Certifikáty podľa EN ISO 9001:2000 platia len do 14.11.2010.
- Všetci certifikovaní zákazníci musia prispôsobiť svoj SMK požiadavkám normy EN ISO 9001:2008 a získať certifikát pri najbližšom kontrolnom či recertifikačnom audite, avšak najneskôr do 14.11.2010.
- Pred prechodom na certifikáciu podľa EN ISO 9001:2008 je potrebné i interné audity vykonávať podľa novej normy.

V prípade Vášho záujmu o:

- prípravu organizácie na certifikáciu/recertifikáciu podľa normy EN ISO 9001:2008
- prípravu interného auditu podľa normy EN ISO 9001:2008

Vám rada poskytnem konzultácie.

Zároveň Vás pozývam na seminár Systém manažérstva kvality, ktorý sa bude konať 1.04.2009 v Bratislave. Prihlásiť sa môžete na web stránke BRRK SOPK. Teším sa na stretnutie s Vami.

Marta Krajčíová

Management: ŽRK SOPK

10.03.2009 sme v spolupráci so ŽRK SOPK v Žiline uskutočnili seminár pre podnikateľov a manažérov na tému: Základné manažérske techniky riadenia a vedenia zamestnancov.
Seminár mal tento program:

- Management
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie
- Vedenie
- Tímová práca
- Komunikácia
- Motivácia

Na seminári bolo veselo :-) . Veľa sme pracovali, hrali sme sa a rozprávali sme si príbehy z praxe. Som veľmi potešená, že téma účastníkov zaujala.

Riadenie a vedenie zamestnancov si musíme uvedomovať, ak ho chceme robiť profesionálne. Je to nielen rola, ktorú hrajú manažéri, aby sa vykonala práca, ale je to tiež umenie a veda. Byť dobrým manažérom a lídrom znamená:

- robiť správne veci - hlava
- robiť správne veci, správnym spôsobom - ruky
- chcieť a byť nadšený - srdce

Rada by som ešte pripomenula slovami významného svetového manažéra, Jacka Welcha, že:

"Riadenie ľudí nie je to, na čo zvýši čas."

Prajem všetkým účastníkom seminára, aj vám ostatným manažérom, aby ste otázku času nepodceňovali, pretože od toho, ako efektívne organizujete svoj čas, závisí aj Váš úspech a Vaše šťastie.

Teším sa na ďalšie stretnutia s vami.

Marta Krajčíová